അധികാരം

Released
Adhikaram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Tags: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 February, 1980

Adhikaram movie poster