2000 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പട്ടി കടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാരേ അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടൂ ശരത്ത് കോറസ്
2 പൂന്തിങ്കളും തേങ്ങുന്നുവോ അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടൂ ഷിബു ചക്രവർത്തി ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
3 കാക്കപ്പൂ കൈതപ്പൂ അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
4 കാണാതെ മെല്ലെ അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 ദീനദയാലോ രാമാ അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഗായത്രി
6 മനസ്സിൻ മണിച്ചിമിഴിൽ അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
7 താലോലം പാടാൻ വാ ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
8 പിണക്കമോ പൂമിഴിയിലിൽ ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, അരുന്ധതി
9 വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം - F ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
10 വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം - M ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 ചില്ലലമാലകൾ ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
12 തിരിതാഴും സൂര്യന്‍ ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
13 തിരിതാഴും സൂര്യൻ - F ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
14 തിരിതാഴും സൂര്യൻ - M ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
15 നദി നദി നദി ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ശ്രീനിവാസ്, സുജാത മോഹൻ
16 പൊന്നു വെതച്ചാലും ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
17 പൊന്നു വെതച്ചാലും - D ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ശ്രുതി
18 പൊന്നു വെതച്ചാലും - F ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
19 മാനത്തമ്പിളി ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
20 ഉണരുഹൃദയവന മധുമല്ലികേ സുധാമയി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
21 ഒരു ചന്തമുള്ളപ്പൈങ്കിളിയെന്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
22 കണ്മണി രാധേ വരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
23 ഗാനസുമങ്ങൾ കോർത്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
24 ചെല്ലക്കാറ്റേ മുല്ലത്തയ്യിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി എം ജി ശ്രീകുമാർ
25 പാതിരാവും പൂനിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സലിൽ ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
26 ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
27 ശിവരഞ്ജിനി - F ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
28 ശിവരഞ്ജിനി - M ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
29 ശിവരഞ്ജിനീ ഓ പ്രിയസഖീ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
30 ശൃംഗാര കൃഷ്ണാ വരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
31 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ഇനിയും ഒരു ജന്മം കെ എൽ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് മാൽഗുഡി ശുഭ
32 കാനകത്തൈ കാളിയമ്മന്‍ ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
33 മഞ്ഞും താഴ്വാരവും - F ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രഞ്ജിനി ജോസ്
34 മഞ്ഞും താഴ്വാരവും - M ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് വിജയ് യേശുദാസ്
35 മാർകഴിപ്പെണ്ണേ നിൻ ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
36 കളകളം പാടും കിളി ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സുനിൽ ഭാസ്കർ പി ജയചന്ദ്രൻ
37 തളിരിടും പൂഞ്ചിറകുമായ് - F ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
38 തളിരിടും പൂഞ്ചിറകുമായ് - M ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി സുനിൽ സിത്താര
39 നുണച്ചിപ്പെണ്ണേ വാ ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പേരാറ്റുപുറം മധു കെ എസ് ചിത്ര, സുനിൽ സിത്താര
40 പകൽപക്ഷി പവനുരുക്കാൻ - M ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പേരാറ്റുപുറം മധു കെ ജെ യേശുദാസ്
41 പകൽപ്പക്ഷി പവനുരുക്കാന്‍ വരും ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പേരാറ്റുപുറം മധു കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
42 മിഴി നനഞ്ഞ മഴ നിലാവു ഇവൾ ദ്രൗപദി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പേരാറ്റുപുറം മധു കെ ജെ യേശുദാസ്
43 പൊൻകിനാക്കൾ ഇൻഡ്യാഗേറ്റ് ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
44 ഇനിയും വരാത്തൊരെൻ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
45 കടങ്കഥപ്പക്ഷികൾ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 പള്ളിയുണർത്തുവാൻ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, സംഘവും
47 പാൽച്ചിരിയാൽ നീ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ, മിൻമിനി
48 മാസം തൈമാസമായ് ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
49 മദന പഞ്ചാക്ഷരി ഉണ്ണിമായ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ എഡ്വിൻ എബ്രഹാം ജി വേണുഗോപാൽ
50 നിറമനസ്സോടെ ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്സ് ബിച്ചു തിരുമല സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
51 ഇഷ്ടമാണിഷ്ടമാണെനിക്കു കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 ഇഷ്ടമാണിഷ്ടമാണെനിക്കു നിൻ മുഖം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
53 എങ്ങാണോ സ്നേഹാരാമം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ അനുരാധ ശ്രീറാം
54 ഒന്നുദിച്ചാല്‍ അന്തിയുണ്ടേ കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ ബിജു നാരായണൻ, കാവാലം ശ്രീകുമാർ
55 ഒന്നുദിച്ചാൽ അന്തിയുണ്ടേ.. (പാത്തോസ്) കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ കെ പി ഉദയഭാനു
56 ചിന്നി ചിന്നിപ്പെയ്യും കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
57 ശരദിന്ദു നാളം താഴ്‌ത്തുന്നു രാത്രി കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
58 ശരദിന്ദുനാളം താഴ്‌ത്തുന്നു കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ സംഗീത
59 സന്ധ്യാരാഗമാം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ സംഗീത
60 സന്ധ്യാരാഗമാം തിലകം ചാർത്തണം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ബാലഭാസ്ക്കർ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
61 അച്ഛൻ കുഴിതോണ്ടി തെയ്യ് കരുണം സി ജെ കുട്ടപ്പൻ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ
62 ആരാരിരാരിരാരോ ആരാരിരാരിരാരോ കരുണം മറിയാമ്മ ജോൺ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ മറിയാമ്മ ജോൺ
63 ആരിയെരിരാരിരാരോ തെയ്യം താരാ കരുണം സി ജെ കുട്ടപ്പൻ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ
64 കന്നോടും കാളയോടും കരുണം മറിയാമ്മ ജോൺ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ മറിയാമ്മ ജോൺ
65 മണ്ണു തേട്യ മഴ കരുണം സി ജെ കുട്ടപ്പൻ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ
66 ഇനി മാനത്തും നക്ഷത്രപൂക്കാലം - F കവർ സ്റ്റോറി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
67 ഇനി മാനത്തും നക്ഷത്രപൂക്കാലം - M കവർ സ്റ്റോറി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശരത്ത് എം ജി ശ്രീകുമാർ
68 മഞ്ഞിൽ പൂക്കും കവർ സ്റ്റോറി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീനിവാസ്
69 യാമങ്ങൾ മെല്ലെച്ചൊല്ലും കവർ സ്റ്റോറി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശരത്ത് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
70 മാംസവും മാംസവും പുഷ്പ്പിച്ചു കാതര ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ ബിജു നാരായണൻ, രാധികാ തിലക്
71 വിണ്ണിൽ വിരിയും കാതര ബെന്നി പി തോമസ്‌ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ രാധികാ തിലക്
72 വിണ്ണിൽ വിരിയും (M) കാതര ബെന്നി പി തോമസ്‌ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ ബിജു നാരായണൻ
73 കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറ്റ് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
74 പൂമകൾ വാഴുന്ന കോവിലിൽ കാറ്റ് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
75 കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ - D കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
76 കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ - F കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
77 കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ - M കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 ഘനശ്യാമ വൃന്ദാരണ്യം കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ഗായത്രി
79 ചെല്ലക്കാറ്റെ ചൊല്ല് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
80 പാലപ്പൂമഴ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ഭവതരിണി
81 ശിവകര ഡമരുക കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ഗായത്രി
82 സുമസായകാ വിധുര കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഇളയരാജ കല്ലറ ഗോപൻ, ഗീതാദേവി
83 അമ്പോ അമ്പമ്പോ ഇത് സൗഭാഗ്യക്കാലം കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് നാദിർഷാ ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
84 കളകളം പാടുമരുവികളിൽ കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര അയ്യർ
85 നോവുഭാരം ചുമലിൽ താങ്ങാൻ കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
86 അഴകേ നിൻ മലർമിഴികളിൽ ഗന്ധർവ്വരാത്രി ഷാജി പണിക്കർ എൻ പി പ്രഭാകരൻ സതീഷ്
87 കതിരാടും പാടത്തെ ഗന്ധർവ്വരാത്രി ഷാജി പണിക്കർ എൻ പി പ്രഭാകരൻ സിന്ധുദേവി
88 ആലോലം ചെല്ലക്കാറ്റേ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ, പി വി പ്രീത
89 നിറപറ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ
90 പൂന്തിങ്കളെ മൂവന്തിയായി (F) ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ കെ എസ് ചിത്ര
91 പൂന്തിങ്കളെ മൂവന്തിയായി (M) ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്
92 മുറ്റത്തെ മാവിൻ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ സുജാത മോഹൻ
93 രഘുപതി രാഘവ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ശ്രീനിവാസ്, ബേബി റിൻസി
94 കൂരൻ കോഴി* ചെഞ്ചായം ബിച്ചു തിരുമല അജി സരസ് ശോഭ ബാലമുരളി
95 ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
96 ആരും കൊതിക്കും ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഉണ്ണി മേനോൻ
97 ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ കെ ജി മാർക്കോസ്
98 കുഞ്ഞിളം ഉമ്മ തരാൻ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഗായത്രി
99 കുഞ്ഞിളം ഉമ്മ തരാൻ നാഥൻ കൂടെ വന്നൂ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഗായത്രി
100 ജറുസലേം നായകാ ഗദ്ഗദം കേൾക്കുമോ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ പി ജയചന്ദ്രൻ
101 മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
102 വഴിയരികിൽ പഥികനായ് കാത്തുനിൽക്കും നാഥൻ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ കെസ്റ്റർ
103 വാനമ്പാടീ പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
104 അഴകേ നീ പാടും ജോക്കർ എ കെ ലോഹിതദാസ് മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
105 ആകാശദീപമേ ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ
106 എന്തു ഭംഗി നിന്നെ കാണാൻ ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
107 കണ്ണീർമഴയത്ത് ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ചെമ്മാനം പൂത്തേ പുതു സിന്ദൂരം തൊട്ടേ ജോക്കർ എ കെ ലോഹിതദാസ് മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
109 ധ്വനിതരംഗതരളം ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
110 ധ്വനിതരംഗതരളം - F ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
111 ധ്വനിതരംഗതരളം - M ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പൊൻ കസവു ഞൊറിയും - D ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
113 പൊൻ കസവു ഞൊറിയും - F ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
114 അണിയമ്പൂ മുറ്റത്ത് ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സന്തോഷ് കേശവ്
115 ചിത്തിരപന്തലിട്ട് ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
116 ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് നീയെനിക്കൊരു ലവിംഗ് സ്റ്റാർ ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഹരിഹരൻ
117 ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ്(2) ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
118 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ (F) ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
119 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ - D ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, സന്തോഷ് കേശവ്
120 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ - M ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
121 മുത്തും പവിഴവും മൊഴികളിൽ പൊഴിയുമോ ഡാർലിങ് ഡാർലിങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഹരിഹരൻ, സുജാത മോഹൻ
122 കണ്ണിൽ കാശിത്തുമ്പകൾ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, ഗായത്രി
123 പക്കാല പാടാൻ വാ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ
124 മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
125 രാത്രിയിൽ മഞ്ഞു പോലെ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
126 വാർത്തിങ്കൾത്തെല്ലല്ലേ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 വാർത്തിങ്കൾത്തെല്ലല്ലേ - F ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സ്വർണ്ണലത
128 എങ്ങു പോയ് നീ എങ്ങു പോയ് നീ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
129 ഒരു സിംഹമലയും കാട്ടിൽ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സുജാത മോഹൻ
130 കടമിഴിയിൽ കമലദളം തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, സ്വർണ്ണലത
131 കടമിഴിയിൽ കമലദളം[V2] തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ എൽ ശ്രീറാം, സ്വർണ്ണലത
132 കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, മനോ, സുജാത മോഹൻ
133 പച്ചപ്പവിഴ വർണ്ണക്കുട തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ എസ് ചിത്ര
134 ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
135 ഒരു നാളുപൊലർന്നിട്ടൊരെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
136 നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
137 പായമടഞ്ഞും മുറം മടഞ്ഞും തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
138 മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
139 മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
140 അല്ലിയാമ്പൽ പൂവേ - F ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
141 അല്ലിയാമ്പൽ പൂവേ - M ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
142 തളിയൂർ ഭഗവതിയ്ക്ക് ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, വിജയ് യേശുദാസ്
143 ദാദാ സാഹിബ് വരുന്നേ ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
144 യാമം പുനസ്സമാഗമയാമം - F ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
145 യാമം പുനസ്സമാഗമയാമം - M ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
146 അന്തിമയങ്ങുമ്പം ദി ഗാങ് വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
147 ആവണിമാസ നിലാവോ ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
148 ഈറൻകിനാക്കളും ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
149 സാഗരോപമം സാഗരം - F ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
150 സാഗരോപമം സാഗരം - M ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
151 സുരഭിലസുഖകര യാമം ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
152 ഇല്ലിലം കുന്നിന്മേൽ ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഗിഫ്റ്റി ബിജു നാരായണൻ, രഞ്ജിനി ജോസ്
153 ഒരു കോടി ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കും ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഗിഫ്റ്റി രഞ്ജിനി ജോസ്
154 ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റിൽ ദി വാറണ്ട് എസ് രമേശൻ നായർ ശിവപ്രസാദ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
155 എൻ ജീവനേ എങ്ങാണു നീ - F ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ എസ് ജാനകി
156 എൻ ജീവനേ എങ്ങാണു നീ - M ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
157 കരളേ നിൻ കൈപിടിച്ചാൽ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി വി പ്രീത
158 പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
159 മത്താപ്പൂത്തിരി പെൺകുട്ടീ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
160 ഏദൻപൂവേ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
161 കളിയാട്ടം തുള്ളല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
162 താലിക്കു പൊന്ന് പീലിക്കു കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
163 നിലാത്തുമ്പീ വരൂ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
164 ബൂഢേ ഭി തേരെ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
165 മുത്തുമഴത്തേരോട്ടം... ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
166 അമ്മേ നിളേ നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
167 അമ്മേ നിളേ നിനക്കെന്തു പറ്റി നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
168 അരണിയിൽ നിന്നും ജ്വാല കണക്കെ നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
169 ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ (M) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
170 ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ(D) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
171 ധ്യാനം ധേയം നരസിംഹം നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
172 പഴനിമലമുരുകനു നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
173 മഞ്ഞിൻ മുത്തെടുത്തു - D നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
174 മഞ്ഞിൻ മുത്തെടുത്ത് (F) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുജാത മോഹൻ
175 ആലോലം പൊന്നൂഞ്ഞാലാടും നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി ശ്രീനിവാസ്
176 മധുരമീ സംഗമം 1 നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
177 മധുരമീ സംഗമം 2 നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ എസ് ചിത്ര, സന്തോഷ് കേശവ്
178 മയിലാടും കുന്നുമ്മേൽ നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി സന്തോഷ് കേശവ്
179 മിന്നും പൊന്നുരുക്കി നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ ജെ യേശുദാസ്
180 ഏതോ സ്നേഹലാളനം നിശീഥിനി എസ് രമേശൻ നായർ ഭരദ്വാജ് ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
181 മയിലാടും കുന്നിൽ നിശീഥിനി എസ് രമേശൻ നായർ ഭരദ്വാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
182 കദനവും കണ്ണീരുമായ് നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
183 ചിക് ചിക് കിളിയെ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
184 നിഴല്‍പ്പക്ഷികള്‍ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
185 പൂ പൂ പോലെ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
186 ഇൻ ദി വിസ്പർ ഓഫ് ദി നൈറ്റ് പുനരധിവാസം വിന്നി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി അനുപമ
187 കണ്ണാടിപ്പൂക്കൾ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശിവമണി ജി വേണുഗോപാൽ
188 കനകമുന്തിരികൾ - F പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി എ കെ ദേവി
189 കനകമുന്തിരികൾ - M പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി ജി വേണുഗോപാൽ
190 പാടുന്നു വിഷുപ്പക്ഷികൾ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജി വേണുഗോപാൽ, ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജി വേണുഗോപാൽ
191 സ്വന്തം ചിറകിന്റെയുള്ളിൽ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
192 ആകാശദീപങ്ങളേ പുരസ്കാരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
193 പാടുന്നു ഞങ്ങൾ പാടുന്നു പുരസ്കാരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് രാജാമണി ഷീമാ ഗോപിനാഥ്
194 മയിൽപ്പീലിക്കൂട്ടിൽ - M പുരസ്കാരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് രാജാമണി കെസ്റ്റർ
195 മയിൽപ്പീലിക്കൂട്ടിൽ - F പുരസ്കാരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
196 മമ്മൂക്കാ മമ്മൂക്കാ പുലി പിടിച്ച പുലിവാൽ ഷാജൻ പള്ളിക്കര മുജീബ് റഹ്മാൻ
197 ദൂരെ പൂപ്പമ്പരം പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
198 ദൂരേ പൂപ്പമ്പരം പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് ഗോപി
199 നവരസ സാരസനടനം പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
200 പൂ പൂത്തു മിന്നിത്തെന്നും പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
201 ലില്ലിപ്പൂവിന്‍ നാവില്‍ പൈലറ്റ്സ് സാമുവൽ കൂടൽ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുജാത മോഹൻ
202 ലില്ലിപ്പൂവിന്‍ നാവില്‍ - M പൈലറ്റ്സ് സാമുവൽ കൂടൽ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
203 *ഈ പൂവിൻ പ്രണയദാഹം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എസ് പി ഭൂപതി
204 കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം - D പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
205 കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം - M പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
206 കന്നിമണി (M) പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
207 കുന്നിമണി കണ്ണഴകിൽ (D) പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
208 നീലനിലാവിൻ തിരുമകളേ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
209 മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരിപ്പൊന്നേ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് മാസ്റ്റർ സുബിൻ ഇഗ്നേഷ്യസ്, നയന
210 സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
211 *എന്നുമെന്നും മഞ്ഞുകാലപ്പക്ഷി എസ് ജയകുമാർ
212 *കിനാവിന്റെ കൂട്ടിൽ വന്ന് മഞ്ഞുകാലപ്പക്ഷി എസ് ജയകുമാർ
213 കഥ പറഞ്ഞുറങ്ങിയ - F മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
214 കഥ പറഞ്ഞുറങ്ങിയ - M മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 ദ്വാദശിയില്‍ മണിദീപിക മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
216 പ്രഭാതത്തിലെ നിഴലുപോലെ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
217 മുന്തിരി ചേലുള്ള പെണ്ണേ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
218 ശ്രുതിയമ്മ ലയമച്ഛൻ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
219 ശ്രുതിയമ്മ ലയമച്ഛൻ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
220 ഒരു നൂറു ജന്മം മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
221 ഒരു നൂറു ജന്മം - F മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
222 നടരാജപദധൂളി ചൂടി മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
223 പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം - M മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി എടപ്പാൾ വിശ്വം
224 പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നൂ നാം മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി സുജാത മോഹൻ
225 പൗർണ്ണമിപ്പൂന്തിങ്കളേ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
226 മഴ മഴ മഴ മഴ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
227 മായാനയനങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
228 ആരാദ്യം പറയും മഴ ഒ വി ഉഷ രവീന്ദ്രൻ ആശ ജി മേനോൻ
229 ആഷാഢം പാടുമ്പോൾ മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
230 ഇത്രമേൽ മണമുള്ള മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
231 ഗേയം ഹരിനാമധേയം മഴ യൂസഫലി കേച്ചേരി രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻ‌കര വാസുദേവൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുന്ധതി
232 പാരുക്കുള്ളേ നല്ല നാട് മഴ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാർ രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻ‌കര വാസുദേവൻ
233 മഞ്ഞിന്റെ മറയിട്ട മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
234 വാര്‍മുകിലെ വാനില്‍ നീ മഴ യൂസഫലി കേച്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
235 ഹിമശൈലസൗന്ദര്യമായ് മഴ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുന്ധതി, കെ എസ് ചിത്ര
236 ഹിമശൈലസൗന്ദര്യമായ് - M മഴ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 കയറിട്ട പയ്യിനു മാർക്ക് ആന്റണി വി എം കുട്ടി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
238 പൊൻകിനാക്കൾ - D മാർക്ക് ആന്റണി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
239 പൊൻകിനാക്കൾ - F മാർക്ക് ആന്റണി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
240 ഓ മുംബൈ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
241 കൂ കൂ കൂ കൂ തീവണ്ടി മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ആനന്ദ് കുമാർ, മാസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ
242 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
243 പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ
244 മഹാ ഗണപതിം മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് പരമ്പരാഗതം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ, ശ്രീനിവാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
245 ശ്രാവൺ ഗംഗേ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ, വിജയ് യേശുദാസ്
246 കുണുക്കുപെണ്മണിയെ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, ഇന്നസെന്റ്
247 നിഴലാടും ദീപമേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
248 നിഴലാടും ദീപമേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
249 മുത്താരം മുത്തുണ്ടേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ഹരിണി
250 രാരവേണു ഗോപബാല മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കല്യാണി മേനോൻ
251 വിരഹിണി രാധേ വിധുമുഖി മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
252 മന്ദാരപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ മേരാ നാം ജോക്കർ ആർ കെ ദാമോദരൻ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
253 രസഗുള മേരാ നാം ജോക്കർ ആർ കെ ദാമോദരൻ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, നടേഷ് ശങ്കർ, സിന്ധു രാഘവ്
254 കാണാപ്പൂങ്കുയിൽ - D മേലേവാര്യത്തെ മാലാഖക്കുട്ടികൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
255 കാണാപ്പൂങ്കുയിൽ - M മേലേവാര്യത്തെ മാലാഖക്കുട്ടികൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
256 തെയ്യംകാറ്റിൽ മേലേവാര്യത്തെ മാലാഖക്കുട്ടികൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സന്തോഷ് കേശവ്, കെ എസ് ചിത്ര, രഞ്ജിനി ജോസ്, അഭിരാമി
257 പൂച്ചയ്ക്കാരോ മണികെട്ടുന്നല്ലോ മേലേവാര്യത്തെ മാലാഖക്കുട്ടികൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
258 മുത്തോലക്കൊട്ടാരം മേലേവാര്യത്തെ മാലാഖക്കുട്ടികൾ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സുജാത മോഹൻ, സന്തോഷ് കേശവ്
259 അരുമയായ് മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ എസ് ചിത്ര
260 ഉയിരേ വാ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ഹരിഹരൻ
261 കോളേജ് ഉള്ളതോ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, അനുരാധ ശ്രീറാം
262 ഡോണ്ട് ട്രൈ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
263 നമ്പല്ലേ നമ്പല്ലേ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
264 നോ പ്രോബ്ലം മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
265 പ്രേമം തേടി മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
266 മോണോലിസ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ടി ആർ ചിലംബരശൻ
267 മോനിഷ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ടി ആർ ചിലംബരശൻ
268 രാകിലേ രാകിലേ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കോറസ്
269 ഹലോ ഹലോ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
270 അന്തിനിലാ മാനത്ത് രാക്കിളിപ്പാട്ട് കെ ജയകുമാർ വിദ്യാസാഗർ ഇള അരുൺ
271 ഓമനത്തിങ്കൾത്തെല്ലേ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, സുജാത മോഹൻ
272 കണ്ണിലുടക്കിയ കാന്താരിപ്പെണ്ണ് രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
273 ധും ധും ധും ധും ദൂരെയേതോ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, സുജാത മോഹൻ, സംഗീത സചിത്ത്
274 പാലപ്പൂവിൻ ലോലാക്കുണ്ടേ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
275 മഴപെയ്തു തോർന്ന നിലാവിൽ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
276 രാപ്പാടിപ്പക്ഷീ ഇതിലേ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
277 ശാരികേ നിന്നെ കാണാൻ രാക്കിളിപ്പാട്ട് കെ ജയകുമാർ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, കെ എസ് ചിത്ര
278 ഓഹോഹോ ഋതുപല്ലവിയിൽ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ വിജയ് യേശുദാസ്
279 ആരാധന വിദ്യാരാധന ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദീപാങ്കുരൻ, ദീനനാഥ് ജയചന്ദ്രൻ
280 ഇനിയെന്തു നൽകണം ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
281 കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ വിജയ് യേശുദാസ്, കോറസ്
282 കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
283 വാലിട്ടെഴുതിയ - pathos ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
284 വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
285 അറുപതുതിരിയിട്ട(F) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
286 കണ്ണിലമ്പും വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, അഫ്സൽ
287 അറുപതുതിരിയിട്ട(M) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
288 നിറനാഴി പൊന്നിൽ വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
289 നെറ്റിമേലേ(D) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
290 നെറ്റിമേലേ(F) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
291 നെറ്റിമേലേ(M) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
292 ശിവമല്ലിപ്പൂ പൊഴിക്കും വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
293 സ്മരാമി വൈഷ്ണവ വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ
294 എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്തൊരിഷ്ടങ്ങളായ് [F] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
295 എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്തൊരിഷ്ടങ്ങളായ് [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
296 കാട്ടുവള്ളിയൂഞ്ഞാലാടാം വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം സ്വർണ്ണലത, കെ ജെ യേശുദാസ്
297 കാട്ടുവള്ളിയൂഞ്ഞാലാടാം [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
298 തോളില്‍ മാറാപ്പ് വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
299 പാടാനറിയില്ല [F] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
300 പാടാനറിയില്ല [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
301 പൊന്നുംകുടത്തിനു വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
302 ഇന്ദ്രനീലം ചൂടി (m) വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
303 ഇന്ദ്രനീലം ചൂടി അഗ്രഹാരം തേടി വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
304 എന്റെ പേര് വിളിക്കയാണോ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
305 പട്ടു ചുറ്റി പൊട്ടും തൊട്ട് - F വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
306 പട്ടു ചുറ്റി പൊട്ടും തൊട്ട് - M വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
307 മൂന്നാം തൃക്കണ്ണില്‍ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
308 ഹംസധ്വനിരസവാഹിനി - D വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
309 ഹംസധ്വനിരസവാഹിനി - M വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
310 അമ്മ യശോദ - F ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
311 അമ്മ യശോദ - M ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
312 ആറ്റു നോറ്റുണ്ടായൊരുണ്ണി - M ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
313 ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായൊരുണ്ണി - F ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
314 കണ്ണാ ഓടി വാ ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
315 ചുറ്റും കുളമുണ്ട് ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ഡോ രശ്മി മധു, കോറസ്
316 പാണ്ഡവമാതാവേ അമ്മേ ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
317 ശാന്തഗംഭീരനാം ശാന്തം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
318 ആദ്യാനുരാഗം ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
319 ഒന്നു തൊട്ടേനേ ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
320 ഒന്നു തൊട്ടേനേ(M) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
321 ഓ ലിറ്റിൽ ബേബി ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ, സുനന്ദ
322 ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
323 നീയെൻ ജീവനിൽ ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് കെ എസ് ചിത്ര
324 മേഘരാഗത്തിൽ(F) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് സുനന്ദ
325 മേഘരാഗത്തിൽ(M) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
326 അങ്ങകലെ എരിതീക്കടലിന്നക്കരെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ
327 അവ്വാ ഹവ്വാ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ സ്വർണ്ണലത, മനോ
328 ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ഹരിഹരൻ
329 ഈശ്വർ സത്യ് ഹേ സത്യം ശിവം സുന്ദരം പണ്ഡിറ്റ് നരേന്ദ്രശർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ ദീപാങ്കുരൻ
330 ചന്ദ്രഹൃദയം താനെ ഉരുകും സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
331 സൂര്യനായ് തഴുകി സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ
332 സൂര്യനായ് തഴുകി - F സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
333 അമ്പിളിപ്പൂപ്പെണ്ണിനും സത്യമേവ ജയതേ കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ സുരേഷ് ഗോപി
334 കല്യാണപ്പട്ടും ചുറ്റി സത്യമേവ ജയതേ കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
335 ധക് ധക് ദില്‍ സത്യമേവ ജയതേ കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ ശങ്കർ മഹാദേവൻ
336 പൂവേ പൊൻ പൂവേ (F) സത്യമേവ ജയതേ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
337 പൂവേ പൊൻ പൂവേ (M) സത്യമേവ ജയതേ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
338 സിലുസിലു സത്യമേവ ജയതേ കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
339 കിളിമരച്ചില്ലകളിൽ സമ്മർ പാലസ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
340 രാത്രിമുല്ല പോലെ സമ്മർ പാലസ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രഞ്ജിനി ജോസ്
341 അനാദിയാം എൻ സ്നേഹം (M) സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
342 അനാദിയാമെൻ സ്നേഹം - F സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
343 അലസ്സാ കൊലസ്സാ പെണ്ണ് - D സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
344 അലസ്സാ കൊലസ്സാ പെണ്ണ് - M സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
345 ഒലിവ് തളിരിട്ടോ ഓര്‍മ്മകള്‍ പൂവിട്ടോ സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
346 ചെല്ലം ചെല്ലം മഞ്ചാടി സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
347 പ്രണയകവിതകൾ ലഹരി സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര മോഹൻ സിത്താര
348 മുത്തുവിളക്കിലൊരമ്പിളി വെട്ടം സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
349 *ആരുമാരും സായാഹ്നം പ്രഭാവർമ്മ പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് എം ജയചന്ദ്രൻ, ലക്ഷ്മി മേനോൻ
350 കാലമേ കൈക്കൊള്ളുക നീ സായാഹ്നം പ്രഭാവർമ്മ പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് വിധു പ്രതാപ്
351 അന്തികായുന്ന നിൻ കവിൾത്തടം സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
352 ഒരു പ്രേമഗാനം (D) സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
353 ഒരു പ്രേമഗാനം - M സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
354 ദ്രോണപുഷ്പഹാരമണിഞ്ഞു സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
355 പാടാനറിയില്ല എങ്കിലും സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
356 പോകാതെ പോകാതെ സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ എടപ്പാൾ വിശ്വം, രാധികാ തിലക്
357 ഹിമബിന്ദുവായ് പിറന്നു സൂസന്ന കെ ജയകുമാർ ജോൺസൺ ജോൺസൺ
358 അക്കരവീട്ടിൽ അന്തോണിച്ചന് സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
359 ആരുനീയെന്‍ ഹൃദയകവാടം സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
360 ഓടാൻ പോണവൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
361 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (D) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് സുജാത മോഹൻ, ശ്രീനിവാസ്
362 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (f) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് സുജാത മോഹൻ
363 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (m) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ശ്രീനിവാസ്
364 കറുകപ്പുല്‍ മേട്ടിലെ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
365 മാന്തളിരിന്‍ പന്തലുണ്ടല്ലോ (D) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
366 മാന്തളിരിന്‍ പന്തലുണ്ടല്ലോ (m) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
367 മാലേയം മാറിലെഴും സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ശ്രീനിവാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
368 വിരഹിണീ ഇനിയുമെൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ്
369 ആനന്ദ ഹേമന്ത (f) സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
370 ആനന്ദ ഹേമന്ത സന്ധ്യേ സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
371 കന്നിനിലാ കൈവളയും സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
372 കവിളിലോരോമന സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
373 തന്നനം പാടിവരാമോ - F സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
374 തന്നനം പാടിവരാമോ - M സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
375 മഞ്ഞിൽ മേയണം സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ഉണ്ണി മേനോൻ, കെ എസ് ചിത്ര
376 ഹേയ് ശൃംഗാരി ഹൈറേഞ്ച് കാതൽ മതി എസ് പി വെങ്കടേഷ്