അമ്മയും മകളും

Ammayum Makalum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Tags: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 March, 1980