ഭൂമിയിലെ മാലാഖ

Released
Bhoomiyile Malakha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 9 October, 1965