മികച്ച പ്രാദേശിക ചിത്രം (മലയാളം)

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort ascending സിനിമ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ 2012 ഇന്ത്യൻ റുപ്പി
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് 2009 കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്യാമപ്രസാദ് 2008 ഒരേ കടൽ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശ്യാമപ്രസാദ് 2004 അകലെ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജയരാജ് 1996 ദേശാടനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1993 വിധേയൻ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1991 കടവ്‌
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് 1988 രുഗ്മിണി
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1985 തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1984 മുഖാമുഖം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1982 എലിപ്പത്തായം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി എ ബക്കർ 1982 ചാപ്പ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി പത്മരാജൻ 1979 പെരുവഴിയമ്പലം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ടി മുഹമ്മദ് ബാപ്പു 1975 സ്വപ്നാടനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1975 സ്വപ്നാടനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജി അരവിന്ദൻ 1974 ഉത്തരായനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പട്ടത്തുവിള കരുണാകരൻ 1974 ഉത്തരായനം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഹരി പോത്തൻ 1972 കരകാണാക്കടൽ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ എസ് ആർ മൂർത്തി 1972 പണിതീരാത്ത വീട്
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1969 അടിമകൾ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ഒ ജോസഫ് 1969 അടിമകൾ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1968 അദ്ധ്യാപിക
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ഭാസ്ക്കരൻ 1967 അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ രവീന്ദ്രൻ നായർ 1967 അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എസ് എസ് രാജൻ 1966 കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ

Pages