താമരത്തോണി

Thamarathoni
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 January, 1975