കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ്

Kaithapram Viswanath
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 60
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

 

 

 

കണ്ണകി എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു.പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹോദരൻ ആണ്.