ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ

Released
Ormakale vida tharoo
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 October, 1980