അകലങ്ങളിൽ അഭയം

Released
Akalangalil abhayam
കഥാസന്ദർഭം: 

ന്യായാധിപനായ അച്ഛനും, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ മകനും ഉണ്ണിയെന്ന കൊലപാതകിയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.  ആരാണീ ഉണ്ണി?  ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ അവസാനം വിജയിക്കുന്നത് അച്ഛനോ, അതോ മകനോ?

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
Tags: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1980

akalangalil abhayam poster