1975 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അക്കൽദാമ തൻ താഴ്വരയിൽ അക്കൽദാമ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, എസ് ജാനകി
2 ഒരു പൂന്തണലും മുന്തിരിയും അക്കൽദാമ ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
3 നീലാകാശവും മേഘങ്ങളും അക്കൽദാമ ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
4 പറുദീസ പൊയ് പോയോരെ അക്കൽദാമ ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
5 അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അതിഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ, കോറസ്, മനോഹരൻ
6 തങ്കത്തിങ്കൾ താഴികക്കുടമുള്ള അതിഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
7 സീമന്തിനീ നിൻ ചൊടികളിൽ അതിഥി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 ഈ നീലത്താരക മിഴികൾ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 കണ്മണിയേ ഉറങ്ങ് അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
10 ചിലങ്ക കെട്ടിയാൽ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
11 തപസ്സു ചെയ്യും താരുണ്യമേ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
12 പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടോമനേ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 മദനപരവശ ഹൃദയനാകിയ അഭിമാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി മാധുരി
14 ശ്രീതിലകം തിരുനെറ്റിയിലണിയും അഭിമാനം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
15 അമ്മേ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നൂ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ലതാ രാജു, എൽ ആർ അഞ്ജലി
16 എ ബി സി ഡി അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കിഷോർ കുമാർ
17 കളഭത്തിൽ മുങ്ങിവരും അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
18 പുത്തരി കൊയ്തപ്പോളെന്തു കിട്ടീ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
19 രാമൻ ശ്രീരാമൻ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
20 വണ്ടീ വണ്ടീ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
21 വിശക്കുന്നൂ വിശക്കുന്നൂ അയോദ്ധ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ ലതാ രാജു, എൽ ആർ അഞ്ജലി
22 സൗമിത്രിയുമതു കേട്ടു അയോദ്ധ്യ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
23 എടീ എന്തെടീ ഉലകം അവൾ ഒരു തുടർക്കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
24 കണ്ണിലെ കന്നിയുറവ് അവൾ ഒരു തുടർക്കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
25 കളഭച്ചുമരുവെച്ച മേട അവൾ ഒരു തുടർക്കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
26 കോടച്ചാട്ടം എന്നതെല്ലാം അവൾ ഒരു തുടർക്കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ ആർ ഈശ്വരി
27 ദൈവം തന്ന വീട് അവൾ ഒരു തുടർക്കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
28 അങ്ങാടിക്കവലയിലമ്പിളി വന്നൂ അഷ്ടമിരോഹിണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
29 കുലുക്കിക്കുത്തു കളിക്കുന്ന പെണ്ണേ അഷ്ടമിരോഹിണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
30 നവരത്നപേടകം അഷ്ടമിരോഹിണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
31 രാരിരം പാടുന്നു (F) അഷ്ടമിരോഹിണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
32 രാരിരം പാടുന്നു (M) അഷ്ടമിരോഹിണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ഈ വഴിയും ഈ മരത്തണലും ആരണ്യകാണ്ഡം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
34 കലയുടെ പാലലച്ചോലയിലൊഴുകുന്ന ആരണ്യകാണ്ഡം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
35 കളഭക്കുറിയിട്ട മുറപ്പെണ്ണേ ആരണ്യകാണ്ഡം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
36 ഞാനൊരു പൊന്മണിവീണയായ് ആരണ്യകാണ്ഡം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
37 നാരായണ ഹരേ നാരായണ ആരണ്യകാണ്ഡം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
38 മഞ്ഞലച്ചാര്‍ത്തിലെ മന്ദാരമല്ലിക ആരണ്യകാണ്ഡം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 യദുനന്ദനാ ശ്രീ ഗോപകുമാരാ ആരണ്യകാണ്ഡം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ പി മാധുരി
40 അകിലും കന്മദവും ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 അരയിൽ തങ്കവാളു തുടലു കിലുക്കും ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
42 അറേബിയ അറേബിയ ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
43 മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ മാതളക്കനി ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ലതാ രാജു
44 യക്ഷി യക്ഷി ഞാനൊരു യക്ഷീ ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ വാണി ജയറാം
45 റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
46 ശരറാന്തൽ വിളക്കിൻ ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
47 സുവർണ്ണ രേഖാനദിയിൽ ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
48 കുളിപ്പാനായ് മുതിരുന്നാരെ ഉത്തരായനം ട്രഡീഷണൽ കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
49 ഗണേശ സ്തോത്രം ഉത്തരായനം ട്രഡീഷണൽ കെ രാഘവൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
50 രാധാവദന വിലോകന ഉത്തരായനം ട്രഡീഷണൽ കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
51 ഹൃദയത്തിൻ രോമാഞ്ചം ഉത്തരായനം ജി കുമാരപിള്ള കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 ആദ്യസമാഗമലജ്ജയിൽ ഉത്സവം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
53 ഏകാന്തതയുടെ കടവിൽ ഉത്സവം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 കരിമ്പു കൊണ്ടൊരു നയമ്പുമായെൻ ഉത്സവം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എ ടി ഉമ്മർ പി മാധുരി
55 സ്വയംവരത്തിനു പന്തലൊരുക്കി ഉത്സവം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
56 അനുരാഗമെന്നാലൊരു പാരിജാതം ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
57 ക്രിസ്തുമസ് പുഷ്പം വിടർന്നു ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
58 ചിരിച്ചാൽ പുതിയൊരു ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
59 നൃത്തശാല തുറന്നൂ ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
60 മഞ്ജൂ ഓ മഞ്ജൂ ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
61 മഞ്ജൂ... ഓ... മഞ്ജൂ... (Pathos) ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 രംഭയെത്തേടി വന്ന ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
63 പുഷ്പാംഗദേ പുഷ്പാംഗദേ എനിക്കു നീ മാത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
64 പുഷ്പാംഗദേ പുഷ്പാംഗദേ എനിക്ക് നീ മാത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
65 ദുഃഖദേവതേ ഉണരൂ ഓടക്കുഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
66 നാലില്ലം നല്ല നടുമുറ്റം ഓടക്കുഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
67 മനസ്സും മാംസവും പുഷ്പിച്ചു ഓടക്കുഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 വർണ്ണങ്ങൾ വിവിധ ഓടക്കുഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
69 പൊന്നും ചിങ്ങമേഘം ഓമനക്കുഞ്ഞ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
70 പൊന്നും ചിങ്ങമേഘം - F ഓമനക്കുഞ്ഞ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
71 ഭഗവദ്ഗീതയും സത്യഗീതം ഓമനക്കുഞ്ഞ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ചന്ദ്രഭാനു, ജോളി എബ്രഹാം
72 സ്വപ്നത്തിലിന്നലെയെന്‍ ഓമനക്കുഞ്ഞ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
73 ഒരു മധുരിക്കും വേദനയോ കല്യാണപ്പന്തൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
74 ചഞ്ചല ചഞ്ചല നയനം കല്യാണപ്പന്തൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിനല്ലോ കല്യാണപ്പന്തൽ ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ ഉഷ വേണുഗോപാൽ, കോറസ്
76 മയ്യെഴുതി കറുപ്പിച്ച കണ്ണിൽ കല്യാണപ്പന്തൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി എ ടി ഉമ്മർ കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
77 മാനസവീണയിൽ നീയൊന്നു തൊട്ടു കല്യാണപ്പന്തൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി എ ടി ഉമ്മർ കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
78 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളിലല്ല കല്യാണപ്പന്തൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 കല്യാണസൗഗന്ധിക പൂവല്ലയോ കല്യാണസൗഗന്ധികം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
80 കല്യാണസൗഗന്ധികപ്പൂവല്ലയോ കല്യാണസൗഗന്ധികം പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
81 ഗാനമധു വീണ്ടും വീണ്ടും കല്യാണസൗഗന്ധികം പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, അയിരൂർ സദാശിവൻ
82 ചന്ദനമുകിലിന്‍ ചെവിയില്‍ കല്യാണസൗഗന്ധികം പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് റ്റി ശശിധരൻ, എസ് ജാനകി
83 നീരാട്ടുകടവിലെ നീരജങ്ങൾ കല്യാണസൗഗന്ധികം പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
84 അലുവാമെയ്യാളേ വിടുവാ ചൊല്ലാതെ കാമം ക്രോധം മോഹം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ, ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം പട്ടം സദൻ, അമ്പിളി
85 ഉന്മാദം ഗന്ധർവ സംഗീത കാമം ക്രോധം മോഹം ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
86 രാഗാർദ്രഹംസങ്ങളോ കാമം ക്രോധം മോഹം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
87 രാജാധിരാജന്റെ വളർത്തുപക്ഷി കാമം ക്രോധം മോഹം ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം അമ്പിളി, സുജാത മോഹൻ, ബിച്ചു തിരുമല
88 സ്വപ്നം കാണും പെണ്ണേ കാമം ക്രോധം മോഹം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
89 ഇപ്പോഴോ സുഖമപ്പോഴോ കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
90 ഓംകാളി മഹാകാളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
91 കാവേരീ..കാവേരീ... കുട്ടിച്ചാത്തൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
92 രാഗങ്ങള്‍ ഭാവങ്ങള്‍ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
93 ചന്ദ്രകളഭം ചാര്‍ത്തിയുറങ്ങും തീരം - F കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
94 ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 ജന്മദിനം ജന്മദിനം കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
96 തൊട്ടേനേ ഞാൻ കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
97 ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അയിരൂർ സദാശിവൻ, എൻ ശ്രീകാന്ത്
98 വിസ്ക്കി കുടിക്കാൻ വെള്ളിക്കിണ്ടി കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
99 സുകുമാരകലകൾ സ്വർണ്ണം പൊതിയും കൊട്ടാരം വില്ക്കാനുണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 കമലശരന്‍ കാഴ്ചവെച്ച ക്രിമിനൽ‌സ് ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
101 കാന്താരി പാത്തുത്താത്തടെ ക്രിമിനൽ‌സ് ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു
102 ദൈവം വന്നു വിളിച്ചാൽ പോലും ക്രിമിനൽ‌സ് പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം എസ് ബാബുരാജ് മനോഹരൻ, എൽ ആർ അഞ്ജലി
103 പുരുഷന്മാരുടെ ഗന്ധം ക്രിമിനൽ‌സ് പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
104 അമ്മമാരെ വിശക്കുന്നു ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ലീല, ലതാദേവി
105 കണ്ണിൽ എലിവാണം കത്തുന്ന ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
106 ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ ഞാൻ ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ ജോളി എബ്രഹാം
107 തരിവളകൾ ചേർന്നു കിലുങ്ങി ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
108 നാലുകാലുള്ളൊരു നങ്ങേലിപ്പെണ്ണിനെ ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
109 പൂവിനു കോപം വന്നാൽ ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
110 സിന്ദൂരം തുടിയ്ക്കുന്ന തിരുനെറ്റിയിൽ ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
111 ബിന്ദൂ നീയാനന്ദ ബിന്ദുവോ ചന്ദനച്ചോല ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ ജോയ് പി സുശീല
112 ബിന്ദൂ നീയെൻ ജീവബിന്ദുവോ ചന്ദനച്ചോല ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ ജോയ് പി സുശീല
113 മണിയാൻ ചെട്ടിയ്ക്ക് മണി മിഠായി ചന്ദനച്ചോല ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ
114 മുഖശ്രീകുങ്കുമം ചാർത്തുമുഷസ്സേ ചന്ദനച്ചോല വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
115 ലവ്‌ലി ഈവ്നിംഗ് ചന്ദനച്ചോല കോന്നിയൂർ ഭാസ് കെ ജെ ജോയ് വാണി ജയറാം
116 ഹൃദയം മറന്നൂ നാണയത്തുട്ടിന്റെ ചന്ദനച്ചോല മുപ്പത്ത് രാമചന്ദ്രൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
117 അത്യുന്നതങ്ങളിലിരിക്കും ദൈവമേ ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
118 അവനെ ക്രൂശിക്ക അവനെ ക്രൂശിക്ക ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
119 കുരിശുപള്ളിക്കുന്നിലെ ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
120 ചന്ദനച്ചോല പൂത്തു ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
121 രാഷ്ട്രശില്പികൾ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രശില്പികൾ ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
122 സർപ്പസന്തതികളേ ചലനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
123 അഴിമുഖത്ത് പറന്നു വീണ ചീനവല വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 കന്യാദാനം ചീനവല വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
125 തളിർവലയോ ചീനവല വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി ചീനവല വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
127 പൂന്തുറയിലരയന്റെ - pathos ചീനവല വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി
128 കണ്ണാ നിന്നെ തേടിവന്നൂ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എ ടി ഉമ്മർ അമ്പിളി, കോറസ്
129 കവിതയാണു നീ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 തെന്നിത്തെന്നിത്തെന്നി ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, കോറസ്
131 മധുമക്ഷികേ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
132 സ്വർണ്ണപുഷ്പശരമുള്ള ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 ഏതു ശീതള ച്ഛായാതലങ്ങളിൽ ചുമടുതാങ്ങി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
134 മാനത്തൊരു കാവടിയാട്ടം ചുമടുതാങ്ങി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
135 മായല്ലേ രാഗമഴവില്ലേ ചുമടുതാങ്ങി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി
136 സ്വപ്നങ്ങൾ അലങ്കരിക്കും ചുമടുതാങ്ങി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
137 അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ പാഹിമാം ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
138 ഇതിഹാസങ്ങൾ ജനിക്കും മുൻപേ ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
139 കാളിന്ദീ കാളിന്ദീ ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
140 നൈറ്റിംഗേൽ ഓ നൈറ്റിംഗേൽ ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
141 പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
142 വ്രതം കൊണ്ടു മെലിഞ്ഞൊരു ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
143 ആകാശത്തിനു മൗനം ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
144 ധൂമം ധൂമാനന്ദ ലഹരി ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് കമൽ ഹാസൻ, ബിച്ചു തിരുമല, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, അമ്പിളി
145 മനസ്സേ ആശ്വസിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
146 വസന്തം മറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
147 കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊട്ട് കല്ലുമാല ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ സുജാത മോഹൻ
148 കളിവിളക്കിൻ മുന്നിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
149 കാനൽ ജലത്തിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
150 ചെല്ല് ചെല്ല് മേനകേ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
151 പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ സീറോ ബാബു , കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം
152 ഇതു ശിശിരം ഇതു ശിശിരം താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം
153 ഐശ്വര്യദേവതേ നീയെൻ താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കസ്തൂരി ശങ്കർ
154 ഒന്നു പെറ്റു കുഞ്ഞു ചത്ത താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കസ്തൂരി ശങ്കർ
155 തുടിക്കുന്നതിടത്തു കണ്ണോ താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
156 ബട്ടർ ഫ്ലൈ താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
157 ഭസ്മക്കുറി തൊട്ട കൈലാസമേ താമരത്തോണി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി മാധുരി
158 ആ തൃസന്ധ്യതൻ തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
159 എത്ര സുന്ദരീ എത്ര പ്രിയങ്കരി തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
160 കാറ്റിന്റെ വഞ്ചിയില് തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
161 താരം തുടിച്ചു തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
162 തിരുവോണപ്പുലരിതൻ തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
163 പച്ചനെല്ലിൻ കതിരു തിരുവോണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
164 ദു:ഖിതരേ പീഢിതരേ തോമാശ്ലീഹ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
165 ധൂം ധൂം തന തോമാശ്ലീഹ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി വാണി ജയറാം
166 മലയാറ്റൂർ മലയും കേറി തോമാശ്ലീഹ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സെൽമ ജോർജ്, സീറോ ബാബു
167 വൃശ്ചികപ്പെണ്ണേ വേളിപ്പെണ്ണേ തോമാശ്ലീഹ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, സബിത ചൗധരി
168 അസതോമാ സത് ഗമയ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
169 ഒന്നാം തെരുവിൽ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
170 കൂട വേണോ കൂട ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ കുമരകം രാജപ്പൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, ലളിതാ രാജപ്പൻ, കുമരകം രാജപ്പൻ
171 ചഞ്ചലിത ചഞ്ചലിത ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
172 ചഞ്ചലിത ചഞ്ചലിത ചലിത ചലിത പാദം ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല, ബി വസന്ത, എൽ ആർ ഈശ്വരി
173 പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കൂ കൃഷ്ണാ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
174 മനസ്സൊരു സ്വപ്നഖനി ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
175 ലൗലീ ലില്ലീ ഡാലിയ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
176 ഒരു കണ്ണിൽ ഒരു കടലിളകും നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
177 കവിളത്തു കണ്ണനൊരു കവിത നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
178 കാർത്തിക ഞാറ്റുവേല നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
179 യേശുമാതാവേ ജനനീ നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
180 സത്യത്തിൻ ചിറകൊടിഞ്ഞു നാത്തൂൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
181 ഇന്നലെയെന്ന സത്യം നിറമാല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
182 കണ്ണീരിന്‍ കവിതയിതേ നിറമാല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 പറയാന്‍ നാണം നിറമാല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
184 പോനാല്‍ പോകട്ടും പോടാ നിറമാല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ ഉദയൻ
185 മൊട്ടു വിരിഞ്ഞൂ മലര്‍ മൊട്ടു വിരിഞ്ഞൂ നിറമാല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
186 ഇന്നലെയെന്ന സത്യം മരിച്ചു നിർമ്മല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
187 കണ്ണീരിൻ കവിതയിതേ നിർമ്മല യൂസഫലി കേച്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കണ്ണിൽ മീനാടും നീലപ്പൊന്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
189 കാട് കറുത്ത കാട് നീലപ്പൊന്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
190 കിലുകിലും കിലുകിലും നീലപ്പൊന്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി
191 തെയ്യം തെയ്യം താരേ നീലപ്പൊന്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല, സംഘവും
192 പൂമാലപ്പൂങ്കുഴലീ പൂപുലരീ നീലപ്പൊന്മാൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി
193 റഷ്യൻ സോംഗ് നീലപ്പൊന്മാൻ
194 അന്നും നീയൊരു സ്വപ്നം നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല വാണി ജയറാം, ശിവദാസ്
195 കുങ്കുമപ്പൂവുകൾ വിടരും നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല ശിവദാസ്
196 ദേവദാരുപൂക്കൾ നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല ശിവദാസ്
197 പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളം നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല വാണി ജയറാം
198 പൊട്ടിത്തകർന്ന നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല
199 വിജനമീ വീഥി നീർക്കുമിളകൾ എസ് ഡി മേനോന്‍ കമല വാണി ജയറാം
200 ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
201 ഉഷസ്സാം സ്വർണ്ണത്താമര പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
202 കാറ്റു വന്നു തൊട്ട നേരം പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
203 പൂനിലാവേ വാ പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
204 മലയാളം ബ്യൂട്ടീ പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
205 സാന്ധ്യതാരകേ മറക്കുമോ നീ പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
206 സിന്ധുനദീ തീരത്ത് പത്മരാഗം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത, കോറസ്
207 കലി തുള്ളി വരും കാന്താരി പാലാഴിമഥനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
208 ജയ ജയ ഗോകുലപാല ഹരേ പാലാഴിമഥനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്, മനോഹരൻ
209 പ്രാണനാഥാ വരുന്നു ഞാൻ പാലാഴിമഥനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
210 രാഗതരംഗം പാലാഴിമഥനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
211 ഓടിപ്പോകും വസന്തകാലമേ പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
212 കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാറ്റേ പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
213 കുടുകുടു പാടിവരും പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
214 ചന്ദ്രക്കല മാനത്ത് പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 തേൻപൂവേ നീയൊരല്പം പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
216 വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
217 ശില്പികൾ നമ്മൾ പിക്‌നിക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ശാന്ത വിശ്വനാഥൻ
218 കാളീ മലങ്കാളീ പുലിവാല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ
219 ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു രാജാവിൻ പുലിവാല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
220 പാതിരാനക്ഷത്രം കതകടച്ചു പുലിവാല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
221 ലജ്ജാവതീ ലജ്ജാവതീ പുലിവാല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
222 വസന്തമിന്നൊരു കന്യകയായോ പുലിവാല് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
223 തേൻ‌ചോലക്കിളി പൂഞ്ചോലക്കിളി പെൺ‌പട വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
224 നോക്കൂ തെരിയുമോടാ പെൺ‌പട ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, മനോഹരൻ
225 മാനം പളുങ്കു പെയ്തു പെൺ‌പട വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
226 വെള്ളിത്തേൻ കിണ്ണംപോൽ പെൺ‌പട ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
227 ചന്ദ്രോത്സവത്തിനു ശുകപുരത്തെത്തിയ പ്രയാണം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
228 പോലല്ലീ ലീലിലല്ലീ പ്രയാണം യതീന്ദ്രദാസ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ ലതാ രാജു, കോറസ്
229 ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞൂ പ്രയാണം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ മനോഹരൻ
230 മൗനങ്ങൾ പാടുകയായിരുന്നു പ്രയാണം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
231 സര്‍വ്വം ബ്രഹ്മമയം പ്രയാണം ബിച്ചു തിരുമല എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
232 എപ്പൊഴുമെനിക്കൊരു മയക്കം പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
233 ചന്ദനം വളരും പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
234 മാവിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
235 ലൈഫ്‌ ഇസ്‌ വണ്ടര്‍ഫുള്‍ പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
236 സ്നേഹഗായികേ നിൻസ്വപ്നവേദിയിൽ പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 സ്നേഹത്തിൻ പൊൻ‌വിളക്കേ പ്രവാഹം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
238 അയ്യടീ മനമേ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
239 ആദമോ ഹവ്വയോ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 ഒന്നുറങ്ങൂ ഒന്നുറങ്ങൂ പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
241 ഓശാന ഓശാന പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, മനോഹരൻ
242 വേദനകൾ തലോടി മാറ്റും പ്രിയമുള്ള സോഫിയ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
243 കടാക്ഷമുനയാൽ കാമുകഹൃദയം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
244 കയറൂരിയ കാളകളേ പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
245 ഞാന്‍ നിറഞ്ഞ മധുപാത്രം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം
246 മാറിടമീറന്‍ തുകിൽ പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
247 സ്വപ്നാടനം എനിക്ക് ജീവിതം പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
248 ഇന്ദ്രനീലം ചൊരിയും വെണ്ണിലാവേ ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
249 ഇവിടമാണീശ്വര സന്നിധാനം ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
250 നാടൻപാട്ടിന്റെ മടിശ്ശീല ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
251 പത്മ തീർഥക്കരയിൽ (D) ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
252 പത്മതീർഥക്കരയിൽ (F) ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
253 വള്ളുവനാട്ടിലെ പുള്ളുവത്തി ബാബുമോൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
254 അനുരാഗത്തിൻ ലഹരിയിൽ ബോയ്ഫ്രണ്ട് എം പി വേണു ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
255 ഓ മൈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബോയ്ഫ്രണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, ഉദയൻ
256 ജാതരൂപിണീ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
257 മാരി പൂമാരി ബോയ്ഫ്രണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
258 അഭിലാഷ മോഹിനീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്, പി മാധുരി
259 ഈ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൻ രാത്രി ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
260 താരുണ്യത്തിൻ പുഷ്പകിരീടം ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
261 രാത്രിതൻ സഖി ഞാൻ ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
262 സംഗീതം തുളുമ്പും താരുണ്യം ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
263 ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൻ ശ്രീകാന്ത്, പി ജയചന്ദ്രൻ
264 ചെല്ലം ചെല്ലം ചാഞ്ചക്കം മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
265 ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൻ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
266 കണ്മുനയാൽ ശരമെയ്യും മത്സരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
267 ചിരിച്ചും കൊണ്ടേകയായ് ഓടി വന്ന മത്സരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
268 പാതിരാവാം സുന്ദരിയെ പണ്ട് മത്സരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
269 വെൺതിങ്കളിന്നൊരു മണവാട്ടി മത്സരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
270 അജ്ഞാതപുഷ്പമേ മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
271 അനന്തപുരം കാട്ടിലെ മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
272 ഉദയകാഹളം ഉയരുകയായി മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
273 ഉപരോധം കൊണ്ടു നാം മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
274 പുഷ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ബി വസന്ത
275 മത്സരം മത്സരം മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
276 രാഗമായ് ഞാന്‍ വിരുന്നു വരാം മധുരപ്പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി മാധുരി
277 ഈച്ചയും പൂച്ചയും കഞ്ഞിവെച്ചു മറ്റൊരു സീത പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
278 കറ്റക്കറ്റക്കയറിട്ടു മറ്റൊരു സീത പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി, കോറസ്
279 തട്ടാമ്പുറത്തുണ്ണി താമരക്കണ്ണനുണ്ണി മറ്റൊരു സീത പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
280 മുറ്റത്തൊരു പന്തൽ മറ്റൊരു സീത പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
281 ആന്ധ്രാമാതാ നീകു വന്ദനമുലമ്മാ മാ നിഷാദ അനുസട്ടി സുബ്ബറാവു ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
282 കണ്ടം ബെച്ചൊരു കോട്ടിട്ട മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത, ലതാ രാജു
283 കണ്ടേൻ നികടെ നിന്നെ മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ഗിരിജ
284 കന്യാകുമാരിയും കാശ്മീരും മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, വാണി ജയറാം, ബി വസന്ത
285 കല്ല്യാണമാലയിട്ട തമിഴമ്മാ മാ നിഷാദ കണ്ണദാസൻ ജി ദേവരാജൻ വാണി ജയറാം
286 കാലടിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുനിന്നും മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
287 ചീർപ്പുകൾ പതിറോമനാട്ടിന് മാ നിഷാദ കണ്ണദാസൻ ജി ദേവരാജൻ ഗിരിജ
288 താമരപ്പൂങ്കാവിൽ തനിച്ചിരിക്കും മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, ഗിരിജ
289 പങ്കജാക്ഷൻ കടൽ വർണ്ണൻ മാ നിഷാദ ജി ദേവരാജൻ ഗിരിജ
290 മണിപ്രവാള തളകളുണർന്നൂ മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
291 മണിപ്രവാള തളകളുയർന്നൂ മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
292 മാ നിഷാദ മാ നിഷാദ മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
293 രാത്രിയിലെ നർത്തകികൾ മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
294 വില്വമംഗലത്തിനു ദര്‍ശനം മാ നിഷാദ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
295 കുടുകുടു പാണ്ടിപ്പെണ്ണ് മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
296 മുച്ചീട്ടു കളിക്കണ മിഴിയാണ് മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
297 മുത്തുമെതിയടിയിട്ട മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
298 സംഗതിയറിഞ്ഞാ പൊൻ കുരിശേ മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, അയിരൂർ സദാശിവൻ, മനോഹരൻ
299 അമ്പാടിപ്പൂങ്കുയിലേ രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി സുശീല
300 ആ കയ്യിലോ ഈ കയ്യിലോ രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
301 ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
302 ഓമനത്തിങ്കൾ പക്ഷീ രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി സുശീല
303 ഓമനത്തിങ്കൾപക്ഷീ 2 രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി സുശീല
304 ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്ന നിധിക്കല്ലോ രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
305 നാടൻപാട്ടിലെ മൈന രാഗം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി വാണി ജയറാം
306 ആയില്യംപാടത്തെ പെണ്ണേ രാസലീല വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം, കോറസ്
307 നിശാസുരഭികൾ വസന്തസേനകൾ രാസലീല വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി ജയചന്ദ്രൻ
308 നീയും വിധവയോ രാസലീല വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി പി സുശീല
309 മനയ്ക്കലെ തത്തേ രാസലീല വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
310 ഈശ്വരന്മാർക്കെല്ലാം പ്രേമിക്കാം ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അയിരൂർ സദാശിവൻ
311 കാമിനിമാർക്കുള്ളിൽ ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണി ജയറാം, അമ്പിളി
312 നീലാംബരീ നീലാംബരീ ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
313 പ്രസാദകുങ്കുമം ചാർത്തിയ ദേവീ ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എ എം രാജ
314 ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിനെ ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
315 വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധേ ലൗ മാര്യേജ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഹ്വാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സീറോ ബാബു
316 കണ്ടൂ മാമാ ലൗ ലെറ്റർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ ജോയ് പട്ടം സദൻ, അമ്പിളി, ബി വസന്ത
317 കാമുകിമാരേ കന്യകമാരേ ലൗ ലെറ്റർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
318 ദുഃഖിതരേ കണ്ണീര്‍ ഒഴുക്കുവോരേ ലൗ ലെറ്റർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് കെ ജെ ജോയ് പട്ടം സദൻ, കെ ജെ ബാബു
319 മധുരം തിരുമധുരം ലൗ ലെറ്റർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
320 സ്വര്‍ണ്ണമാലകള്‍ വിണ്ണില്‍ ലൗ ലെറ്റർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് കെ ജെ ജോയ് അമ്പിളി
321 എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു വെളിച്ചം അകലെ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
322 ജന്മബന്ധങ്ങൾ വെറും ജലരേഖകൾ വെളിച്ചം അകലെ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
323 വാർമുടിയിൽ ഒറ്റ പനിനീർ വെളിച്ചം അകലെ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
324 സപ്തമീചന്ദ്രനെ വെളിച്ചം അകലെ വയലാർ രാമവർമ്മ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
325 കാലദേവത തന്ന വീണയിൽ സത്യത്തിന്റെ നിഴലിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
326 ഞാനുമിന്നൊരു ദുഷ്യന്തനായി സത്യത്തിന്റെ നിഴലിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
327 സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളൊരു പൊന്നമ്പലത്തിലെ സത്യത്തിന്റെ നിഴലിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
328 സ്വർണ്ണമല്ലി പുഷ്പവനത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ നിഴലിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
329 എന്റെ കൈയ്യിൽ പൂത്തിരി സമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
330 കണ്ണിനു കറുപ്പു കൂടി സമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, ജയശ്രീ
331 കരയൂ കരയൂ ഹൃദയമേ സമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
332 കാറ്റു ചെന്നു കളേബരം തഴുകി സമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
333 ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത പോലെ സമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
334 എൻ ചിരിയോ പൂത്തിരിയായ് സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
335 ചന്ദ്രോദയം കണ്ടു സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
336 ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിനാളിൽ സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
337 ജീവനിൽ ദുഃഖത്തിന്നാറാട്ട് സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
338 തേടി തേടി ഞാനലഞ്ഞു സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
339 തേടിത്തേടി ഞാനലഞ്ഞു (F) സിന്ധു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
340 എറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളുന്ന കണ്മുനയാൽ സൂര്യവംശം വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
341 പ്രപഞ്ചത്തിനു യൗവനം സൂര്യവംശം വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
342 മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണിലെ സൂര്യവംശം വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
343 മല്ലീസായകാ നീയെൻ മനസ്സൊരു സൂര്യവംശം വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
344 രാജപ്പൈങ്കിളി രാമായണക്കിളി സൂര്യവംശം വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി
345 ധൂം ധന ധൂം ധന സെന്റ് തോമസ് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി വാണി ജയറാം
346 വൃശ്ചികപ്പെണ്ണേ സെന്റ് തോമസ് വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, സബിത ചൗധരി
347 പാലഞ്ചും പുഞ്ചിരിതഞ്ചും സ്ത്രീധനം പി എ സയ്യദ് എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു
348 പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രിക പോലെ സ്ത്രീധനം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
349 മിണ്ടാപ്പെണ്ണുങ്ങൾ തനിച്ചിരുന്നാൽ സ്ത്രീധനം ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് വാണി ജയറാം
350 മുത്തേ പൊന്മുത്തേ സ്ത്രീധനം ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
351 മോഹമല്ലികേ എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ത്രീധനം ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ
352 കൈലാസ ശൈലാധിനാഥാ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്, പി ലീല
353 തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
354 തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ അമ്പിളി
355 പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴക് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
356 പൊന്നും വിഗ്രഹ വടിവിലിരിക്കും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ അമ്പിളി, കോറസ്
357 മണ്ണിലും വിണ്ണിലും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
358 ശബരിമലയിൽ തങ്കസൂര്യോദയം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
359 സ്വാമി ശരണം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
360 സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൻ ശ്രീകാന്ത്, പി മാധുരി
361 ഹരിനാരായണ ഗോവിന്ദ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
362 ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
363 ആശകൾ എരിഞ്ഞടങ്ങീ സ്വർണ്ണ മത്സ്യം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
364 ഞാറ്റുവേലക്കാറു നീങ്ങിയ സ്വർണ്ണ മത്സ്യം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്, പി സുശീലാദേവി, രാധ പി വിശ്വനാഥ്
365 തുലാവർഷമേഘമൊരു സ്വർണ്ണ മത്സ്യം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
366 പാലപൂക്കുമീ രാവിൽ സ്വർണ്ണ മത്സ്യം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
367 മാണിക്യപ്പൂമുത്ത് സ്വർണ്ണ മത്സ്യം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
368 അനുരാഗമേ അനുരാഗമേ ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
369 കാറ്റിൻ ചിലമ്പൊലിയോ ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
370 ദ്വാരകേ ദ്വാരകേ ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
371 നയന്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി മാധുരി
372 നയന്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് (മെയിൽ വേർഷൻ ) ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
373 ബാഹർ സേ കോയി ഹലോ ഡാർലിംഗ് വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
374 ഒരു പിടി പൂക്കളും ഹോമകുണ്ഡം വാണി ജയറാം
375 കണ്ണുനീർ മുത്തുകൾക്കെഴുതാൻ ഹോമകുണ്ഡം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
376 രാസലീല പുളിനമുണർന്നു ഹോമകുണ്ഡം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
377 വസുന്ധരേ ജനനീ ഹോമകുണ്ഡം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
378 സരിഗമപധനി സപ്തസ്വരങ്ങളെ ഹോമകുണ്ഡം പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്