അമ്പലവിളക്ക്

Released
Ambalavilakku (Malayalam movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സഹോദരങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയ ഒരു പാവം ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ കഥ.  അവനെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിച്ച്, അവനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു പാവം ടീച്ചറുടെ കൂടി കഥയാണ് അമ്പലവിളക്ക്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1980

ambalavilakk movie poster