എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം

Ente Sneham Ninakku Mathram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 April, 1979