ഇതാ ഒരു തീരം

Itha Oru Theeram
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 1979