കണ്ടെത്തൽ

Kandethal (malayalam movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
115മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 June, 2016

kandethal movie poster

 

KANDETHAL MALAYALAM MOVIE OFFICIAL TRAILER 2016