1998 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ചെപ്പു കിലുക്കി നടക്കണ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കലാഭവൻ മണി, ബിജു നാരായണൻ
2 ചെറവരമ്പില് ചിരി അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ കലവൂർ ബാലൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, പി വി പ്രീത
3 ജന്മങ്ങളെ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെസ്റ്റർ
4 ഞാൻ കേൾക്കുന്നു (duet) അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
5 ഞാൻ കേൾക്കുന്നു (solo) അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ കെ എസ് ചിത്ര
6 ദൈവഹിതം പോലെ അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ ബൈജു ചാക്കോച്ചൻ
7 മനസിന്റെ മൈനേ നീ (duet) അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
8 മനസിന്റെ മൈനേ നീ (solo) അച്ചാമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ കലവൂർ ബാലൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
9 ചിരിച്ചെന്‍റെ മനസ്സിലെ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
10 തേൻചൊടി പൂവേ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
11 പൊന്നും തിങ്കള്‍ താരാട്ടും അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
12 പൊൻവാനം ഈ കൈകളിൽ അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ ബിജു നാരായണൻ
13 മോഹത്തിന്‍ മുത്തെടുത്തു അനുരാഗക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
14 അമ്മായി അമ്മായി അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ഉദയൻ
15 ആദ്യത്തെ കുട്ടുമോൻ ആണായിരിക്കണം അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ പ്രഭാകർ, രഞ്ജിനി ജോസ്
16 രാഗമഴയിൽ ഇളം തൂവൽ കുടിലിൽ അമേരിക്കൻ അമ്മായി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സഞ്ജീവ് ലാൽ രേഖാ രാജീവ്
17 അമ്മ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
18 മേലേ പൊൻവെയിലാകാശം അമ്മ അമ്മായിയമ്മ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സംഗീത
19 ആകാശത്താമരപോലെ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
20 ഏതോ നിദ്രതൻ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
21 കുപ്പിവള കിലുകിലെ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
22 തിങ്കളൊരു തങ്കത്താമ്പാളം അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
23 മരതകരാവിൻ കരയിൽ അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 മാനേ മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
25 തൂവെൺ പ്രാവുകൾ [D] ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
26 പൊന്നുരുക്കും (F) ആഘോഷം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ രാധികാ തിലക്
27 കണ്ടുമുട്ടുമ്പം ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുനിൽ കുമാർ
28 തങ്കച്ചുവടുകൾ ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
29 പീലിപ്പൂവേ ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
30 പീലിപ്പൂവേ (M) ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എൻ എൻ പ്രഭാകരൻ സുനിൽ കുമാർ
31 അന്തിപ്പൂമാനം ആയുഷ്മാൻ ഭവഃ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
32 രാധാമാധവമായ് ആയുഷ്മാൻ ഭവഃ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
33 ശ്രീപാൽക്കടലിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭവഃ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
34 പിണങ്ങാനൊരു നിമിഷം ആറാം ജാലകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിശ്വനാഥ്, രാധികാ തിലക്
35 ആടുകൾ മേയുന്ന പുൽമേട്ടിൽ ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
36 എങ്ങുനിന്നെങ്ങു നിന്നീ സുഗന്ധം ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
37 എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ ഇലവങ്കോട് ദേശം കെ എസ് ചിത്ര
38 ചമ്പകമലരൊളി പൊൻ നൂലിൽ ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
39 നേരം പോയ് നേരം പോയ് ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
40 പാണ്ടിമദ്ദളം ചെണ്ട കൈമണി ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാസാഗർ നെപ്പോളിയൻ, സി ഒ ആന്റോ, സുജാത മോഹൻ
41 ആനന്ദത്തേൻ കുമ്മി ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
42 ഓരോരോ പൂമുത്തും ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 പായുന്നൂ പൊന്മാനിങ്ങൊരു ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ
44 മാനത്തുക്കണ്ണിയും മക്കളും ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
45 മലയാളപ്പൊന്നമ്പല മണിവാതിൽ ഉത്രാടപ്പൂനിലാവ് - ഓണപ്പാട്ടുകൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ചെമ്പകപ്പൂ മൊട്ടിനുള്ളിൽ എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
48 തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായി എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
49 പാർവണ പാൽമഴ എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
50 കന്നിനിലാ.. ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
51 കരുണാമയനെ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
52 കരുണാമയനേ (M) ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 താറാക്കൂട്ടം കേറാക്കുന്ന് ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ജി വേണുഗോപാൽ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
54 തിങ്കൾക്കുറി തൊട്ടും.. (F) ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
55 തിങ്കൾക്കുറിതൊട്ടും തുടുതുമ്പക്കുടമിട്ടും ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ദേവാനന്ദ്, കെ എസ് ചിത്ര
56 മോഹമായ് ഓ അടുത്തൊന്നു ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ രവീന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
57 സുന്ദരിയേ സുന്ദരിയേ ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ, പുഷ്പവനം കുപ്പുസ്വാമി
58 ഉന്മാദം കരളിലൊരുന്മാദം ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
59 യാമിനീ മണ്ഡപങ്ങള്‍ ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
60 യാമിനീ മണ്ഡപങ്ങള്‍ (f) ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ സിന്ധുദേവി
61 വിരഹം നുരയും ഓർമ്മച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 കാതോരം കണ്ണാരം കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ സുദീപ് കുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
63 തിരുവാതിര തിരനോക്കിയ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
64 മഞ്ഞക്കിളിയുടെ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ രാധികാ തിലക്
66 മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ കന്മദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 അരുതേ അരുതേ തീമാരി കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് പാറ കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
69 കേണുമയങ്ങിയൊരെൻ പൈതലേ കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
70 ജനിച്ചെന്ന പാപം കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
71 തിത്താരം തെയ്യാരം പാടി കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
72 മണിമാരൻ പോരും രാവാണു കല്ലു കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ മനോ
73 കൂടില്ലാക്കിളികൾ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
74 ഗഗനനീലിമ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
75 പാതിരാപ്പൂവിന്റെ കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
76 യദുകുല കോകില കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
77 സാമഗാനലയഭാവം കളിവാക്ക് കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി മനോജ് കൃഷ്ണൻ
78 ഇന്ദുമാലിനി സ്നേഹയാമിനി കാറ്റത്തൊരു പെൺപൂവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 തങ്കമണി കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
80 തങ്കമണി താമരയായ് കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
81 തിരുവാണിക്കാവും താണ്ടി കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
82 ദു:ഖസ്വപ്നങ്ങളേ നിത്യസത്യങ്ങളേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
83 ദുഃഖസ്വപ്നങ്ങളേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
84 പൊന്നുഷഃകന്യകേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
85 പൊന്നുഷകന്യകേ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
86 പൊൻ വിളക്കേന്തുമീ ഉഷസ്സാണോ കുടുംബ വാർത്തകൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
87 താർമകൾക്കൻപുള്ള തത്തേ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
88 പീലിമുകിൽ താഴ്‌വരയിൽ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
89 മാനത്തേ മാമയിലേ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
90 മെല്ലെയെന്‍ കണ്ണിലെ കുസൃതിക്കുറുപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
91 ഇനിയും പരിഭവമരുതേ - D കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
92 ഇനിയും പരിഭവമരുതേ - F കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
93 കാവേരി തീരത്തെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 കാവേരി തീരത്തെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
95 മംഗളദീപവുമായ് കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
96 മംഗളദീപവുമായ് - F കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
97 മലയണ്ണാർക്കണ്ണൻ മാർകഴിത്തുമ്പിയെ കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
98 വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതും കൈക്കുടന്ന നിലാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 ആവണിപ്പൊന്നൂഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
100 ആവണിപ്പൊന്നൂഞ്ഞാൽ ആടിക്കാം കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
101 എന്റെ മൗനരാഗമിന്നു നീയറിഞ്ഞുവോ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ പന്തളം സുധാകരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
102 കരളിന്റെ നോവറിഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
103 അധരം മധുരം മൃദുലസുരഭിലം മുത്തം താ.. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പള്ളിപ്പുറം മോഹനചന്ദ്രൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ചിത്ര അയ്യർ
104 കണ്ടാട്ടെ ഹിമഗിരി നിരകളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രഭാവർമ്മ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
105 കാത്തുവച്ചൊരു കാലത്തിളക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രഭാവർമ്മ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദലീമ
106 രാക്കാവിലേതോ കുളിർകാറ്റു പോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പള്ളിപ്പുറം മോഹനചന്ദ്രൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
107 ആരോഹണത്തില്‍ ചിരിച്ചും ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ഏതോ വർണ്ണസ്വപ്നം പോലെ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
109 നന്ദകുമാരനു നൈവേദ്യമായൊരു - F ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
110 നന്ദകുമാരനു നൈവേദ്യമായൊരു - M ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് സുദീപ് കുമാർ
111 പാടാതെ പോയോ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ ചിത്രശലഭം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
113 ആരോടും മിണ്ടാതെ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
114 മച്ചകത്തമ്മയെ കാൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സംഘവും
115 ആണല്ല പെണ്ണല്ല ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
116 ഇരുമെയ്യും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
117 ഉദയം വാൽക്കണ്ണെഴുതി ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
118 കണ്ണിൽ തിരി തെളിക്കും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
119 തെയ് തെയ് താളം മേളം ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
120 പൊന്നിൻ വള കിലുക്കി ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
121 ചന്ദനക്കാവിലെ പൂവാലി തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
122 ദേവലോകം‌ പോലെ തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ആർ കെ രാമദാസ്, സംഗീത
123 നന്ദബാലം ഗാനലോലം തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 പകൽക്കിനാവിൽ പലവട്ടം തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
125 ബാഷ്പസാഗര തീരത്തെ തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 ശിലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 ശ്രീപാദമേ ഗതി തട്ടകം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
128 ഇനിയെന്നു കാണും താലോലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 ഓരങ്ങളില്‍ ഓരങ്ങളില്‍ ഓളങ്ങള്‍ താലോലം സുദീപ് കുമാർ
130 കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് താലോലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
131 ഗോപാലികേ നീകണ്ടുവോ താലോലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
132 പാടാത്ത വൃന്ദാവനം താലോലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 സ്മരവാരം വാരം താലോലം ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
134 ആഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു ചാകര തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ മനോജ് കൃഷ്ണൻ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
135 കരയുടെ മാറില്‍ തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
136 കൊള്ളിമീന്‍ കോറിയ തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
137 മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീര്‍ത്തു തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
138 മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീര്‍ത്തു (f) തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
139 മുങ്ങാതെ കിട്ടിയ മുത്തല്ലേ തിരകൾക്കപ്പുറം യൂസഫലി കേച്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
140 ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടം തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
142 ഇല്ലക്കുളങ്ങരെയിന്നലെ തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
143 ചന്ദനവളയിട്ട കൈ കൊണ്ടു തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, വിജയ് യേശുദാസ്
144 തേവാരമുരുവിടും തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
145 പറ നിറയെ പൊന്നളക്കും തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
146 പൂമുല്ലക്കോടിയുടുക്കേണം തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
147 വില്ലിന്മേൽ താളം കൊട്ടി തിരുവോണക്കൈനീട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
148 കന്നിപ്പെണ്ണെ നീരാടി വാ വാ ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ ജെ യേശുദാസ്
149 നീയെൻ കാമമോഹിനീ ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് ഹരിഹരൻ
150 വിഷാദരാഗം മീട്ടി ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് രാധികാ തിലക്
151 ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് കെ എസ് ചിത്ര
152 സ്നേഹലോലമാം ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സുദീപ് കുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
153 സ്വർഗ്ഗം തേടി വന്നോരേ ദയ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സുജാത മോഹൻ
154 ചെല്ലക്കാറ്റു ചാഞ്ചക്കമാടും ആലിൻ നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീവിദ്യ, സി ഒ ആന്റോ
155 നീയെന്റെ പാട്ടില്‍ ശ്രീരാഗമായി നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
156 പൂമാനം (F) നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
157 പൂമാനം പൂപ്പന്തലൊരുക്കും നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
158 പൊൻ‌വെയിലൂതിയുരുക്കി മിനുക്കി നക്ഷത്രതാരാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
159 മായേ തായേ ദുർഗ്ഗേ നക്ഷത്രതാരാട്ട് ട്രഡീഷണൽ മോഹൻ സിത്താര അമ്പിളി
160 ആരാണു നീയെനിക്കോമലേ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ഉണ്ണി മേനോൻ
161 എണ്ണക്കറുപ്പിന്നേഴഴക് നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
162 ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ തോന്നിയൊരിഷ്ടം നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ പി ജയചന്ദ്രൻ
163 നിനക്കായ് തോഴീ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ബിജു നാരായണൻ
164 നിനക്കായ് ദേവാ നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
165 നിനക്കായ് ദേവാ പുനർജ്ജനിക്കാം നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
166 പാതിരാക്കാറ്റു വീശി നിനക്കായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
167 എന്തേ മുല്ലേ പൂക്കാത്തൂ (F) പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
168 ധനുമാസത്തിങ്കൾ കൊളുത്തും പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
169 പുലരി തൻ ഹൃദയമാം പഞ്ചലോഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
170 ഉദിച്ച ചന്തിരന്റെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
171 എരിയുന്ന കനലിന്റെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
172 എല്ലാം മറക്കാം നിലാവേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
173 എല്ലാം മറക്കാം നിലാവേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
174 ബല്ലാ ബല്ലാ ബല്ലാ ഹേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, സ്വർണ്ണലത, കോറസ്
175 സോനാരേ സോനാരേ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
176 ആരോ വിരൽ നീട്ടി (F) പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
177 ആരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 ഒത്തിരിയൊത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
179 ഒരുകുലപ്പൂപോലെ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ സുരേഷ് ഗോപി
180 കണ്ണാടിക്കൂടും കൂട്ടി പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
181 പാട്ടുപഠിക്കണെങ്കിൽ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ ദേവാനന്ദ്, കോറസ്
182 വരമഞ്ഞളാടിയ (M) പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
184 നിറതിങ്കളേ തിരി താഴ്ത്തുമോ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
185 പുലർവാനപ്പന്തലൊരുക്കി മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
186 പ്രിയ താരകേ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ എസ് ചിത്ര
187 വരവായ് ഒരു മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 വിഷുപ്പക്ഷി വിളിക്കുന്നേ മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
189 വെണ്ണിലാ ചിറകുമായ് - F മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ എസ് ചിത്ര
190 വെണ്ണിലാ ചിറകുമായ് - M മംഗല്യപ്പല്ലക്ക് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
191 കിലുകിലെ വള കിലുങ്ങവേ മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
192 തിങ്കൾപ്പൂ വിരിഞ്ഞുവോ മന്ത്രികുമാരൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
193 കരുമാടിക്കുട്ടാ നിന്റെ കണ്ണാടി മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
194 തടുക്കാമെങ്കിൽ തടുത്തോ മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, മായ
195 തിരിതെളിഞ്ഞ കഥയിലൊരു മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
196 പീലിക്കൊമ്പത്താടും മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
197 പ്രപഞ്ചമുണരും (F) മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
198 പ്രപഞ്ചമുണരും (M) മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
199 അകലേ അകലേ അലയുന്ന മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
200 അഞ്ചുകണ്ണനല്ല മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
201 ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ പൊൻ വിളക്ക് മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
202 പാതിരാപ്പൂ ചൂടി മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
203 പാതിരാപ്പൂ ചൂടി വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
204 മയിലായ് പറന്നു മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
205 മയിലായ് പറന്നു വാ മയില്‍പ്പീലിക്കാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എസ് ജാനകി
206 ആദ്യദർശനം മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബിജു നാരായണൻ, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
207 ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം നിറുകയിൽ മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ അജിതൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ഉണ്ണി മേനോൻ
208 കടുകൊടച്ചടുപ്പിലിട്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല തങ്കരാജ്‌ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
209 ചില്ല് ജന്നലിന്റെ അരികിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല തങ്കരാജ്‌ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
210 രാസാ താൻടാ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ ബിച്ചു തിരുമല തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ
211 ആയിരം പൊന്‍പണം മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്
212 കല്യാണ കച്ചേരി പക്കാല മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
213 വലംതിരിഞ്ഞ് ഇടംതിരിഞ്ഞ് മായാജാലം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എസ് ജാനകി
214 ആരോമലേ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
216 ഒരു പൂവിനെ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
217 കാണാകൂട്ടിൻ.. മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, റെജു ജോസഫ്
218 ദൂരെയൊരു താരം (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
219 ദൂരെയൊരു താരം (F) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
220 മാരിവില്ലിന്മേൽ (D) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
221 മാരിവില്ലിന്മേൽ (M) മീനത്തിൽ താലികെട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
222 തിര എഴുതും മണ്ണില്‍ [D ] മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
223 മഞ്ചാടിക്കുന്നിലെ പ്രാവേ [D] മീനാക്ഷി കല്യാണം എസ് രമേശൻ നായർ നാദിർഷാ രാധികാ തിലക്, വിശ്വനാഥ്
224 കിഴക്കു പുലരി ചെങ്കൊടി പാറി രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എം ജി ശ്രീകുമാർ
225 നമ്മളു കൊയ്യും വയലെല്ലാം രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
226 പനിനീര്‍ മാരിയില്‍ (ബോണസ് ട്രാക്ക്) രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുദീപ് കുമാർ, രാധികാ തിലക്
227 പൊന്നാര്യൻ പാടം രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
228 ബലികുടീരങ്ങള്‍‌ രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
229 വൈകാശിത്തെന്നലോ രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
230 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
231 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
232 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
233 ഏഴാം നാള് ആയില്യം നാള് (f) വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
234 കുങ്കുമപ്പൂകൊണ്ടു കൂടൊരുക്കി വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
235 കൊതിച്ചതും വിധിച്ചതും വിസ്മയം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
236 മൂക്കില്ലാ നാക്കില്ലാ വായില്ലാ വിസ്മയം രഘുനാഥ് പലേരി ജോൺസൺ ജോൺസൺ, കോറസ്
237 ഒരുതുള്ളി പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ, കോറസ്
238 താരം താരം തേരിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
239 ഏഴാം കടല്‍ നീന്തിയൊരമ്പിളീ സമാന്തരങ്ങൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 ഒന്നാം കടല്‍ നീന്തിയൊരമ്പിളീ സമാന്തരങ്ങൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി വി പ്രീത
241 എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്, സുജാത മോഹൻ
242 ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
243 ഒരു രാത്രികൂടി വിടവാങ്ങവേ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
244 കുന്നിമണിക്കൂട്ടില്‍ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
245 കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
246 ചൂളമടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കും സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
247 പൂഞ്ചില്ലമേല്‍ ഊഞ്ഞാലിടും സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
248 മാരിവില്ലിൻ സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്, ബിജു നാരായണൻ
249 അല്ലിയാമ്പലായി സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ, കെ എസ് ചിത്ര എം ജി ശ്രീകുമാർ
250 കൈവന്ന തങ്കമല്ലെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ
251 കൈവന്ന തങ്കമല്ലെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
252 പൂമാനത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
253 മായികയാമം സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
254 മായികയാമം സിദ്ധാർത്ഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, ഹരിഹരൻ
255 കാതോരം കവിത മൂളും സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ
256 കൂടാരക്കൂട്ടിൽ തേങ്ങും കുയിലേ സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
257 നാടോടിത്തെയ്യവും തോറ്റവും സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
258 പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
259 മനസ്സിൽ വളർന്നു പൂത്ത സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ ഔസേപ്പച്ചൻ
260 മാതം പുലരുമ്പം‍ മോരൂട്ട് സുന്ദരകില്ലാഡി ബിച്ചു തിരുമല ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
261 കളിയൂഞ്ഞാലാടിയെത്തും സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
262 കൂടറിയാക്കുയിലമ്മേ - D സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
263 കൂടറിയാക്കുയിലമ്മേ - M സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
264 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - D സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, ഫ്രാങ്കോ
265 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - F സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
266 തേൻമലരേ തേങ്ങരുതേ - M സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
267 പഞ്ചവർണ്ണക്കുളിരേ സൂര്യപുത്രൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
268 കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് രാധികാ തിലക്, കോറസ്
269 കൊണ്ടോട്ടീന്നോടി വന്ന് സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് സുദീപ് കുമാർ
270 പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
271 മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
272 രാവ് നിലാപ്പൂവ് സ്നേഹം യൂസഫലി കേച്ചേരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
273 പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
274 പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
275 പൊന്നേ പൊന്നമ്പിളി ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
276 മിന്നൽ കൈവള ചാർത്തി ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
277 സമയമിതപൂർവ സായാഹ്നം ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
278 സമയമിതപൂർവ സായാഹ്നം ഹരികൃഷ്ണൻസ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
279 കണ്മണിയേ നിൻ ചിരിയിൽ ഹർത്താൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര