ആമ്പല്‍പ്പൂവ്

Released
Aambalppoovu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 December, 1981