പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Released
Palattu Kunjikkannan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1980