മീൻ

Released
Meen
കഥാസന്ദർഭം: 

കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ  മത്സ്യവ്യവസായിയായ ഒരു  മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും അയാൾക്ക് പഴയൊരു യാദൃച്ഛികബന്ധത്തിലുണ്ടായ മകനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും അതിൻ്റെ പരിണതിയുമാണ് ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 August, 1980
 meen movie poster