ശ്രീരാമുലു നായിഡു

Sriramulu Naidu
Sreeramulu Naidu m3db
Date of Birth: 
Saturday, 6 June, 1936
Date of Death: 
Wednesday, 18 February, 2015
എസ് എം ശ്രീരാമുലു നായിഡു
S M Sreeramulu Naidu
SMS Naidu
സംവിധാനം: 4

പക്ഷിരാജ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ. മലയാളം സംസാരിച്ച ആദ്യ അന്യഭാഷാ ചിത്രം "ദേശഭക്തൻ" ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു.
അവലംബം : മഹേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്