ചിത്രലേഖ സ്റ്റുഡിയോ

Chithralekha Studio

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കോലങ്ങൾ കെ ജി ജോർജ്ജ് 1981
കാവൽമാടം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1980

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പല്ലാങ്കുഴി എം എൻ ശ്രീധരൻ 1983

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മണിത്താലി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1984

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഉൾക്കടൽ കെ ജി ജോർജ്ജ് 1979