ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന്

Released
Oothikachiya Ponnu (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 December, 1981