തിരകൾ എഴുതിയ കവിത

Released
Thirakal ezhuthiya kavitha
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 March, 1980

മരോ ചരിത്ര എന്ന തെലുങ്കു ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയത്.