ഇതാ ഒരു ധിക്കാരി

Released
Itha oru Dhikkari
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 November, 1981

itha oru dhikkari movie poster