കാന്തവലയം

Released
Kanthavalayam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 June, 1980