മാസ്റ്റർ ശേഖർ

Master Sekhar

1970 -കളിൽ ബാലതാരമായും യുവതാരമായും തമിഴ്-തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം മലയാള സിനിമയിലും തിളങ്ങിയ നടനാണ് ശേഖർ.

2002 ൽ ഒരപകടത്തിൽ അന്തരിച്ചു.