സാസേ ദിൽ ധോട്

saase dil thod do

naghmo ko bhikhar jaane do..

humpe jo kuch bhi khusar dhee hei

ghusar jaane do..

zaase dil thod do

naghmo ko bhikhar jaane do..

humpe jo kuch bhi khusar dhee hei

ghusar jaane do.. saase dil thod do

 

dard mem doobi huyee raath yahi kehthi hei

dard mem doobi huyee raath yahi kehthi hei

dil se ab dard ka aihsaas bhi mar jaane do

humpe jo kuch bhi khusar dhee hei

ghusar jaane do..

zaase dil thod do...

 

me hu inzaan.. kisi raah ka path tho nahi

me hu inzaan.. kisi raah ka path tho nahi

dil ke ujde huve gulshan ko sabar jaane do

humpe jo kuch bhi khusar dhee hei

ghusar jaane do..

 

zaase dil thod do

naghmo ko bhikhar jaane do..

humpe jo kuch bhi khusar dhee hei

ghusar jaane do..

zaase dil thod do

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
zaase dil thod

Additional Info

Year: 
1980