തിരയെഴുതും

ആ ... ആ....ആ.... 
തിരയെഴുതും മണ്ണിൽ ഒരു കാവ്യം 
കരപറയും പൊന്നേ ഇത് പ്രേമം 
മലർവിരിഞ്ഞാലും കണ്ണേ മഴപൊഴിഞ്ഞാലും 
മാറിൽ നീ ചേർക്കുമ്പോൾ മധുരമീ പ്രേമം
       [തിരയെഴുതും.....
നിറപറ കവിയുമൊരാഴകേ
ഇതൾമിഴി എഴുതിയ കുളിരേ
കവിതകൾ നിന്നെത്തേടി പോരില്ലേ 
വിരലുകളരുളിയപുളകം വെറുമൊരു തളിരിനു സുഖദം 
ഇനിയൊരു ജന്മംകൂടി കാണില്ലേ 
മിഴികളിലില്ലയോ പ്രണയസമുദ്രം 
അതിലലിയുന്നുവോ ഹൃദയസുഗന്ധം 
അരികിലൊരാകാശ പൂവഴകില്ലേ
        [തിരയെഴുതും..... 
ഉണരുമൊരുയിരിനു മൊഴിയായി 
സിരകളിൽ ഒരു സുഖലയമായി 
ഇടവഴി കാറ്റായെന്നും പോരില്ലേ 
പകലിനു ചിറകടി തളരും 
ഇരവുകൾ ഇണകളെ അറിയും 
അതുവരെ എന്നും കാത്തുനിൽക്കില്ലേ 
പുതുമകളോരാന്നായി നാമറിയില്ലയോ 
പുലരികളോരോന്നും നേരറിയില്ലയോ 
അതുവരെ നാം എന്നും കാമുകരല്ലേ
      [തിരയെഴുതും...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
thirayezhuthum

Additional Info

Year: 
1998

അനുബന്ധവർത്തമാനം