എണ്ണക്കറുപ്പിന്നേഴഴക്

ഉം...ഉം..ഉം....
എണ്ണക്കറുപ്പിന്നേഴഴക്
എന്റെ കണ്മണിക്കോ നിറയഴക് (2)
മിഴികളിൽ വിടരും പൂവഴക്
മൊഴികളിലോ തേനഴക് (എണ്ണക്കറുപ്പി....)

ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ കുസൃതിക്കാരി
പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതോ വാശിക്കാരി(2)
നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ കുറുമ്പുകാരി
അടുത്തു ഞാനറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാവാടി
അഴകേ മിഴിയഴകേ
നീയെനിക്കെന്നും നിറപൗർണ്ണമി (എണ്ണക്കറുപ്പി...)

നീ ചിരിച്ചാലത് പാലമൃത്
ആ വിളിയോ താരാട്ട് (2)
കണ്മണിയാളെൻ അരികത്തു വന്നാൽ
കണ്മുന്നിലെല്ലാം പൊൻ വസന്തം
അഴകേ മിഴിയഴകേ
നീയെനിക്കാന്മാനുരാഗവർഷം (എണ്ണക്കുറുപ്പി...)

--------------------------------------------------------------------

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (2 votes)
Ennakkaruppinnezhazhaku

Additional Info

ഗാനശാഖ: