1998 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ചെപ്പു കിലുക്കി നടക്കണ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കലാഭവൻ മണി, ബിജു നാരായണൻ
2 ചെറവരമ്പില് ചിരി അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ കലവൂർ ബാലൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, പി വി പ്രീത
3 ജന്മങ്ങളേ തേങ്ങുന്നുവോ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെസ്റ്റർ
4 ഞാൻ കേൾക്കുന്നു (D) അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
5 ഞാൻ കേൾക്കുന്നു - F അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെ എസ് ചിത്ര
6 ദൈവഹിതം പോലെ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ ബൈജു ചാക്കോച്ചൻ
7 മനസിന്റെ മൈനേ നീ - D അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
8 മനസിന്റെ മൈനേ നീ - M അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
9 ചിരിച്ചെന്‍റെ മനസ്സിലെ - D അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
10 ചിരിച്ചെന്‍റെ മനസ്സിലെ - M അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 തേൻചൊടി പൂവേ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
12 പൊന്നും തിങ്കള്‍ താരാട്ടും അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 പൊൻവാനം ഈ കൈകളിൽ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ ബിജു നാരായണൻ
14 പൊൻവാനം ഈ കൈകളിൽ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ ബിജു നാരായണൻ, ബേബി ശ്രുതി
15 മോഹത്തിന്‍ മുത്തെടുത്തു അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
16 അമ്മായി അമ്മായി അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ഉദയൻ
17 ആദ്യത്തെ കുട്ടുമോൻ ആണായിരിക്കണം അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ പ്രഭാകർ, രഞ്ജിനി ജോസ്
18 ചിത്രപ്പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ
19 തങ്കനിലാവിൻ അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ
20 രാഗമഴയിൽ ഇളം തൂവൽ കുടിലിൽ അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ രേഖാ രാജീവ്
21 അമ്മ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
22 മേലേ പൊൻവെയിലാകാശം അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സംഗീത
23 വെളിച്ചം വിളക്കിനെ - F അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ അരുന്ധതി
24 വെളിച്ചം വിളക്കിനെ - M അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
25 ആകാശത്താമരപോലെ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 ഏതോ നിദ്രതൻ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
27 ഏതോ നിദ്രതൻ - D അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
28 കുപ്പിവള കിലുകിലെ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
29 തിങ്കളൊരു തങ്കത്താമ്പാളം അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
30 മരതകരാവിൻ കരയിൽ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
31 മാനേ മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 ആലമീനേ ഉടയോനേ ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ എം ജി ശ്രീകുമാർ
33 തൂവെൺ പ്രാവുകൾ [D] ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
34 തൂവെൺപ്രാവുകൾ - M ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ കെ ജെ യേശുദാസ്
35 പൊന്നുരുക്കും (F) ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ രാധികാ തിലക്
36 പൊന്നുരുക്കും പൂമാനം - D ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
37 അങ്കച്ചുവടുകൾ ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
38 കണ്ടുമുട്ടുമ്പം ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുനിൽ കുമാർ പി കെ
39 പീലിപ്പൂവേ ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
40 പീലിപ്പൂവേ (M) ആനപ്പാറ അച്ചാമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുനിൽ കുമാർ പി കെ
41 അന്തിപ്പൂമാനം ആയുഷ്മാൻ ഭവ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്
42 രാധാമാധവമായ് ആയുഷ്മാൻ ഭവ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
43 ശ്രീപാൽക്കടലിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭവ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
44 അമ്മേ ദേവി ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ദീപാങ്കുരൻ, കോറസ്
45 ആടാടുണ്ണി ചാഞ്ചാട് - M ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
46 ആടാടുണ്ണി ചാഞ്ചാട് -F ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
47 കാടിനേഴഴക് ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം പി ജയചന്ദ്രൻ
48 പിണങ്ങാനൊരു നിമിഷം ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം എടപ്പാൾ വിശ്വം, രാധികാ തിലക്
49 പിണങ്ങാനൊരു നിമിഷം - M ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം എടപ്പാൾ വിശ്വം
50 പൂമാനപ്പടിവാതിൽ ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം എം ജി ശ്രീകുമാർ
51 മംഗലപ്പക്ഷി ജാതകപ്പക്ഷി ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
52 ആടുകൾ മേയുന്ന - F ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
53 ആടുകൾ മേയുന്ന - M ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ
54 എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ സുഗന്ധം - D ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
55 എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ സുഗന്ധം - F ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
56 എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ സുഗന്ധം - M ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
57 ചമ്പകമലരൊളി പൊൻ നൂലിൽ ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
58 നേരം പോയ് നേരം പോയ് ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 പാണ്ടിമദ്ദളം ചെണ്ട കൈമണി ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ നെപ്പോളിയൻ, സി ഒ ആന്റോ, സുജാത മോഹൻ
60 ആനന്ദത്തേൻ കുമ്മി ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
61 ഓരോരോ പൂമുത്തും ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 പായുന്നൂ പൊന്മാനിങ്ങൊരു ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ
63 മാനത്തുക്കണ്ണിയും മക്കളും ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
64 ചൊല്ലീടാം സുല്ലു സുന്ദരി ഇൻസ്പെക്ടർ ഈശ്വരയ്യർ ഗ്രീൻ റൂമിലുണ്ട് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
65 നിലാവോ നീൾമിഴി ഇൻസ്പെക്ടർ ഈശ്വരയ്യർ ഗ്രീൻ റൂമിലുണ്ട് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര ദലീമ
66 വെള്ളാരംകുന്നത്ത് - F ഇൻസ്പെക്ടർ ഈശ്വരയ്യർ ഗ്രീൻ റൂമിലുണ്ട് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര ദലീമ, കോറസ്
67 വെള്ളാരംകുന്നത്ത് - M ഇൻസ്പെക്ടർ ഈശ്വരയ്യർ ഗ്രീൻ റൂമിലുണ്ട് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
68 മലയാളപ്പൊന്നമ്പല മണിവാതിൽ ഉത്രാടപ്പൂനിലാവ് - ഓണപ്പാട്ടുകൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
69 അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
70 അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം പൊന്നുരുളി - F എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം സംഗീത സചിത്ത്
71 ചെമ്പകപ്പൂ മൊട്ടിനുള്ളിൽ എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
72 ചെമ്പകപ്പൂ മൊട്ടിന്നുള്ളിൽ - M എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
73 തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായി എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
74 പാർവണ പാൽമഴ എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
75 കന്നിനിലാ.. ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
76 കരുണാമയനെ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
77 കരുണാമയനേ (M) ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 താറാക്കൂട്ടം കേറാക്കുന്ന് ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ജി വേണുഗോപാൽ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
79 തിങ്കൾക്കുറി തൊട്ടും.. (F) ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
80 തിങ്കൾക്കുറിതൊട്ടും തുടുതുമ്പക്കുടമിട്ടും ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ദേവാനന്ദ്, കെ എസ് ചിത്ര
81 മോഹമായ് ഓ അടുത്തൊന്നു ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ രവീന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
82 സുന്ദരിയേ സുന്ദരിയേ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ, പുഷ്പവനം കുപ്പുസ്വാമി
83 കൊന്നപ്പൂക്കൾ പൊന്നുരുക്കുന്നൂ ഓരോ വിളിയും കാതോർത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
84 വിടചൊല്ലി അകലുന്ന ഓരോ വിളിയും കാതോർത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
85 ഉന്മാദം കരളിലൊരുന്മാദം ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
86 യാമിനീ മണ്ഡപങ്ങള്‍ ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 യാമിനീ മണ്ഡപങ്ങള്‍ (f) ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ സിന്ധുദേവി
88 വിരഹം നുരയും ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
89 കാതോരം കണ്ണാരം കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ സുദീപ് കുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
90 തിരുവാതിര തിരനോക്കിയ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
91 ദൂരേ കരളിലുരുകുമൊരു കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
92 മഞ്ഞക്കിളിയുടെ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ രാധികാ തിലക്
94 മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 ഒരു നവഭാരതം കലാപം സത്യൻ കൊളങ്ങാട് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, തോപ്പിൽ ആന്റൊ, പ്രേം സാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
96 കാക്ക പെണ്ണേ കലാപം സത്യൻ കൊളങ്ങാട് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, തോപ്പിൽ ആന്റൊ, പ്രേം സാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദലീമ
97 നീതിമാനീ കുരുതി തറയിൽ കലാപം പ്രഭാവർമ്മ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, തോപ്പിൽ ആന്റൊ, പ്രേം സാഗർ കെസ്റ്റർ
98 നീല കടമ്പിൻ പൂ കലാപം സത്യൻ കൊളങ്ങാട് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, തോപ്പിൽ ആന്റൊ, പ്രേം സാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
99 മായാമയൂരം പീലിനീർത്തും കലാപം സത്യൻ കൊളങ്ങാട് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, തോപ്പിൽ ആന്റൊ, പ്രേം സാഗർ സുജാത മോഹൻ
100 അരുതേ അരുതേ തീമാരി കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് പാറ കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
102 കേണുമയങ്ങിയൊരെൻ പൈതലേ കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
103 ജനിച്ചെന്ന പാപം കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 തിത്താരം തെയ്യാരം പാടി കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
105 മണിമാരൻ പോരും രാവാണു കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ മനോ
106 കൂടില്ലാക്കിളികൾ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
107 ഗഗനനീലിമ - D കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി ബിജു നാരായണൻ, ശ്രീജ മേനോൻ
108 ഗഗനനീലിമ - F കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
109 ഗഗനനീലിമ - M കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
110 നട്ടുച്ചപോലെ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി ബിജു നാരായണൻ, ശ്രീജ മേനോൻ
111 പാതിരാപ്പൂവിന്റെ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
112 യദുകുല കോകില - F കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
113 യദുകുല കോകില - M കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
114 സാമഗാനലയഭാവം കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി മനോജ് കൃഷ്ണൻ
115 ഇന്ദുമാലിനി സ്നേഹയാമിനി കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
116 ഈ കാറ്റിനു മണമുണ്ട് - F കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
117 ഈ കാറ്റിനു മണമുണ്ട് - M കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
118 മനസ്സിലെന്തേ മയിൽപ്പീലി - D കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം കൈതപ്രം എം ജി ശ്രീകുമാർ, സിന്ധുദേവി
119 മനസ്സിലെന്തേ മയിൽപ്പീലി - FD കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം കൈതപ്രം ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ, സിന്ധുദേവി
120 തങ്കമണി താമരയായ് കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
121 തിരുവാണിക്കാവും താണ്ടി കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഗീത
122 ദു:ഖസ്വപ്നങ്ങളേ നിത്യസത്യങ്ങളേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
123 പൊന്നുഷഃകന്യകേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഗീത
124 പൊൻ വിളക്കേന്തുമീ ഉഷസ്സാണോ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
125 കുളിരലയുടെ സല്ലാപം കുളിർകാറ്റ് ചിറ്റൂർ ഗോപി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
126 മലരമ്പന്റെ കുളിർകാറ്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
127 രാഗാർദ്രഹംസമായ് കുളിർകാറ്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
128 രാമഴയിൽ കുളിരലകൾ കുളിർകാറ്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
129 താർമകൾക്കൻപുള്ള തത്തേ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 പീലിമുകിൽ താഴ്‌വരയിൽ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
131 മാനത്തേ മാമയിലേ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
132 മെല്ലെയെന്‍ കണ്ണിലെ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
133 മെല്ലെയെൻ കണ്ണിലെ - F കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
134 ഇനിയും പരിഭവമരുതേ - D കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
135 ഇനിയും പരിഭവമരുതേ - F കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
136 കാവേരി തീരത്തെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
137 കാവേരി തീരത്തെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
138 മംഗളദീപവുമായ് കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര, ശബ്നം
139 മംഗളദീപവുമായ് - F കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
140 മലയണ്ണാർക്കണ്ണൻ മാർകഴിത്തുമ്പിയെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
141 വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതും കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
142 അമ്പോറ്റീ ചെമ്പോത്ത് കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കലാഭവൻ മണി, സന്തോഷ് കേശവ്
143 ആവണിപ്പൊന്നൂഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
144 ആവണിപ്പൊന്നൂഞ്ഞാൽ ആടിക്കാം കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
145 എന്റെ മൗനരാഗമിന്നു നീയറിഞ്ഞുവോ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ പന്തളം സുധാകരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
146 കരളിന്റെ നോവറിഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
147 നാലുകെട്ടിൻ അകത്തളത്തിൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
148 അധരം മധുരം മൃദുലസുരഭിലം മുത്തം താ.. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പള്ളിപ്പുറം മോഹനചന്ദ്രൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ചിത്ര അയ്യർ
149 കണ്ടാട്ടെ ഹിമഗിരി നിരകളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രഭാവർമ്മ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
150 കാത്തുവച്ചൊരു കാലത്തിളക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രഭാവർമ്മ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദലീമ
151 രാക്കാവിലേതോ കുളിർകാറ്റു പോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പള്ളിപ്പുറം മോഹനചന്ദ്രൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
152 ആരോഹണത്തില്‍ ചിരിച്ചും ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
153 ഏതോ വർണ്ണസ്വപ്നം പോലെ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
154 നന്ദകുമാരനു നൈവേദ്യമായൊരു - F ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
155 നന്ദകുമാരനു നൈവേദ്യമായൊരു - M ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് സുദീപ് കുമാർ
156 പാടാതെ പോയോ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
157 പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
158 ആരോടും മിണ്ടാതെ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
159 മച്ചകത്തമ്മയെ കാൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സംഘവും
160 കാണാത്തിങ്കൾ പോറ്റും ചേനപ്പറമ്പിലെ ആനക്കാര്യം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
161 പനിനീർ പൊയ്കകൾ മിഴികൾ ചേനപ്പറമ്പിലെ ആനക്കാര്യം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
162 വെയിൽ ചായും കുന്നിൻ ചേനപ്പറമ്പിലെ ആനക്കാര്യം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
163 ആണല്ല പെണ്ണല്ല ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
164 ഇരുമെയ്യും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
165 ഉദയം വാൽക്കണ്ണെഴുതി ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
166 കണ്ണിൽ തിരി തെളിക്കും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
167 തെയ് തെയ് താളം മേളം ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
168 പിൻനിലാവുദിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, സംഗീത
169 പൊന്നിൻ വള കിലുക്കി ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
170 ചന്ദനക്കാവിലെ പൂവാലി തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
171 ദേവലോകം‌ പോലെ തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ആർ കെ രാമദാസ്, സംഗീത
172 നന്ദബാലം ഗാനലോലം തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
173 പകൽക്കിനാവിൽ പലവട്ടം തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
174 ബാഷ്പസാഗര തീരത്തെ - F തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
175 ബാഷ്പസാഗര തീരത്തെ - M തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
176 ശിലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
177 ശ്രീപാദമേ ഗതി തട്ടകം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
178 ഇനിയെന്നു കാണും താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
179 ഓരങ്ങളില്‍ ഓരങ്ങളില്‍ ഓളങ്ങള്‍ താലോലം കെ എസ് പങ്കജാക്ഷൻ പി ജി ശശി സുദീപ് കുമാർ
180 കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
181 ഗോപാലികേ നീകണ്ടുവോ താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
182 തേൻനിലാവിലെൻ - F താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
183 തേൻനിലാവിലെൻ - M താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുദീപ് കുമാർ
184 പാടാത്ത വൃന്ദാവനം താലോലം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
185 സ്മരവാരം വാരം താലോലം ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
186 ആഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു ചാകര തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ മനോജ് കൃഷ്ണൻ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
187 ആഴിയലപ്പൂങ്കുളിരാട്ടം തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, മനോജ് കൃഷ്ണൻ, കോറസ്
188 കരയുടെ മാറില്‍ - D തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
189 കരയുടെ മാറില്‍ - F തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
190 കൊള്ളിമീന്‍ കോറിയ തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
191 മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീര്‍ത്തു തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
192 മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീര്‍ത്തു (f) തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
193 മുങ്ങാതെ കിട്ടിയ മുത്തല്ലേ തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
194 ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി - F തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
196 ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടം തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
197 ഇല്ലക്കുളങ്ങരെയിന്നലെ തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
198 ചന്ദനവളയിട്ട കൈ കൊണ്ടു - F തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
199 ചന്ദനവളയിട്ട കൈ കൊണ്ടു - M തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ വിജയ് യേശുദാസ്
200 തേവാരമുരുവിടും തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
201 പറ നിറയെ പൊന്നളക്കും തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
202 പൂമുല്ലക്കോടിയുടുക്കേണം തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
203 വില്ലിന്മേൽ താളം കൊട്ടി തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
204 നീയെൻ കാമമോഹിനീ ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് ഹരിഹരൻ
205 വിഷാദരാഗം മീട്ടി ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് രാധികാ തിലക്
206 വിഷാദരാഗം മീട്ടി - M ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
207 ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് കെ എസ് ചിത്ര
208 സ്നേഹലോലമാം - F ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് കെ എസ് ചിത്ര
209 സ്നേഹലോലമാം - M ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സുദീപ് കുമാർ
210 സ്വർഗ്ഗം തേടി വന്നോരേ ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സുജാത മോഹൻ
211 *അമ്പട പടവിളി ദ്രാവിഡൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
212 ശോശന്നപ്പൂവേ നിൻ പുഞ്ചിരി ദ്രാവിഡൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
213 ചെല്ലക്കാറ്റു ചാഞ്ചക്കമാടും ആലിൻ നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീവിദ്യ, സി ഒ ആന്റോ
214 നീയെന്റെ പാട്ടില്‍ ശ്രീരാഗമായി നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
215 പൂമാനം (F) നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
216 പൂമാനം പൂപ്പന്തലൊരുക്കും നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
217 പൊൻ‌വെയിലൂതിയുരുക്കി മിനുക്കി നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
218 മായേ തായേ ദുർഗ്ഗേ നക്ഷത്രതാരാട്ട് ട്രഡീഷണൽ മോഹൻ സിത്താര അമ്പിളി
219 ആവണി പൂവണി നന്ദ്യാർവട്ടം കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഗിഫ്റ്റി കെ എസ് ചിത്ര, സുദീപ് കുമാർ
220 കാതോരം കണ്ണാരം നന്ദ്യാർവട്ടം കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഗിഫ്റ്റി കെ എസ് ചിത്ര, സുദീപ് കുമാർ
221 പുലരിയെൻ തൊടിയിൽ നന്ദ്യാർവട്ടം കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഗിഫ്റ്റി സുദീപ് കുമാർ, കോറസ്
222 വിരഹ സമയമുണർത്തി നന്ദ്യാർവട്ടം കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഗിഫ്റ്റി കെ എസ് ചിത്ര
223 ആരാണു നീയെനിക്കോമലേ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ഉണ്ണി മേനോൻ
224 എണ്ണക്കറുപ്പിന്നേഴഴക് നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
225 ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ തോന്നിയൊരിഷ്ടം നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ പി ജയചന്ദ്രൻ
226 നിനക്കായ് തോഴീ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ബിജു നാരായണൻ
227 നിനക്കായ് ദേവാ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ
228 നിനക്കായ് ദേവാ പുനർജ്ജനിക്കാം നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
229 പാതിരാക്കാറ്റു വീശി നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
230 കണ്ണീർപ്പൂവും കാക്കപ്പൂവും - F നീലാഞ്ജനം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ആശാലത
231 കണ്ണീർപ്പൂവും കാക്കപ്പൂവും - M നീലാഞ്ജനം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
232 നീലാഞ്ജനം കണ്ണാ നീലാഞ്ജനം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
233 വർണ്ണത്തേരിൽ വന്നു നീലാഞ്ജനം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
234 എന്തേ മുല്ലേ പൂക്കാത്തൂ (F) പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
235 എന്തേ മുല്ലേ പൂക്കാത്തൂ - D പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
236 എന്തേ മുല്ലേ പൂക്കാത്തൂ - M പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 ധനുമാസത്തിങ്കൾ കൊളുത്തും പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
238 പുലരി തൻ ഹൃദയമാം പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
239 ഉദിച്ച ചന്തിരന്റെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
240 എരിയുന്ന കനലിന്റെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
241 എല്ലാം മറക്കാം നിലാവേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
242 എല്ലാം മറക്കാം നിലാവേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
243 ബല്ലാ ബല്ലാ ബല്ലാ ഹേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, സ്വർണ്ണലത, കോറസ്
244 സോനാരേ സോനാരേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
245 ഗന്ധർവ്വരാവിന്റെ പൂത്തിരുവാതിര രാവിൽ കെ ജയകുമാർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്യാമ
246 പൂർണ്ണത തേടും ദീപങ്ങൾ പൂത്തിരുവാതിര രാവിൽ കെ ജയകുമാർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അനിൽ റാം
247 വിശ്വാധാരമാം പൂത്തിരുവാതിര രാവിൽ പരമ്പരാഗതം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ വിനു ആനന്ദ്
248 ആരോ വിരൽ നീട്ടി (F) പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
249 ആരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
250 ഒത്തിരിയൊത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
251 ഒരുകുലപ്പൂപോലെ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ സുരേഷ് ഗോപി
252 കണ്ണാടിക്കൂടും കൂട്ടി പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
253 പാട്ടുപഠിക്കണെങ്കിൽ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ ദേവാനന്ദ്, കോറസ്
254 വരമഞ്ഞളാടിയ (M) പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
255 വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
256 നിറതിങ്കളേ തിരി താഴ്ത്തുമോ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
257 പുലർവാനപ്പന്തലൊരുക്കി മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
258 പ്രിയ താരകേ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ എസ് ചിത്ര
259 വരവായ് ഒരു മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
260 വിഷുപ്പക്ഷി വിളിക്കുന്നേ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
261 വെണ്ണിലാ ചിറകുമായ് - F മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ എസ് ചിത്ര
262 വെണ്ണിലാ ചിറകുമായ് - M മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
263 രിംജിം രിംജിം പാടി മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
264 റാണീ ലളിതപ്രിയ നാദം മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
265 ഈ സ്വപ്നഭൂമിയെ മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
266 ജലതരംഗലീല മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
267 തപ്പുതകിലു മേളം മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
268 മോഹിനി എനിക്കായ് മഞ്ജീരധ്വനി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
269 അത്തം പത്തിനു മുറ്റത്തെത്തും മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
270 പൂവാംകുരുന്നില കൂടിന്നുള്ളില്‍ മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
271 സ്വര്‍ണ്ണദള കോടികള്‍ മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
272 സ്വര്‍ണ്ണദള കോടികള്‍ (f) മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
273 കളകള കളമൊഴി മന്ത്രികുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര മനോ
274 കിലുകിലെ വള കിലുങ്ങവേ മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
275 തിങ്കൾപ്പൂ വിരിഞ്ഞുവോ - D മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
276 തിങ്കൾപ്പൂ വിരിഞ്ഞുവോ - F മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
277 തിങ്കൾപ്പൂ വിരിഞ്ഞുവോ - M മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ
278 പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി പോകണം മന്ത്രികുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
279 അന്തിമുകിൽ നിറം മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ ബിച്ചു തിരുമല മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
280 ഒന്നാംതുമ്പീ ഓരിലത്തുമ്പീ - D മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
281 ഒന്നാംതുമ്പീ ഓരിലത്തുമ്പീ - M മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
282 കൂടെവിടെ കൂടെവിടെ - F മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ദലീമ
283 കൂടെവിടെ കൂടെവിടെ - M മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
284 പൂ വിരിഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
285 റാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
286 ഹൃദയമുരളിയുടെ രാഗം മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
287 കരുമാടിക്കുട്ടാ നിന്റെ കണ്ണാടി മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
288 തടുക്കാമെങ്കിൽ തടുത്തോ മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, മായ
289 തിരിതെളിഞ്ഞ കഥയിലൊരു മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
290 പീലിക്കൊമ്പത്താടും മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
291 പ്രപഞ്ചമുണരും (F) മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
292 പ്രപഞ്ചമുണരും (M) മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
293 അകലേ അകലേ അലയുന്ന മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
294 അഞ്ചുകണ്ണനല്ല മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
295 ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ - M മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
296 ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ പൊൻ വിളക്ക് മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
297 പാതിരാപ്പൂ ചൂടി മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
298 പാതിരാപ്പൂ ചൂടി വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
299 മയിലായ് പറന്നു മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
300 മയിലായ് പറന്നു വാ മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എസ് ജാനകി
301 അയ്യയ്യാ മെയ്യോരം മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര, മിൻമിനി
302 ആദ്യദർശനം മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബിജു നാരായണൻ, സംഗീത
303 ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം നിറുകയിൽ മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ അജിതൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ഉണ്ണി മേനോൻ
304 തപ്പെട് തകിലെട് മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
305 പനിനീർ കുളിർ മാരിയിൽ മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ
306 പീലിക്കൊമ്പിൽ കൂട്ടും മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
307 സ്വർണ്ണമാൻ കിടാവേ മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
308 കടുകൊടച്ചടുപ്പിലിട്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല സി തങ്കരാജ്‌ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
309 ചില്ല് ജന്നലിന്റെ അരികിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല സി തങ്കരാജ്‌ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
310 രാസാ താൻടാ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ
311 ആയിരം പൊന്‍പണം - D മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
312 ആയിരം പൊന്‍പണം - M മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
313 കല്യാണ കച്ചേരി പക്കാല മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
314 വലംതിരിഞ്ഞ് ഇടംതിരിഞ്ഞ് മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് എസ് ജാനകി
315 ആരോമലേ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
316 ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
317 ഒരു പൂവിനെ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
318 കാണാകൂട്ടിൻ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, റെജു ജോസഫ്
319 ദൂരെയൊരു താരം (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
320 ദൂരെയൊരു താരം (F) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
321 മാരിവില്ലിന്മേൽ (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
322 മാരിവില്ലിന്മേൽ (M) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
323 കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്പലത്തിൽ മീനാക്ഷി കല്യാണം അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങ് നാദിർഷാ കലാഭവൻ മണി
324 തിര എഴുതും മണ്ണില്‍ [D ] മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
325 തിരയെഴുതും മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
326 തിരയെഴുതും മണ്ണിൽ - M മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്
327 തില്ലാന പാടി വരൂ മീനാക്ഷി കല്യാണം ജോഫി തരകൻ നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ
328 തില്ലാന പാടിവരൂ മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ
329 മഞ്ചാടിക്കുന്നിലെ പ്രാവേ [D] മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ രാധികാ തിലക്, എടപ്പാൾ വിശ്വം
330 സ്വർണ്ണ പക്ഷീ മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ എടപ്പാൾ വിശ്വം
331 കൂടാം ഒന്നിച്ച് മീൻതോണി ഇ ജി പീറ്റർ എം ആർ രവിവർമ്മ സുദീപ് ആലപ്പുഴ, ബിന്ദു തോമസ്
332 പണ്ടീ കടലിൽ മീൻതോണി ഇ ജി പീറ്റർ എം ആർ രവിവർമ്മ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
333 കിഴക്കു പുലരി ചെങ്കൊടി പാറി രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എം ജി ശ്രീകുമാർ
334 ചെറുവള്ളിക്കാവിലിന്ന് രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുദീപ് കുമാർ
335 നമ്മളു കൊയ്യും വയലെല്ലാം രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
336 പനിനീര്‍ മാരിയില്‍ (ബോണസ് ട്രാക്ക്) രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുദീപ് കുമാർ, രാധികാ തിലക്
337 പൊന്നാര്യൻ പാടം രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
338 ബലികുടീരങ്ങള്‍‌ രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
339 വൈകാശിത്തെന്നലോ രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
340 വൈകാശിത്തെന്നലോ - F രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
341 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് (f) വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
342 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് - M വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
343 കുങ്കുമപ്പൂകൊണ്ടു കൂടൊരുക്കി വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
344 കൊതിച്ചതും വിധിച്ചതും വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
345 മൂക്കില്ലാ നാക്കില്ലാ വായില്ലാ വിസ്മയം രഘുനാഥ് പലേരി ജോൺസൺ ജോൺസൺ, കോറസ്
346 അമ്പിളിപൂ മാരനോ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
347 ഒരുതുള്ളി പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ, കോറസ്
348 താരം താരം തേരിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
349 ഏഴാം കടല്‍ നീന്തിയൊരമ്പിളീ സമാന്തരങ്ങൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
350 ഒന്നാം കടല്‍ നീന്തി - D സമാന്തരങ്ങൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി വി പ്രീത
351 ഒന്നാം കടല്‍ നീന്തി - F സമാന്തരങ്ങൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ പി വി പ്രീത
352 എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്, സുജാത മോഹൻ
353 ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ - M സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
354 ഒരു രാത്രികൂടി വിടവാങ്ങവേ - D സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
355 ഒരു രാത്രികൂടി വിടവാങ്ങവേ - F സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
356 കുന്നിമണിക്കൂട്ടില്‍ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
357 കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
358 ചൂളമടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കും സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
359 പൂഞ്ചില്ലമേല്‍ ഊഞ്ഞാലിടും സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
360 മാരിവില്ലിൻ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്, ബിജു നാരായണൻ, ടിമ്മി
361 അല്ലിയാമ്പലായി സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
362 കൈവന്ന തങ്കമല്ലെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
363 കൈവന്ന തങ്കമല്ലെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ
364 പൂമാനത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
365 മായികയാമം സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
366 മായികയാമം സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, ഹരിഹരൻ
367 കൂടാരക്കൂട്ടിൽ തേങ്ങും - F സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
368 കൂടാരക്കൂട്ടിൽ തേങ്ങും - M സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
369 കൂടാരക്കൂട്ടിൽ തേങ്ങും കുയിലേ - D സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
370 നാടോടിത്തെയ്യവും തോറ്റവും സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
371 പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
372 മനസ്സിൽ വളർന്നു പൂത്ത സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ ഔസേപ്പച്ചൻ
373 മാതം പുലരുമ്പം സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, റെജു ജോസഫ്
374 മാതം പുലരുമ്പം‍ മോരൂട്ട് സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
375 കളിയൂഞ്ഞാലാടിയെത്തും സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
376 കൂടറിയാക്കുയിലമ്മേ - D സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
377 കൂടറിയാക്കുയിലമ്മേ - M സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
378 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - D സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, ഫ്രാങ്കോ
379 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - F സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
380 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - M സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
381 പഞ്ചവർണ്ണക്കുളിരേ സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
382 ഒരു വീണപൂവിനെന്തിനീ സൂര്യവനം സുരേഷ് വൃന്ദാവൻ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
383 നിഴലാടും പോലാട് കരിനാഗമേ സൂര്യവനം സുരേഷ് വൃന്ദാവൻ ശരത്ത്
384 മെറ്റിൽഡ മെറ്റിൽഡ സൂര്യവനം സുരേഷ് വൃന്ദാവൻ ശരത്ത്
385 കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് രാധികാ തിലക്, കോറസ്
386 കൊണ്ടോട്ടീന്നോടി വന്ന് സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് സുദീപ് കുമാർ
387 പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
388 മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
389 രാവ് നിലാപ്പൂവ് സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
390 പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
391 പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
392 പൊന്നേ പൊന്നമ്പിളി ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
393 മിന്നൽ കൈവള ചാർത്തി ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
394 സമയമിതപൂർവ സായാഹ്നം ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
395 സമയമിതപൂർവ സായാഹ്നം ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
396 മഴവില്ലിൻ പൊട്ടും കുത്തി ഹർത്താൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
397 മാണിക്ക്യമുത്ത് ഹർത്താൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
398 വെള്ളിലക്കൂടാരം - D ഹർത്താൽ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
399 വെള്ളിലക്കൂടാരം - F ഹർത്താൽ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര