കല്യാണപ്പന്തൽ

Kalyana Panthal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 25 March, 1975