1999 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ആത്തോലേ ഈത്തോലേ അഗ്നിസാക്ഷി പരമ്പരാഗതം കൈതപ്രം സുധാ രഞ്ജിത്ത്
2 കണ്ണാന്തളി മുറ്റത്തെ പൂത്തുമ്പി കുഞ്ഞാത്തോലെ അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
3 ഗംഗേ മഹാമംഗളേ അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
4 ജ്വാലാമുഖമായ് പടന്നുയർന്ന അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
5 നിന്ദതി ചന്ദനം (സാ വിരഹേ തവ) അഗ്നിസാക്ഷി ജയദേവ കൈതപ്രം കാവാലം ശ്രീകുമാർ
6 പങ്കജവൈരിയെ ചിന്തിച്ചു അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുധാ രഞ്ജിത്ത്
7 മംഗല ആതിര നൽപ്പുരാണം അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുധാ രഞ്ജിത്ത്, കോറസ്
8 വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത - M അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
9 വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത അഗ്നിസാക്ഷി കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
10 കദനമറിയും കരുണാമയനേ അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
11 പുലര്‍വെയിലും പകല്‍മുകിലും അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
12 പ്രസീദ ദേവി പ്രഭാമയീ അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
13 രാവില്‍ മേവല്‍പ്പക്ഷി അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
14 *ഉള്ളത്തിൽ നിൻ നാമമന്ത്രം അമർക്കളം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രമണി ഭരദ്വാജ്
15 *ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ശാന്തത അമർക്കളം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രമണി ഭരദ്വാജ്
16 *സ്വയമലിഞ്ഞു പാടാൻ അമർക്കളം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രമണി ഭരദ്വാജ്
17 ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
18 കൈ നിറയെ സ്നേഹവുമായ് ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
19 കോവലനും കണ്ണകിയും ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
20 പുതുമഴയായ് വന്നൂ നീ ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
21 പുതുമഴയായ് വന്നൂ നീ ( ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ) ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
22 മണിമഞ്ചലേറിയെൻ ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സുദീപ് കുമാർ
23 വൈകാശിത്തിങ്കളിറങ്ങും ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
24 വൈകാശിത്തിങ്കളിറങ്ങും - D ആകാശഗംഗ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
25 അനുരാഗപ്പൂമണം ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ബിജു നാരായണൻ
26 ആദ്യമായ് കണ്ട നാളോർമ്മയുണ്ടോ ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ
27 ആലിലത്തോണിയുമായ് ആദ്യമായ് ഉണ്ണി മേനോൻ
28 ഇനിയാർക്കുമാരോടും ഇത്ര മേൽ ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ
29 ഉറങ്ങാൻ നീയെനിക്കരികിൽ വേണം ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ
30 ഏതോ സ്വകാര്യം പറയാൻ കൊതിച്ച പോൽ ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ ജി വേണുഗോപാൽ
31 നമ്മുടെ അനുരാഗം പ്രിയരാഗമായൊരു ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
32 പെയ്തൊഴിയാത വിഷാദം മനസ്സിൽ ആദ്യമായ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ബാലഭാസ്ക്കർ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
33 അങ്ങ് വടക്ക് ആയില്യം നാളിൽ പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
34 ആയില്യം നാളിൽ ആയില്യം നാളിൽ പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
35 ഓ അനുപമ നീ ആയില്യം നാളിൽ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
36 ഓ അനുപമ നീ ആയില്യം നാളിൽ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
37 മമ മാനസശില്പ നിവാസിനി ആയില്യം നാളിൽ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
38 ഹേ വസുദേ ആയില്യം നാളിൽ പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
39 അനുരാഗപ്പുഴവക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ
40 ചൊല്ലീടാം സുല്ലു സുന്ദരി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
41 തുളുമ്പും കണ്ണുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
42 നിലാവോ നീൾമിഴിത്താമരയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ദലീമ
43 വെയിലിന്റെ ഒരു തൂവൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
44 വെള്ളാരംകുന്നത്ത് - F ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ദലീമ
45 വെള്ളാരംകുന്നത്ത് - M ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
46 തൂവെൺപ്രാവുകൾ ഇന്ദുലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാംജി ആറാട്ടുപുഴ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 പൂവുടല്‍ പുല്‍കും താരുണ്യം ഇന്ദുലേഖ പൂവച്ചൽ ഖാദർ സാംജി ആറാട്ടുപുഴ കെസ്റ്റർ, രാധികാ തിലക്
48 അമ്മേ മംഗളദേവി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കോറസ്
49 ഒരു ദീപം കാണാൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എൽ ശ്രീറാം, സംഗീത സജിത്ത്
50 ഒരു മുത്തും തേടി ദൂരെപ്പോയി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, മനോ
51 കണികാണും കാലം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സംഗീത ഗോപകുമാർ
52 ദാഹവീഞ്ഞിൻ - D ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സംഗീത ഗോപകുമാർ
53 ദാഹവീഞ്ഞിൻ - F ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സംഗീത ഗോപകുമാർ
54 ദാഹവീഞ്ഞിൻ - M ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
55 നന്ദലാല ഹേ നന്ദലാല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എസ് രമേശൻ നായർ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സ്വർണ്ണലത, മനോ
56 അനുഭൂതി പൂക്കും - D ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര, രാജേഷ് എച്ച്
57 അനുഭൂതി പൂക്കും - F ഉത്രം നക്ഷത്രം സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര
58 അരുമയാം പൗർണ്ണമി ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 ഓർമ്മയിൽ കാണുന്നതീ മുഖം - F ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര
60 ഓർമ്മയിൽ കാണുന്നതീ മുഖം - M ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
61 കനലുപെയ്യും വാനം ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 പഞ്ചാരക്കെണിയില് ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ ജി മാർക്കോസ്, മാസ്റ്റർ അലൻ
63 പൂമാനം പൂത്തുനിറഞ്ഞു ഉത്രം നക്ഷത്രം കെ ജയകുമാർ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ
64 ആനന്ദ നന്ദനേ സന്ദേഹം ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
65 ഇനിയെന്തു പാടേണ്ടു ഞാന്‍ (f) ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
66 ഇനിയെന്തു പാടേണ്ടു ഞാൻ ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
67 കനകസഭാതലം മമഹൃദയം ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം മധു ബാലകൃഷ്ണൻ
68 ഗായതി ഗായതി വനമാലി ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
69 ചിറ്റോളം തുളുമ്പുന്ന ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
70 മാണിക്യവീണാ മാനസരാഗം ഉദയപുരം സുൽത്താൻ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
71 ചന്ദ്രമുഖിനദിതൻ കരയിൽ ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, രാധികാ തിലക്, ശ്രീനിവാസ്
72 തീർച്ച ഇല്ലാജനം ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ മോഹൻലാൽ
73 ദിൽ ആഗെ ആഗെ ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
74 നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടി ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
75 വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്, സുജാത മോഹൻ
76 വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ രാപ്പാടീ ഉസ്താദ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
77 *ഋഷികളുടെ പേരിൽ ഋഷിവംശം വാസുദേവൻ പുരയിടം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ബാബു കട്ടപ്പന
78 ഏഴു നിറങ്ങളിൽ ഋഷിവംശം അമ്പാടി കൃഷ്ണ പിള്ള എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
79 കോലക്കുഴലിന്റെ നാദം ഋഷിവംശം അമ്പാടി കൃഷ്ണ പിള്ള എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
80 ചന്ദ്രികാഞ്ചിതരാവുകള്‍ ഋഷിവംശം അമ്പാടി കൃഷ്ണ പിള്ള എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
81 ചന്ദ്രികാഞ്ചിതരാവുകള്‍ - M ഋഷിവംശം അമ്പാടി കൃഷ്ണ പിള്ള എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോ സാം കടമ്മനിട്ട
82 ഭാരതകഥയിതു ഋഷിവംശം അമ്പാടി കൃഷ്ണ പിള്ള എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
83 *എന്നെ മറന്നോ - F ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
84 എന്നെ മറന്നോ ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്
85 തെക്ക് തെക്ക് തെക്കേപ്പാടം ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
86 തെക്കൻ കാറ്റേ ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ, കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
87 മിന്നും നിലാതിങ്കളായ് ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
88 മേലേ വിണ്ണിൻ മുറ്റത്താരേ ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
89 മേലേവിണ്ണിൻ മുറ്റത്താരേ - M ഏഴുപുന്നതരകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ശ്രീനിവാസ്
90 മലകൊണ്ടൊരു പൂചെണ്ട് ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി എം കെ അർജ്ജുനൻ ബിജു നാരായണൻ
91 കടമ്പനാട്ടു കാളവേല ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
92 കൊക്കിക്കുറുകിയും ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
93 നിലാ പൈതലേ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 നിലാപ്പെതലേ - F ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
95 ഹേയ് ഹേയ് ചുമ്മാ (D) ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
96 ഹേയ് ഹേയ് ചുമ്മാ (F) ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
97 കൈതപ്പൂവിൻ - D കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ മോഹൻലാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
98 കൈതപ്പൂവിൻ - F കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
99 ചെമ്പഴുക്കാ ചെമ്പഴുക്കാ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, മഞ്ജു വാര്യർ
100 തെയ്താരോ തക തെയ്താരോ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കലാഭവൻ മണി, കോറസ്
101 പൂച്ചയ്ക്കൊരു പൂത്താലി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എം ജി ശ്രീകുമാർ
102 മീനക്കോടി കാറ്റേ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
103 ഹരിചന്ദന മലരിലെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
104 ഓ മാനത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ എസ് രമേശൻ നായർ ആലപ്പി രംഗനാഥ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
105 കാക്കോത്തിക്കുന്നല്ലയോ ക്യാപ്റ്റൻ എസ് രമേശൻ നായർ ആലപ്പി രംഗനാഥ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കലാഭവൻ സാബു
106 ഇനിയെന്നു കാണും ഞാൻ ഗോപീചന്ദനം (ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗീതങ്ങൾ) ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ശരത്ത് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
107 ഏതു കാളരാത്രികൾക്കും ഗർഷോം റഫീക്ക് അഹമ്മദ് രമേഷ് നാരായൺ ഹരിഹരൻ
108 പറയാൻ മറന്ന ഗർഷോം റഫീക്ക് അഹമ്മദ് രമേഷ് നാരായൺ ഹരിഹരൻ
109 പറയാൻ മറന്ന - F ഗർഷോം റഫീക്ക് അഹമ്മദ് രമേഷ് നാരായൺ കെ എസ് ചിത്ര
110 ആകാശക്കോട്ടയിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗവാതില്‍ ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ ഔസേപ്പച്ചൻ, മലേഷ്യ വാസുദേവൻ
111 ഉണരൂ ഒരു കുമ്പിള്‍ പൊന്നും ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
112 ഉണരൂ ഒരു കുമ്പിൾ പൊന്നും ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
113 ചന്ദാമാമാ ചന്ദ്രകാന്ത കല്പടവില്‍ ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
114 ചിരിയൂഞ്ഞാല്‍ക്കൊമ്പില്‍ - F ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
115 ചിരിയൂഞ്ഞാല്‍ക്കൊമ്പില്‍ - M ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 റോജാപ്പൂ കവിളത്ത് ചന്ദാമാമ കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ ഉണ്ണി മേനോൻ, സുജാത മോഹൻ
117 തെയ്യ് ഒരു തെന വയൽ(D) ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
118 അമ്പാടിപ്പയ്യുകൾ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 അമ്പാടിപ്പയ്യുകൾ ഹമ്മിംഗ് ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
120 അമ്പാടിപ്പൈയ്യുകൾ മേയും (F) ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
121 ഒരു കുഞ്ഞുപൂവിന്റെ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
122 ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ തീം ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ വിദ്യാസാഗർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
123 തെയ്യ് ഒരു തെന വയൽ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
124 മഞ്ഞു പെയ്യണു മരം കുളിരണു ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
125 മായാദേവകിയ്ക്ക് ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എസ് രമേശൻ നായർ വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര, കെ എൽ ശ്രീറാം, എടപ്പാൾ വിശ്വം
126 ചില്ലമേലേ ചിലയ്ക്കും ചില്ലുമൈനേ ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
127 കുഞ്ഞുമാൻ പേടയോ ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
128 നിലാചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
129 നിലാചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാർളി ചാപ്ലിൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
130 *കെഴക്കുദിക്കണ ചെങ്കടൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഐ എൽ ജോസ്
131 പൂവാനമേ നീ വാ ചെങ്കടൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
132 മലർക്കിളീ തളിർക്കിളീ ചെങ്കടൽ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
133 കരളിലെഴും കനവുകൾ ജനനായകൻ ഷിബു ചക്രവർത്തി സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
134 പുതു പുത്തം ജനനായകൻ ഷിബു ചക്രവർത്തി സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ
135 അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോശാന ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
136 കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞോമന - F ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
137 കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞോമന - M ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
138 നസ്രത്തിൽ ഉയർന്നൊരു ജനനി ജോൺ പനിക്കൽ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
139 നിരാമയാ നീ വരവായ് ജനനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
140 ഭൂമുഖം കാണും ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 മഞ്ചാടി മണിക്കുട്ടാ ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
142 വേനൽ കരിയിലകളിൽ ജനനി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
143 ചക്കിന് വെച്ചത് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
144 മിഴിയോരം ഒരു മോഹം ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
145 മൂവന്തിച്ചാന്തണിഞ്ഞു ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
146 മിന്നാമിന്നി പൊന്നും മുത്തേ ടോക്കിയോ നഗറിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വയലിൻ ജേക്കബ്, സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ ജി മാർക്കോസ്
147 ആലപ്പുഴ വാഴും തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
148 കടുവായെ കിടുവ പിടിക്കുന്നോ തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
149 കള്ളന്‍ ചക്കേട്ടു - D തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
150 കള്ളന്‍ ചക്കേട്ടു - M തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
151 തെയ്യ് തെയ്യ് ചൊല്ലി തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
152 ശൈവസങ്കേതമേ വൈഷ്ണവാചാരമേ തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സംഘവും
153 ശോകമൂകമായ് - F തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
154 ശോകമൂകമായ് - M തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
155 അച്ചികോന്തൻ തെന്നാലിരാമൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് വിധു പ്രതാപ്
156 കാണാത്ത സ്വപ്നം തെന്നാലിരാമൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് വിധു പ്രതാപ്
157 പത്തുപറ പൊന്ന് തെന്നാലിരാമൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
158 മിടുക്കത്തി കുറുമ്പി തെന്നാലിരാമൻ എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
159 എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
160 കളവാണീ നീയാദ്യം ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
161 നിന്റെ കണ്ണിൽ (F) ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര രാധികാ തിലക്
162 നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നൂ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
163 മലരുകൾ തോറും ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
164 സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
165 സിന്ദൂരസന്ധ്യേ പറയൂ - M ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
166 സ്നേഹത്തിൻ പൂ നുള്ളി ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
167 ചലൽചഞ്ചല ചിലമ്പൊലിയോ ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
168 ദിവാസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
169 ദിൽ-എ-നാദാൻ ദേവദാസി മിർസ ഖാലിബ് ശരത്ത് ശ്രീനിവാസ്
170 ദേവീ ഹൃദയരാഗം ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
171 നമസ്തേസ്‌തു മഹാമായേ ദേവദാസി ട്രഡീഷണൽ ശരത്ത് ജി വേണുഗോപാൽ
172 പാരാളും മാളോരേ ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് ശരത്ത്
173 പൊൻവസന്തമാഗമം ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് വിധു പ്രതാപ്
174 യമുനാ നദിയൊഴുകും ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
175 സുധാമന്ത്രം നിവേദിതം ദേവദാസി എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
176 ഒരു ചിക് ചിക് ചിറകിൽ നിറം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ വിധു പ്രതാപ്, ശബ്നം
177 പ്രായം നമ്മിൽ മോഹം നൽകീ നിറം ബിച്ചു തിരുമല വിദ്യാസാഗർ പി ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത മോഹൻ
178 മിന്നിത്തെന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
179 മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ നിറം ബിച്ചു തിരുമല വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ - F നിറം ബിച്ചു തിരുമല വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
181 യാത്രയായ് സൂര്യാങ്കുരം നിറം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര, വിദ്യാസാഗർ
182 *തൂവാനത്തുമ്പികൾ നിശാസുരഭികൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജാമണി
183 ആരോട് ഞാനെന്റെ കഥ പറയും പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
184 ഉണരും വരെ പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
185 എവിടെയെന്‍ ദുഃഖം പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
186 എവിടെയെൻ ദുഃഖം (M) പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം നവീൻ നമ്പൂതിരി
187 കാരികിക്കിരി പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കൈത്താളം കേട്ടില്ലേ (M) പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം ബിജു നാരായണൻ
189 കൈത്താളം കേട്ടില്ലേ - D പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
190 നീലകമലദളം അഴകിന്നലകളിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
191 നീലകമലദളം അഴകിന്നലകളിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
192 ഏഴാം കൂലിയിവൻ പട്ടാഭിഷേകം ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
193 പൂച്ച പൂച്ച പൂച്ചപ്പെണ്ണേ പട്ടാഭിഷേകം ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
194 പൂവുകൾ പെയ്യും (M) പട്ടാഭിഷേകം ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
195 പൂവുകൾ പെയ്യും(D) പട്ടാഭിഷേകം ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
196 ശംഖും വെൺചാമരവും പട്ടാഭിഷേകം ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
197 സ്വർണ്ണപാത്രത്താൽ - M പത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
198 സ്വർണ്ണപാത്രത്താൽ മൂടി - F പത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
199 ഏലപ്പുലയന്റെ മോള് - M പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
200 പുലരിനിലാവ് കളഭമുഴിഞ്ഞു പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
201 പൊലിയോ പൊലി പൂക്കില പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മമ്മൂട്ടി
202 വാർതിങ്കളാൽ മാറിൽ പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
203 വാർത്തിങ്കളാൽ മാറിൽ പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
204 സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ ട്രഡീഷണൽ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
205 ആലോലം ചാഞ്ചക്കം പാറശ്ശാല പാച്ചൻ പയ്യന്നൂർ പരമു എൻ വി ഭാസ്കരൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഉണ്ണി മേനോൻ
206 ചന്ദ്രോദയം നീയല്ലേ പാറശ്ശാല പാച്ചൻ പയ്യന്നൂർ പരമു എൻ വി ഭാസ്കരൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
207 പൂമേനിയിൽ പുണര് പാറശ്ശാല പാച്ചൻ പയ്യന്നൂർ പരമു എൻ വി ഭാസ്കരൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സ്വർണ്ണലത
208 അദ്വൈതാമൃത മന്ത്രം പുന്നാരംകുയിൽ ഷിബു ചക്രവർത്തി കീരവാണി കെ ജെ യേശുദാസ്, കീരവാണി
209 ഇന്നലെ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ - F പുന്നാരംകുയിൽ ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
210 ഇന്നലെ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ - M പുന്നാരംകുയിൽ ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
211 പവിഴമുന്തിരി തളിർത്തു പുന്നാരംകുയിൽ ഷിബു ചക്രവർത്തി കീരവാണി കെ ജെ യേശുദാസ്
212 മനസ്സിൻ തളിർമരത്തിൻ പുന്നാരംകുയിൽ ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
213 കാട് ഭരിക്കും പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബേബി ഹിമ
214 കുങ്കുമസന്ധ്യതൻ ചിതയിൽ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എടപ്പാൾ വിശ്വം
215 തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പുകൾ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ, മായ മേനോൻ
216 നെറ്റിയിലന്നു ഞാൻ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
217 പാല്‍ക്കുടങ്ങള്‍ പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
218 പൊന്നിട്ട പെട്ടകം (F) പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രഹന
219 പൊന്നിട്ട പെട്ടകം (M) പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
220 മാനത്തൊരു പൊൻ താരകം പ്രണയനിലാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
221 ആടിക്കാറ്റേ വീശല്ലേ പ്രണയമഴ എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
222 ഈറന്‍ കിനാക്കളും പ്രണയമഴ എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
223 പുതുമഴ നനയും പ്രണയമഴ എസ് രമേശൻ നായർ വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
224 ആയിരം വർണ്ണമായ് പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
225 കാതിൽ വെള്ളിചിറ്റു ചാർത്തും പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
226 ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
227 പനിനീരു പെയ്യും - D പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
228 പനിനീരു പെയ്യും നിലാവിൽ പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്
229 മതി മൗനം വീണേ - F പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ എസ് ചിത്ര
230 മതി മൗനം വീണേ - M പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്
231 മാന്തളിരിൻ പട്ടു ചുറ്റിയ പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ ജെ യേശുദാസ്
232 മാന്തളിരിൻ പട്ടു ചുറ്റിയ - F പ്രേം പൂജാരി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഉത്തം സിങ്ങ് കെ എസ് ചിത്ര
233 കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൈതപ്രം ഇളയരാജ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
234 കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ (F) ഫ്രണ്ട്സ് കൈതപ്രം ഇളയരാജ സുജാത മോഹൻ
235 കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ (M) ഫ്രണ്ട്സ് കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
236 തങ്കക്കിനാപൊങ്കൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കെ ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
237 പഞ്ചമിതിങ്കൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കെ ദാമോദരൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
238 പുന്നാരപ്പൂവിലും (M) ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കെ ദാമോദരൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
239 പുന്നാരപ്പൂവിലും(F) ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കെ ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
240 പുലരിക്കിണ്ണം പൊന്നിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൈതപ്രം ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
241 ശിവമല്ലിപ്പൂവേ ഫ്രണ്ട്സ് കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
242 കണ്ണിൽ ചുണ്ടിൽ ഭാര്യവീട്ടിൽ പരമസുഖം രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി ജെർസൺ ആന്റണി രാധികാ തിലക്
243 കിളിവാതിലിൽ കാതോർത്തു - D മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
244 കിളിവാതിലിൽ കാതോർത്തു - F മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
245 കിളിവാതിലിൽ കാതോർത്തു - M മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
246 പുള്ളിമാൻ കിടാവേ - D1 മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
247 പുള്ളിമാൻ കിടാവേ - D2 മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീനിവാസ്
248 പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
249 രാവിൻ നിലാക്കായൽ മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
250 രാവിൻ നിലാക്കായൽ - M മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
251 ശിവദം ശിവനാമം - D1 മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
252 ശിവദം ശിവനാമം - D2 മഴവില്ല് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
253 കാൽവരി ചൂടിയ മിഴിയറിയാതെ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
254 കുതിരയുമായ് പറ പറക്കും മിഴിയറിയാതെ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
255 രാഗചന്ദ്രൻ പ്രേമമോടെ മിഴിയറിയാതെ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ എടപ്പാൾ വിശ്വം
256 വസന്തസൂര്യൻ മിഴിയറിയാതെ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
257 ആരോ പറഞ്ഞു മെർക്കാറ ഷിബു ചക്രവർത്തി ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര
258 ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
259 തുമ്പയും തുളസിയും മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
260 തുമ്പയും തുളസിയും - M മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
261 മഞ്ഞുകാലം നോല്‍ക്കും മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
262 മഞ്ഞുകാലം നോൽക്കും - M മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
263 മാർഗഴിയേ മല്ലികയേ മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീനിവാസ്
264 വിളക്കു വെയ്ക്കും മേഘം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
265 ടും ടും പട്ടാളം മൈ ഡിയർ കരടി ബാലു കിരിയത്ത് സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ, മഞ്ജു തോമസ്
266 മാടപ്രാവേ മൈ ഡിയർ കരടി ബാലു കിരിയത്ത് സി തങ്കരാജ്‌ ശ്രീനിവാസ്
267 ശിവ പെരുമാൾ മൈ ഡിയർ കരടി ബാലു കിരിയത്ത് സി തങ്കരാജ്‌ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
268 നെറുകയിൽ അലസം വരും വരാതിരിക്കില്ല പ്രകാശ് കോളേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
269 എങ്ങുന്ന് വന്ന കിളിക്കിടാവ് വരും വരാതിരിക്കില്ല ഉണ്ണി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ
270 അർജ്ജുന വല്ലഭ വാനപ്രസ്ഥം മനോജ് കുറൂർ സക്കീർ ഹുസൈൻ വെണ്മണി ഹരിദാസ്
271 ഇനിമേലിൽ ജനിക്കുന്ന വാനപ്രസ്ഥം ഇട്ടിരാരിസ മേനോൻ ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
272 ഏണാങ്കൻ ഇളങ്കാറ്റും വാനപ്രസ്ഥം ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
273 കണ്ടു ഞാൻ തോഴി വാനപ്രസ്ഥം മനോജ് കുറൂർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഡോ കെ ഓമനക്കുട്ടി
274 കല്ലിനോട് തുല്യ വാനപ്രസ്ഥം കിളിമാന്നൂർ ചെറുണ്ണികോയിതമ്പുരാൻ ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
275 കാമിനീ മമ വാനപ്രസ്ഥം മനോജ് കുറൂർ സക്കീർ ഹുസൈൻ കോട്ടക്കൽ മധു
276 കാര്യമവനോടുശൌര്യം വാനപ്രസ്ഥം കല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
277 താൾ മന്ത്ര വാനപ്രസ്ഥം ട്രഡീഷണൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
278 പുഷ്ക്കര വിലോചന വാനപ്രസ്ഥം മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരൻപോറ്റി ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
279 ഭവദീയ നിയോഗം വാനപ്രസ്ഥം കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ ട്രഡീഷണൽ കലാമണ്ഡലം സുകുമാരൻ
280 മിണ്ടീടാഞ്ഞതെന്തേ വാനപ്രസ്ഥം ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
281 മേദുരഭക്തിയുള്ള വാനപ്രസ്ഥം മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരൻപോറ്റി ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
282 സുകുമാരാ നന്ദകുമാരാ വാനപ്രസ്ഥം അശ്വതി തിരുനാള്‍ ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
283 സോദരാ ബാലിൻ വാനപ്രസ്ഥം കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ ട്രഡീഷണൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
284 സ്മൈൽ വാനപ്രസ്ഥം ലഭ്യമായിട്ടില്ല സക്കീർ ഹുസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
285 അഴകേ അന്നൊരാവണിയില്‍ വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
286 അഴകേ അന്നൊരാവണിയില്‍ - M വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
287 പൊന്നാനപ്പുറമേറണ വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
288 മതിമുഖി മാലതി വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
289 സന്ധ്യയും ഈ ചന്ദ്രികയും വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ
290 സന്ധ്യയും ഈ ചന്ദ്രികയും (M) വാഴുന്നോർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
291 ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ - F വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
292 ആലിലക്കണ്ണാ നിൻ വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
293 കണ്ണുനീരിനും ചിരിക്കാനറിയാം വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
294 കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കലാഭവൻ മണി
295 ചാന്തുപൊട്ടും ചങ്കേലസ്സും വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
296 തേങ്ങാപ്പൂളും കൊക്കിലൊതുക്കി വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
297 തേനാണ് നിൻ വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
298 തേനാണ് നിൻ സ്വരം - F വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
299 പ്രകൃതീശ്വരീ നിന്റെ ആരാധകൻ വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
300 ഒത്തു പിടിച്ചവർ കപ്പൽ കേറി വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
301 കണ്ണെത്താമല മാമല വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
302 പിൻനിലാവിൻ പൂ വിടർന്നു - D വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധുദേവി
303 പിൻനിലാവിൻ പൂ വിടർന്നു - F വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
304 മൗനം എന്റെ മായാമോഹത്തിൻ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
305 വാക്കുകൾ വേണ്ടാ വർണങ്ങൾ വേണ്ടാ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈതപ്രം ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
306 വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
307 നിറങ്ങൾ നിറങ്ങൾ വർണ്ണച്ചിറകുകൾ കെ ജയകുമാർ എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
308 വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വർണ്ണച്ചിറകുകൾ കെ ജയകുമാർ എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
309 ശ്യാമമേഘം പീലിപാകും വർണ്ണത്തേര് പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജോൺസൺ ഉണ്ണി മേനോൻ
310 കണ്ണുനീർ തെന്നലെ സാഫല്യം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, മാസ്റ്റർ ഹരിശങ്കർ
311 കാക്കേ കാക്കേ കാക്കത്തമ്പ്രാട്ടീ സാഫല്യം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കല്ലറ ഗോപൻ
312 കാക്കേ കാക്കേ കാക്കത്തമ്പ്രാട്ടീ - M സാഫല്യം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കല്ലറ ഗോപൻ
313 പൊന്നോലപ്പന്തലിൽ സാഫല്യം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ രവിശങ്കർ , സുജാത മോഹൻ
314 മാരിവില്ലുടുപ്പണിഞ്ഞു സാഫല്യം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, മാസ്റ്റർ ഹരിശങ്കർ
315 ഇന്ദുമതി പൂവിരിഞ്ഞത് സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
316 ഈ ശ്യാമസന്ധ്യയിൽ മായുമോ വാസരം സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
317 കല്യാണക്കുയിലു വിളിക്കും സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
318 കൂടൊഴിഞ്ഞു കുടിയേറി വരുന്നൂ സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ എസ് ചിത്ര
319 തേങ്ങി മൗനം തേങ്ങീ സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് ശരത്ത്
320 ദൂരതാരകങ്ങൾ സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
321 പണ്ടെന്നോ കേട്ടതാണേ സ്പർശം എസ് രമേശൻ നായർ ശരത്ത് ശരത്ത്
322 രക്തവർണ്ണക്കൊടി പൊങ്ങി സ്റ്റാലിൻ ശിവദാസ് എസ് രമേശൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
323 ചെങ്കുറുഞ്ഞി പൂ (D) സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
324 ചെങ്കുറുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ (F) സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
325 മൂവർണ്ണക്കൊടി സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
326 രാപ്പാടികൾ സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
327 വെള്ളിക്കിണ്ണം സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം ചിറ്റൂർ ഗോപി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര