2000 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പട്ടി കടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാരേ അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടൂ
2 പൂന്തിങ്കളും തേങ്ങുന്നുവോ അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടൂ ഷിബു ചക്രവർത്തി ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
3 താലോലം പാടാൻ വാ ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
4 പിണക്കമോ പൂമിഴിയിലിൽ ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, അരുന്ധതി
5 വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം - F ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
6 വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം - M ആനമുറ്റത്തെ ആങ്ങളമാർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
7 ചില്ലലമാലകൾ ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
8 തിരിതാഴും സൂര്യന്‍ ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
9 തിരിതാഴും സൂര്യൻ - F ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
10 തിരിതാഴും സൂര്യൻ - M ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
11 നദി നദി നദി ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ശ്രീനിവാസ്, സുജാത മോഹൻ
12 പൊന്നു വെതച്ചാലും ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
13 പൊന്നു വെതച്ചാലും - D ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ശ്രുതി
14 പൊന്നു വെതച്ചാലും - F ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
15 മാനത്തമ്പിളി ആയിരം മേനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
16 ഉണരുഹൃദയവന മധുമല്ലികേ സുധാമയി ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
17 ഒരു ചന്തമുള്ളപ്പൈങ്കിളിയെന്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
18 കണ്മണി രാധേ വരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
19 ഗാനസുമങ്ങൾ കോർത്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
20 ചെല്ലക്കാറ്റേ മുല്ലത്തയ്യിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി എം ജി ശ്രീകുമാർ
21 പാതിരാവും പൂനിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സലിൽ ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
22 ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
23 ശിവരഞ്ജിനി - F ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
24 ശിവരഞ്ജിനി - M ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
25 ശിവരഞ്ജിനീ ഓ പ്രിയസഖീ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
26 ശൃംഗാര കൃഷ്ണാ വരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി യൂസഫലി കേച്ചേരി സഞ്ജയ് ചൗധരി, അന്തര ചൗധരി കെ എസ് ചിത്ര
27 കാനകത്തൈ കാളിയമ്മന്‍ ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
28 മഞ്ഞും താഴ്വാരവും ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് വിജയ് യേശുദാസ്
29 മാർകഴിപ്പെണ്ണേ നിൻ ഇന്ദ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
30 പൊൻകിനാക്കൾ ഇൻഡ്യാഗേറ്റ് ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
31 ഇനിയും വരാത്തൊരെൻ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
32 കടങ്കഥപ്പക്ഷികൾ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 പള്ളിയുണർത്തുവാൻ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, സംഘവും
34 പാൽച്ചിരിയാൽ നീ ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ, മിൻ മിനി
35 മാസം തൈമാസമായ് ഈ മഴ തേന്മഴ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
36 മദന പഞ്ചാക്ഷരി ഉണ്ണിമായ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ എഡ്വിൻ എബ്രഹാം ജി വേണുഗോപാൽ
37 നിറമനസ്സോടെ ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്സ് ബിച്ചു തിരുമല സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
38 ഇഷ്ടമാണിഷ്ടമാണെനിക്കു കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 ഇഷ്ടമാണിഷ്ടമാണെനിക്കു നിൻ മുഖം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
40 എങ്ങാണോ സ്നേഹാരാമം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ അനുരാധ ശ്രീറാം
41 ഒന്നുദിച്ചാല്‍ അന്തിയുണ്ടേ കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ ബിജു നാരായണൻ, കാവാലം ശ്രീകുമാർ
42 ഒന്നുദിച്ചാൽ അന്തിയുണ്ടേ.. (പാത്തോസ്) കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ പി ഉദയഭാനു
43 ചിന്നി ചിന്നിപ്പെയ്യും കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
44 ശരദിന്ദു നാളം താഴ്‌ത്തുന്നു രാത്രി കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 ശരബിന്ദുനാളം താഴ്‌ത്തുന്നു കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ സംഗീത
46 സന്ധ്യാരാഗമാം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ സംഗീത
47 സന്ധ്യാരാഗമാം തിലകം ചാർത്തണം കണ്ണാടിക്കടവത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബാലഭാസ്ക്കർ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
48 മാംസവും മാംസവും പുഷ്പ്പിച്ചു കാതര ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ ബിജു നാരായണൻ, രാധികാ തിലക്
49 വിണ്ണിൽ വിരിയും കാതര ബെന്നി പുളിക്കൽ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ രാധികാ തിലക്
50 വിണ്ണിൽ വിരിയും (M) കാതര ബെന്നി പുളിക്കൽ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ ബിജു നാരായണൻ
51 കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
52 ഘനശ്യാമ വൃന്ദാരണ്യം കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ ഗായത്രി
53 ചെല്ലക്കാറ്റെ ചൊല്ല് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 ശിവകര ഡമരുക കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര, ഗായത്രി
55 സുമസായകാ വിധുര കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഇളയരാജ കല്ലറ ഗോപൻ, ഗീതാദേവി
56 അമ്പോ അമ്പമ്പോ ഇത് സൗഭാഗ്യക്കാലം കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് നാദിർഷാ ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
57 കളകളം പാടുമരുവികളിൽ കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര അയ്യർ
58 നോവുഭാരം ചുമലിൽ താങ്ങാൻ കോരപ്പൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാലഭാസ്ക്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
59 ആലോലം ചെല്ലക്കാറ്റേ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ, പി വി പ്രീത
60 നിറപറ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ
61 പൂന്തിങ്കളെ മൂവന്തിയായി (F) ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ കെ എസ് ചിത്ര
62 പൂന്തിങ്കളെ മൂവന്തിയായി (M) ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ കെ ജെ യേശുദാസ്
63 മുറ്റത്തെ മാവിൻ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ സുജാത മോഹൻ
64 രഘുപതി രാഘവ ഗാന്ധിയൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി നാദിർഷാ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ശ്രീനിവാസ്, ബേബി റിൻസി
65 കൂരൻ കോഴി* ചെഞ്ചായം ബിച്ചു തിരുമല അജി സരസ് ശോഭ ബാലമുരളി
66 ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
67 ആരും കൊതിക്കും ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഉണ്ണി മേനോൻ
68 ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ കെ ജി മാർക്കോസ്
69 കുഞ്ഞിളം ഉമ്മ തരാൻ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഗായത്രി
70 കുഞ്ഞിളം ഉമ്മ തരാൻ നാഥൻ കൂടെ വന്നൂ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ ഗായത്രി
71 ജറുസലേം നായകാ ഗദ്ഗദം കേൾക്കുമോ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ പി ജയചന്ദ്രൻ
72 മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
73 വഴിയരികിൽ പഥികനായ് കാത്തുനിൽക്കും നാഥൻ ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ കെസ്റ്റർ
74 വാനമ്പാടീ പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം ജീസസ്-ആൽബം പീറ്റർ കെ ജോസഫ് പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂർ
75 അഴകേ നീ പാടും ജോക്കർ എ കെ ലോഹിതദാസ് മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
76 ആകാശദീപമേ ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ
77 എന്തു ഭംഗി നിന്നെ കാണാൻ ജോക്കർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
78 കണ്ണീർമഴയത്ത് ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
79 ചെമ്മാനം പൂത്തേ പുതു സിന്ദൂരം തൊട്ടേ ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
80 ധ്വനിതരംഗതരളം ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
81 ധ്വനിതരംഗതരളം - F ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
82 ധ്വനിതരംഗതരളം - M ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
83 പൊൻ കസവു ഞൊറിയും - D ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
84 പൊൻ കസവു ഞൊറിയും - F ജോക്കർ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
85 അണിയമ്പൂ മുറ്റത്ത് ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സന്തോഷ് കേശവ്
86 ചിത്തിരപന്തലിട്ട് ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
87 ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് നീയെനിക്കൊരു ലവിംഗ് സ്റ്റാർ ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഹരിഹരൻ
88 ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ്(2) ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
89 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ (F) ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
90 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ - D ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, സന്തോഷ് കേശവ്
91 പ്രണയസൗഗന്ധികങ്ങൾ - M ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ സന്തോഷ് കേശവ്
92 മുത്തും പവിഴവും മൊഴികളിൽ പൊഴിയുമോ ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഹരിഹരൻ, സുജാത മോഹൻ
93 കണ്ണിൽ കാശിത്തുമ്പകൾ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, ഗായത്രി
94 മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
95 രാത്രിയിൽ മഞ്ഞു പോലെ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
96 വാർത്തിങ്കൾത്തെല്ലല്ലേ ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
97 എങ്ങു പോയ് നീ എങ്ങു പോയ് നീ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
98 ഒരു സിംഹമലയും കാട്ടിൽ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സുജാത മോഹൻ
99 കടമിഴിയിൽ കമലദളം തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് മനോ, സ്വർണ്ണലത
100 കടമിഴിയിൽ കമലദളം[V2] തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ എൽ ശ്രീറാം, സ്വർണ്ണലത
101 കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, മനോ, സുജാത മോഹൻ
102 പച്ചപ്പവിഴ വർണ്ണക്കുട തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ എസ് ചിത്ര
103 ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
104 ഒരു നാളുപൊലർന്നിട്ടൊരെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
105 നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
106 പായമടഞ്ഞും മുറം മടഞ്ഞും തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
107 മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
108 മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു തോറ്റം രമേഷ് നാരായൺ ലതിക
109 അല്ലിയാമ്പൽ പൂവേ - F ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
110 അല്ലിയാമ്പൽ പൂവേ - M ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
111 തളിയൂർ ഭഗവതിയ്ക്ക് ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, വിജയ് യേശുദാസ്
112 ദാദാ സാഹിബ് വരുന്നേ ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
113 യാമം പുനസ്സമാഗമയാമം - F ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
114 യാമം പുനസ്സമാഗമയാമം - M ദാദാ സാഹിബ് യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
115 അന്തിമയങ്ങുമ്പം ദി ഗാങ് വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
116 ആവണിമാസ നിലാവോ ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
117 ഈറൻകിനാക്കളും ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
118 സാഗരോപമം സാഗരം - F ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
119 സാഗരോപമം സാഗരം - M ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ, വിജയ് നായരമ്പലം വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
120 സുരഭിലസുഖകര യാമം ദി ഗാങ് എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
121 എൻ ജീവനേ എങ്ങാണു നീ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ എസ് ജാനകി
122 കരളേ നിൻ കൈപിടിച്ചാൽ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി വി പ്രീത
123 പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
124 മത്താപ്പൂത്തിരി പെൺകുട്ടീ ദേവദൂതൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
125 ഏദൻപൂവേ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
126 കളിയാട്ടം തുള്ളല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
127 താലിക്കു പൊന്ന് പീലിക്കു കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
128 നിലാത്തുമ്പീ വരൂ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 ബൂഢേ ഭി തേരെ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 മുത്തുമഴത്തേരോട്ടം... ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
131 ഒരു കോടി ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കും ദ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഗിഫ്റ്റി രഞ്ജിനി ജോസ്
132 അമ്മേ നിളേ നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 അമ്മേ നിളേ നിനക്കെന്തു പറ്റി നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
134 അരണിയിൽ നിന്നും ജ്വാല കണക്കെ നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
135 ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ (M) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
136 ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ(D) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
137 പഴനിമലമുരുകനു നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
138 മഞ്ഞിൻ മുത്തെടുത്ത് (F) നരസിംഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുജാത മോഹൻ
139 ആലോലം പൊന്നൂഞ്ഞാലാടും നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി ശ്രീനിവാസ്
140 മധുരമീ സംഗമം 1 നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
141 മധുരമീ സംഗമം 2 നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ എസ് ചിത്ര, സന്തോഷ് കേശവ്
142 മയിലാടും കുന്നുമ്മേൽ നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി സന്തോഷ് കേശവ്
143 മിന്നും പൊന്നുരുക്കി നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടുപ്രമാണിയും എസ് രമേശൻ നായർ എ ബി മുരളി കെ ജെ യേശുദാസ്
144 ഏതോ സ്നേഹലാളനം നിശീഥിനി എസ് രമേശൻ നായർ ഭരദ്വാജ് ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
145 മയിലാടും കുന്നിൽ നിശീഥിനി എസ് രമേശൻ നായർ ഭരദ്വാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
146 കദനവും കണ്ണീരുമായ് നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
147 ചിക് ചിക് കിളിയെ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
148 നിഴല്‍പ്പക്ഷികള്‍ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
149 പൂ പൂ പോലെ നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴല്‍പ്പക്ഷികൾ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അജി സരസ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
150 ഇൻ ദി വിസ്പർ ഓഫ് ദി നൈറ്റ് പുനരധിവാസം വിന്നി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി അനുപമ
151 കണ്ണാടിപ്പൂക്കൾ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ശിവമണി ജി വേണുഗോപാൽ
152 കനകമുന്തിരികൾ - F പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി എ കെ ദേവി
153 കനകമുന്തിരികൾ - M പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി ജി വേണുഗോപാൽ
154 പാടുന്നു വിഷുപ്പക്ഷികൾ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജി വേണുഗോപാൽ, ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജി വേണുഗോപാൽ
155 സ്വന്തം ചിറകിന്റെയുള്ളിൽ പുനരധിവാസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലൂയിസ് ബാങ്ക്സ്, ശിവമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
156 ദൂരേ പൂപ്പമ്പരം പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് ഗോപി
157 നവരസ സാരസനടനം പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
158 പൂ പൂത്തു മിന്നിത്തെന്നും പൈലറ്റ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
159 ലില്ലിപ്പൂവിന്‍ നാവില്‍ പൈലറ്റ്സ് സാമുവൽ കൂടൽ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സുജാത മോഹൻ
160 കാട് ഭരിക്കും പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബേബി ഹിമ
161 കുങ്കുമസന്ധ്യതൻ ചിതയിൽ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എടപ്പാൾ വിശ്വം
162 തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പുകൾ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, മായ മേനോൻ
163 നെറ്റിയിലന്നു ഞാൻ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
164 പാല്‍ക്കുടങ്ങള്‍ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
165 പൊന്നിട്ട പെട്ടകം (F) പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രഹന
166 പൊന്നിട്ട പെട്ടകം (M) പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
167 മാനത്തൊരു പൊൻ താരകം പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
168 കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
169 കന്നിമണി (M) പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
170 കുന്നിമണി കണ്ണഴകിൽ (D) പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
171 നീലനിലാവിൻ തിരുമകളേ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
172 മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരിപ്പൊന്നേ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് മാസ്റ്റർ സുബിൻ ഇഗ്നേഷ്യസ്, നയന
173 സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ പ്രിയം എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
174 *എന്നുമെന്നും മഞ്ഞുകാലപ്പക്ഷി എസ് ജയകുമാർ
175 *കിനാവിന്റെ കൂട്ടിൽ വന്ന് മഞ്ഞുകാലപ്പക്ഷി എസ് ജയകുമാർ
176 കഥ പറഞ്ഞുറങ്ങിയ കാനനക്കുയിലേ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
177 ദ്വാദശിയില്‍ മണിദീപിക മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
178 പ്രഭാതത്തിലെ നിഴലുപോലെ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
179 മുന്തിരി ചേലുള്ള പെണ്ണേ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
180 ശ്രുതിയമ്മ ലയമച്ഛൻ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ് യൂസഫലി കേച്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
181 ഒരു നൂറു ജന്മം മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
182 ഒരു നൂറു ജന്മം - F മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
183 നടരാജപദധൂളി ചൂടി മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
184 പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം - M മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി എടപ്പാൾ വിശ്വം
185 പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നൂ നാം മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സുരേഷ് രാമന്തളി ബോംബെ രവി സുജാത മോഹൻ
186 പൗർണ്ണമിപ്പൂന്തിങ്കളേ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
187 മഴ മഴ മഴ മഴ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
188 മായാനയനങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ബോംബെ രവി പി ജയചന്ദ്രൻ
189 ആരാദ്യം പറയും മഴ ഒ വി ഉഷ രവീന്ദ്രൻ ആശ ജി മേനോൻ
190 ആഷാഢം പാടുമ്പോൾ മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
191 ഇത്രമേൽ മണമുള്ള മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
192 ഗേയം ഹരിനാമധേയം മഴ യൂസഫലി കേച്ചേരി രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻ‌കര വാസുദേവൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുന്ധതി
193 മഞ്ഞിന്റെ മറയിട്ട മഴ കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
194 വാര്‍മുകിലെ വാനില്‍ നീ മഴ യൂസഫലി കേച്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
195 ഹിമശൈലസൗന്ദര്യമായ് മഴ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുന്ധതി, കെ എസ് ചിത്ര
196 കയറിട്ട പയ്യിനു മാർക്ക് ആന്റണി വി എം കുട്ടി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
197 പൊൻകിനാക്കൾ - D മാർക്ക് ആന്റണി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
198 പൊൻകിനാക്കൾ - F മാർക്ക് ആന്റണി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
199 ഓ മുംബൈ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
200 കൂ കൂ കൂ കൂ തീവണ്ടി മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ആനന്ദ് കുമാർ, മാസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ
201 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
202 പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ
203 മഹാ ഗണപതിം മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് പരമ്പരാഗതം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ, ശ്രീനിവാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
204 ശ്രാവൺ ഗംഗേ മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഹരിഹരൻ, വിജയ് യേശുദാസ്
205 നിഴലാടും ദീപമേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
206 നിഴലാടും ദീപമേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
207 മുത്താരം മുത്തുണ്ടേ മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ഹരിണി
208 രാരവേണു ഗോപബാല മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കല്യാണി മേനോൻ
209 വിരഹിണി രാധേ വിധുമുഖി മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
210 മന്ദാരപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ മേരാ നാം ജോക്കർ ആർ കെ ദാമോദരൻ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
211 അരുമയായ് മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ എസ് ചിത്ര
212 ഉയിരേ വാ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ഹരിഹരൻ
213 കോളേജ് ഉള്ളതോ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, അനുരാധ ശ്രീറാം
214 ഡോണ്ട് ട്രൈ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
215 നമ്പല്ലേ നമ്പല്ലേ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
216 നോ പ്രോബ്ലം മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
217 പ്രേമം തേടി മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
218 മോണോലിസ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ടി ആർ ചിലംബരശൻ
219 മോനിഷ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ ടി ആർ ചിലംബരശൻ
220 രാകിലേ രാകിലേ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കോറസ്
221 ഹലോ ഹലോ മോനിഷ എന്റെ മോണാലിസ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ടി രാജേന്ദർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
222 ധും ധും ധും ധും ദൂരെയേതോ രാക്കിളിപ്പാട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, സുജാത മോഹൻ
223 ഓഹോഹോ ഋതുപല്ലവിയിൽ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ വിജയ് യേശുദാസ്
224 ആരാധന വിദ്യാരാധന ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദീപാങ്കുരൻ, ദീനനാഥ് ജയചന്ദ്രൻ
225 ഇനിയെന്തു നൽകണം ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
226 കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ വിജയ് യേശുദാസ്, കോറസ്
227 കേളിനിലാവൊരു പാലാഴീ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുദാസ്
228 വാലിട്ടെഴുതിയ - pathos ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
229 വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
230 അറുപതുതിരിയിട്ട(F) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
231 കണ്ണിലമ്പും വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, അഫ്സൽ
232 അറുപതുതിരിയിട്ട(M) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
233 നിറനാഴി പൊന്നിൽ വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
234 നെറ്റിമേലേ(D) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
235 നെറ്റിമേലേ(F) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
236 നെറ്റിമേലേ(M) വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
237 ശിവമല്ലിപ്പൂ പൊഴിക്കും വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
238 സ്മരാമി വൈഷ്ണവ വല്യേട്ടൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ
239 എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്തൊരിഷ്ടങ്ങളായ് [F] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
240 എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്തൊരിഷ്ടങ്ങളായ് [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
241 കാട്ടുവള്ളിയൂഞ്ഞാലാടാം വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സ്വർണ്ണലത, കെ ജെ യേശുദാസ്
242 കാട്ടുവള്ളിയൂഞ്ഞാലാടാം [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
243 തോളില്‍ മാറാപ്പ് വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
244 പാടാനറിയില്ല [F] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
245 പാടാനറിയില്ല [M] വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
246 പൊന്നുംകുടത്തിനു വിനയപൂർവ്വം വിദ്യാധരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
247 ഇന്ദ്രനീലം ചൂടി (m) വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
248 ഇന്ദ്രനീലം ചൂടി അഗ്രഹാരം തേടി വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
249 എന്റെ പേര് വിളിക്കയാണോ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
250 പട്ടു ചുറ്റി പൊട്ടും തൊട്ട് - F വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
251 പട്ടു ചുറ്റി പൊട്ടും തൊട്ട് - M വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
252 മൂന്നാം തൃക്കണ്ണില്‍ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
253 ഹംസധ്വനിരസവാഹിനി - D വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
254 ഹംസധ്വനിരസവാഹിനി - M വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
255 ആറ്റു നോറ്റുണ്ടായൊരുണ്ണി ശാന്തം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
256 കണ്ണാ ഓടി വാ ശാന്തം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
257 പാണ്ഡവമാതാവേ അമ്മേ ശാന്തം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
258 ആദ്യാനുരാഗം ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
259 ഒന്നു തൊട്ടേനേ ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
260 ഒന്നു തൊട്ടേനേ(M) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
261 ഓ ലിറ്റിൽ ബേബി ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ, സുനന്ദ
262 ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
263 നീയെൻ ജീവനിൽ ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് കെ എസ് ചിത്ര
264 മേഘരാഗത്തിൽ(F) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് സുനന്ദ
265 മേഘരാഗത്തിൽ(M) ശ്രദ്ധ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭരദ്വാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
266 അങ്ങകലെ എരിതീക്കടലിന്നക്കരെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ
267 അവ്വാ ഹവ്വാ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ സ്വർണ്ണലത, മനോ
268 ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ ഹരിഹരൻ
269 ഈശ്വർ സത്യ് ഹേ സത്യം ശിവം സുന്ദരം പണ്ഡിറ്റ് നരേന്ദ്രശർമ്മ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ ദീപാങ്കുരൻ
270 ചന്ദ്രഹൃദയം താനെ ഉരുകും സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
271 സൂര്യനായ് തഴുകി സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ
272 സൂര്യനായ് തഴുകി - F സത്യം ശിവം സുന്ദരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
273 കിളിമരച്ചില്ലകളിൽ സമ്മർ പാലസ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
274 അനാദിയാം എൻ സ്നേഹം (M) സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
275 അലസ്സാ കൊലസ്സാ പെണ്ണ് സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
276 ഒലിവ് തളിരിട്ടോ ഓര്‍മ്മകള്‍ പൂവിട്ടോ സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
277 ചെല്ലം ചെല്ലം മഞ്ചാടി സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
278 പ്രണയകവിതകൾ ലഹരി സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര മോഹൻ സിത്താര
279 മുത്തുവിളക്കിലൊരമ്പിളി വെട്ടം സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
280 അന്തികായുന്ന നിൻ കവിൾത്തടം സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
281 ഒരു പ്രേമഗാനം (D) സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
282 ദ്രോണപുഷ്പഹാരമണിഞ്ഞു സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
283 പാടാനറിയില്ല എങ്കിലും സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ കെ ജെ യേശുദാസ്
284 പോകാതെ പോകാതെ സുമംഗലീ ഭവ യൂസഫലി കേച്ചേരി നടേഷ് ശങ്കർ എടപ്പാൾ വിശ്വം, രാധികാ തിലക്
285 അക്കരവീട്ടിൽ അന്തോണിച്ചന് സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
286 ആരുനീയെന്‍ ഹൃദയകവാടം സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
287 ഓടാൻ പോണവൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
288 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (D) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് സുജാത മോഹൻ, ശ്രീനിവാസ്
289 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (f) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് സുജാത മോഹൻ
290 ഓര്‍മ്മയില്‍ എന്നോര്‍മ്മയില്‍ (m) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ശ്രീനിവാസ്
291 കറുകപ്പുല്‍ മേട്ടിലെ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
292 മാന്തളിരിന്‍ പന്തലുണ്ടല്ലോ (D) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
293 മാന്തളിരിന്‍ പന്തലുണ്ടല്ലോ (m) സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
294 മാലേയം മാറിലെഴും സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ് ശ്രീനിവാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
295 വിരഹിണീ ഇനിയുമെൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അന്ന ഷിബു ചക്രവർത്തി രാജു സിംഗ്
296 ആനന്ദ ഹേമന്ത (f) സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
297 ആനന്ദ ഹേമന്ത സന്ധ്യേ സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
298 കന്നിനിലാ കൈവളയും സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
299 കവിളിലോരോമന സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
300 തന്നനം പാടിവരുമോ സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
301 മഞ്ഞിൽ മേയണം സ്വയംവരപ്പന്തൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ഉണ്ണി മേനോൻ, കെ എസ് ചിത്ര