ഇന്ത്യൻ റുപ്പി

Released
Indian Rupee
കഥാസന്ദർഭം: 

പണമുണ്ടാക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണിത്. പണത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം ഇന്ത്യൻ റൂപ്പിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകന്റെ മുന്നിലേക്കെത്തിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 6 October, 2011
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഏലത്തൂരിലെ പുരാതനമായ തറവാട്ടിൽ വച്ചാണ് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയത്.