മയില്‍പ്പീലിക്കാവ്

Released
Mayilpeelikkavu (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
138മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 August, 1998