പട്ടം സദൻ

Pattom Sadan
Pattom Sadan
സദൻ
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 19

മലയാള ‌- തമിൾ ചലച്ചിത്രനടൻ.  ‘പ്രഹ്ലാദ‘ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലനടനായി രംഗത്തുവന്ന പട്ടം സദൻ ഒരു ഗായകൻ കൂടീയാണ്. ഒരു ഹാസ്യനടനായി അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം , എം എസ് വിശ്വനാഥൻ സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച ‘ലില്ലി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ ഓടി ഓടി ഓടി വന്നു .. ‘ എന്ന ഗാനം പി ലീലയുടെ കൂടെ ആലപിച്ചു. പിന്നീട് പല തമാ‍ശഗാനങ്ങളുമായി, മലയാള സിനിമാരംഗത്ത് അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു.