കഥയുള്ളൊരു പെണ്ണ്

Kadhayulloru Pennu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 September, 2015

സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഒരേ നായിക തീർത്തും സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് കഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയായ 'കഥയുള്ളൊരു പെണ്ണ്'

KADHAYULLORU PENNU Official Trailer