അകലങ്ങളിൽ അഭയം

Released
Akalangalil abhayam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
Tags: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1980

akalangalil abhayam poster