ജിയോ പിക്ചേർസ്

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഏണിപ്പടികൾ തോപ്പിൽ ഭാസി 1973
പ്രസന്ന ശ്രീരാമുലു നായിഡു 1950
കേരളകേസരി എം ആർ വിട്ടൽ 1951
കുറ്റവാളി കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1970
സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1970
സ്ത്രീ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1970
ശരശയ്യ തോപ്പിൽ ഭാസി 1971
ശിക്ഷ എൻ പ്രകാശ് 1971
വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1971
അന്വേഷണം ജെ ശശികുമാർ 1972
മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1972
മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക ജെ ശശികുമാർ 1972
മായ രാമു കാര്യാട്ട് 1972
നാടൻ പ്രേമം ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1972
പണിമുടക്ക് പി എൻ മേനോൻ 1972
പുഷ്പാഞ്ജലി ജെ ശശികുമാർ 1972
ധർമ്മയുദ്ധം എ വിൻസന്റ് 1973
കാറ്റു വിതച്ചവൻ ഫാദർ സുവിശേഷ മുത്തു 1973
കവിത വിജയനിർമ്മല 1973
ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു മനുഷ്യൻ തോറ്റു എ ബി രാജ് 1973