പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ

Perumbadavam Sreedharan
കഥ: 7
സംഭാഷണം: 10
തിരക്കഥ: 10

സാഹിത്യകാരൻ, തിരക്കഥാ കൃത്ത്. 1938 ഫെബ്രുവരിയിൽ എറണാംകുളം ജില്ലയിലെ മുവാറ്റുപുഴയിലെ പെരുമ്പടവം ഗ്രാമത്തിൽ നാരായണന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായി  ജനിച്ചു. കവിതകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ സാഹിത്യലോകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിയ്ക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചെറുകഥ, നോവൽ രചനകളിലേയ്ക്ക് മാറി. ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ, അഭയം, അഷ്ടപദി, അന്തിവെയിലിലെ പൊന്ന്, ആയില്യം, ഒറ്റച്ചിലമ്പ്, അര്‍ക്കവും ഇളവെയിലും, ആരണ്യഗീതം, കാല്‍വരിയിലേക്ക് വീണ്ടും, ഇടത്താവളം, മേഘച്ഛായ, ഏഴാം വാതില്‍, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ, അരൂപിയുടെ മൂന്നാം പ്രാവ്, നാരായണം, തേവാരം, പകല്‍പൂരം, ഇലത്തുമ്പുകളിലെ മഴ, ഹൃദയരേഖ, അസ്തമയത്തിന്റെ കടല്‍, പിന്നെയും പൂക്കുന്ന കാട്, ഇരുട്ടില്‍ പറക്കുന്ന പക്ഷി, തൃഷ്ണ, സ്മൃതി, ഏഴാംവാതില്‍, തുടങ്ങിയവയാണ് പെരുമ്പടവത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതികള്‍. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ  എന്ന നോവൽ നൂറ് പതിപ്പുകളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ച് മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി.

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ്. മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ രചനകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ,തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1970- ൽ പെരുമ്പടവത്തിന്റെ അഭയം എന്ന കഥയാണ് ആദ്യം ചലച്ചിത്രമായത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് കഥകൾക്ക് കൂടി ചലച്ചിത്രഭാഷ്യമൊരുങ്ങി.  1981- ൽ പിന്നെയും പൂക്കുന്ന കാട് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് പെരുമ്പടവം ആദ്യമായി തിരക്കഥ രചിയ്ക്കുന്നത്. പത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1980- ൽ സൂര്യദാഹം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന് ലഭിച്ചു.