ജിയോ പിക്ചേർസ്

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
പ്രസന്ന ശ്രീരാമുലു നായിഡു 1950
കേരളകേസരി എം ആർ വിട്ടൽ 1951
ലില്ലി എഫ് നാഗുർ 1958
ചതുരംഗം ജെ ഡി തോട്ടാൻ 1959
ഭാഗ്യജാതകം പി ഭാസ്ക്കരൻ 1962
ലൈലാ മജ്‌നു പി ഭാസ്ക്കരൻ 1962
ഒരാൾ കൂടി കള്ളനായി പി എ തോമസ് 1964
കുടുംബിനി പി എ തോമസ് 1964
കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1965
കുപ്പിവള എസ് എസ് രാജൻ 1965
പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി പി എ തോമസ്, ജെ ശശികുമാർ 1965
ഭൂമിയിലെ മാലാഖ പി എ തോമസ് 1965
കനകച്ചിലങ്ക എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1966
കുസൃതിക്കുട്ടൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1966
കളിത്തോഴൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1966
പാതിരാപ്പാട്ട് എൻ പ്രകാശ് 1967
സ്വപ്നഭൂമി എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ 1967
തളിരുകൾ എം എസ് മണി 1967
ചെകുത്താന്റെ കോട്ട എം എം നേശൻ 1967
കാവാലം ചുണ്ടൻ ജെ ശശികുമാർ 1967