സുചിത്ര

Suchithra

മകൾ : സിനിമാ നടി ബാബിലോണ 

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം : മഹേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്