1996 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 താമരക്കണ്ണനെ കണ്ടോ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
2 തുമ്പപ്പൂവിൽ ഉണർന്നു വാസരം അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
3 മന്ദാരപ്പൂവൊത്ത പെണ്ണാളേ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
4 മേലേക്കണ്ടത്തിന്നതിരും തലയ്ക്കെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
5 ശാരദചന്ദ്രികയോടെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
6 ആരാരുമറിയാതെ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
7 കാനേത്തിൻ നാൾ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 കൂടൊഴിഞ്ഞ കിളിവീട് അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 നക്ഷത്രമുല്ലയ്ക്കും - D അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
10 നക്ഷത്രമുല്ലയ്ക്കും - M അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 വൈശാഖപ്പൂന്തിങ്കൾ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
12 അയ്യനാർ കോവിൽ അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി, ബി എ ചിദംബരനാഥ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, അരുന്ധതി
13 നമ്മ ഊരുക്ക് അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി, ബി എ ചിദംബരനാഥ് മനോ
14 പൊന്നാമ്പലേ നിൻ ഹൃദയം അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബി എ ചിദംബരനാഥ്, രാജാമണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
15 ഓ ദിൽറൂബാ ഇത് അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ഹരിഹരൻ, കെ എസ് ചിത്ര
16 പ്രണയമണിത്തൂവൽ - F അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
17 പ്രണയമണിത്തൂവൽ പൊഴിയും - M അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
18 വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം - D അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശബ്നം
19 വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം - F അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
20 സുമംഗലിക്കുരുവീ അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
21 പാൽനുരയായ് - F ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
22 പാൽനുരയായ് - M ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
23 പൊന്നാമ്പൽപ്പൂ ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
24 മിഴികളിലഴകിന്‍ ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
25 ഉണ്ണിയമ്മ ചിരുതേയി ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
26 നാഗഭൂഷണം നമാമ്യഹം ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ തുളസീവനം ജോൺസൺ അരുന്ധതി
27 തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
28 ദേഖോ സിംപിൾ മാജിക് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ
29 പറയുമോ മൂകയാമമേ - F ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
30 പറയുമോ മൂകയാമമേ - M ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
31 മഴവില്ലിൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
32 ആരാരെന്നുള്ളിന്നുള്ളിൽ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
33 കണ്ണോരം കാണാമുത്തേ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വർണ്ണലത
34 പൊന്നും പൂവും - D ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
35 പൊന്നും പൂവും - F ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
36 പൊന്നും പൂവും - M ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
37 മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്ന ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
38 മണിത്തിങ്കൾ ദീപം ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
39 മധുരിക്കും മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
40 കാക്കക്കറുമ്പൻ കണ്ടാൽ കുറുമ്പൻ ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
41 തങ്കച്ചേങ്കില നിശ്ശബ്ദമായ് ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
42 ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു - M ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 ദേവകന്യക സൂര്യതം‌ബുരു (പെൺ) ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
44 പാതിരാപ്പുള്ളുണർന്നു ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി ചാർത്തി ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - D ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
47 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - F ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
48 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - M ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
49 ശ്രീലലോലയാം ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
50 ഏകാന്തരാവിൻ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
51 കുരുന്നു താമരക്കുരുവീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
52 പനിനീർ പൂവിതളിൽ തേങ്ങീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ (f) ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
55 പാർവണചന്ദ്രിക വിടരുന്നു - F എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
56 പാർവണചന്ദ്രിക വിടരുന്നു - M എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ
57 ശങ്കരാ ശങ്കരാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
58 അറിവിനുമരുളിനും ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ, രോഷ്നി മോഹൻ
59 ദേവികേ നിൻ മെയ്യിൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
60 മഴ പെയ്താൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
61 മഴപെയ്താൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 ശരപ്പൊളി മാലചാർത്തി ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
63 താമില്ല തില്ല ഏലം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
64 മാനത്തും മണ്ണിലും ഏലം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
65 ആരാധനാവിഗ്രഹം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
66 കല്യാണസൌഗന്ധികം മുടിയിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
67 കല്യാണസൗഗന്ധികം മുടിയിൽ (M) കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ
68 ഗോപാലഹൃദയം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
69 ദീപാങ്കുരം പൂത്തൊരുങ്ങുമാകാശം കളിവീട് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
70 മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട് കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
71 മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട് കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
72 സീമന്തയാമിനിയില്‍ കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
73 അകലെ ശ്യാമവാനം കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
74 മന്ദാരപ്പൂമഴ കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
75 ഉള്ളിൽ കുറുകുന്ന കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ എസ് ചിത്ര
76 ഏഴാം ബഹറിന്റെ മാനത്തുദിക്കണ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
77 ഓമലേ നിൻ കണ്ണിൽ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ ബിജു നാരായണൻ
78 നിലാക്കായലോളം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
79 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
80 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് മോഹം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ എസ് ചിത്ര
81 മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞൂ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
82 വര്‍ഷമേഘമേ വര്‍ഷമേഘമേ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ ബിജു നാരായണൻ
83 തകിലടി താളവുമായ് ഇടനെഞ്ചോരം കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
84 മേലേ വിണ്ണിലെ മേയും പ്രാക്കളായ് കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സ്വർണ്ണലത
85 ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
86 കൊട്ടും കുഴൽ വിളി കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
87 ചെമ്പൂവേ പൂവേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
88 മാരിക്കൂടിന്നുള്ളിൽ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
89 ജിക്കുജില്ലു ജിങ്കാമണി കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
90 തുടിതുടി തുടിച്ചു കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര, സ്വർണ്ണലത
91 മലർമഞ്ചലിൽ പറന്നിറങ്ങി - F കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
92 മലർമഞ്ചലിൽ പറന്നിറങ്ങി - M കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 മൗനം നിൻ സ്നേഹ മൗനം - F കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
94 മൗനം നിൻ സ്നേഹ മൗനം - M കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
95 കുക്കൂ കൂകും നിന്‍ കിണ്ണം കട്ട കള്ളൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കാബൂളി ഒറീസ്സ എം ജി ശ്രീകുമാർ
96 തീപ്പൊരി പമ്പരങ്ങൾ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
97 മിഴിദീപനാളം - F കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
98 മിഴിദീപനാളം - M കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
99 മുകിൽ തുടികൊട്ടി കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
100 മുകിൽ തുടികൊട്ടി കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
101 അമ്പലനടകൾ പൂവണിഞ്ഞൂ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
102 കണ്ണാടിപ്പൂങ്കവിളിൽ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
103 പട്ടണവിളയാട്ടം കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
104 വിട പറയുകയാണെൻ ജന്മം - M കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
105 വിട പറയുകയാണെൻ ജന്മം -F കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
106 ഡുംഡും തിരുമുഖം കുടുംബ കോടതി എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
107 മൂളിയലങ്കാരി കുടുംബ കോടതി എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
108 എനിക്ക് വേണ്ടി കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
109 ഓട്ടോ ഓട്ടോ കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
110 ഇടയകന്യക ഞാൻ പാവം പ്രണയമല്ലിക ഞാൻ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
111 ഇടയകന്യകയോ നീയെൻ പ്രണയമല്ലികയോ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ നടേഷ് ശങ്കർ
112 ഞാനൊരു മദകര യൗവ്വനം ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ സ്വർണ്ണലത
113 കരിമഷി കണ്ണാളേ തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി അഷ്‌റഫ് മനോ
114 നീരാടുന്നേ തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് സ്വർണ്ണലത
115 പാടാം പ്രിയരാഗം - F തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് അരുന്ധതി
116 പാടാം പ്രിയരാഗം - M തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് മനോജ് കൃഷ്ണൻ
117 ആദ്യമായ് കണ്ട നാൾ തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
118 തങ്കനൂപുരമോ തൂവൽക്കൊട്ടാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 പാർവതീ മനോഹരീ തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
120 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
121 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി (2) തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ രവീന്ദ്രൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്, ലേഖ ആർ നായർ
122 കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
123 ചോലക്കിളികൾ മൂളിപ്പാടും ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
124 ജിം തക ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
125 താനന താനന ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
126 നന്ദ നന്ദനാ കൃഷ്ണാ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
127 ശ്യാമയാം രാധികേ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
128 അകലേ നിഴലായ് ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ
129 കലഹപ്രിയേ നിൻ മിഴികളിൽ ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
130 നിലാത്തിങ്കള്‍ ചിരിമായും - F ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
131 നിലാത്തിങ്കള്‍ ചിരിമായും - M ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ
132 പൂവരശിന്‍ കുടനിവര്‍ത്തി ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
133 പ്രണവത്തിൻ സ്വരൂപമാം ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ അരുന്ധതി, സിന്ധുദേവി
134 കരിവരിവണ്ടുകൾ കുറുനിരകൾ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ജയചന്ദ്രൻ
135 താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി സുജാത മോഹൻ, സിന്ധുദേവി
136 ദേവപാദം തേടിടും ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
137 യയയാ യാദവാ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
138 ശശികല ചാർത്തിയ ദീപാവലയം ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
139 ശിശിരകാല മേഘമിഥുന ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
140 എങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉറക്കേണ്ടൂ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
141 എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
142 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ
143 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
144 നന്മയേറുന്നൊരു പെണ്ണിനെ ദേശാടനം ട്രഡീഷണൽ കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ
145 നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക ദേശാടനം കൈതപ്രം ദീപാങ്കുരൻ, മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
146 നീലക്കാര്‍മുകില്‍‌ വര്‍ണ്ണനന്നേരം ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ, കൊച്ചനുജത്തി തമ്പുരാട്ടി
147 യാത്രയായി ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
148 വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം
149 *എങ്ങും ചന്ദ്രിക ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
150 *ചന്ദാമാമാ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
151 *ചെല്ലപ്പൂ പൊൻപൂ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
152 ഹേ മിസ്റ്റർ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ സുജാത മോഹൻ, ഗംഗ
153 ഒരു മഞ്ഞുപൂവിൻ നന്ദഗോപാലന്റെ കുസൃതികൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
154 മധുമയസ്വരഭരിതം നന്ദഗോപാലന്റെ കുസൃതികൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
155 കുഞ്ഞിക്കാറ്റിൻ കന്നിത്തേരിൽ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
156 ചെണ്ടുമല്ലി ചെമ്പകമലരേ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ, സ്വർണ്ണലത
157 മധുമഴപെയ്ത രാത്രിയായ് നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
158 ഹയ്യ ഹയ്യ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മാൽഗുഡി ശുഭ
159 കരിമുകിൽക്കാടിളക്കി പടനായകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, നടേഷ് ശങ്കർ
160 കുളിരോളമായി നെഞ്ചിൽ - F പടനായകൻ രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി രാജാമണി അരുന്ധതി
161 കുളിരോളമായി നെഞ്ചിൽ - M പടനായകൻ രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
162 ഇനിയും പാടാം പത്തേമാരി വയലാർ മാധവൻ‌കുട്ടി ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
163 കാവ്യശലഭം പോലെ പത്തേമാരി പ്രിയൻ ചിറ്റേഴം ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
164 പാരിജാതം പൂത്തതോ പത്തേമാരി ഡോ അഗ്നിവേശ് ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
165 മഴവില്ലിന്‍ മയില്‍പ്പേടയോ പത്തേമാരി വയലാർ മാധവൻ‌കുട്ടി ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശബ്നം
166 മാലാഖയായ് നീ വരുമോ പത്തേമാരി ഡോ അഗ്നിവേശ് ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, ജയ ഈശ്വർ
167 ഈ രാത്രി ലഹരി പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
168 ഒന്നു കണ്ടനേരം നീ പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
169 പകലിന്റെ നാഥന് പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 പകലിന്റെ നാഥന് (f) പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി അരുന്ധതി
171 അടവെല്ലാം പയറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ പി എ സി ലളിത, കോറസ്
172 കുച്ചിപ്പുടി കുച്ചിപ്പുടി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ജഗദീഷ്, കോറസ്
173 മസ്തി ഭരി രാത് ഹേ ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് സമീർ ആനന്ദ് മിലിന്ദ് ദലേർ മെഹന്തി , സുദേഷ് ഭോസലെ
174 കംതീൽ പാസ് മദാമ്മ ഔസേപ്പച്ചൻ അനുപമ
175 കടലറിയില്ല മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഉണ്ണി മേനോൻ, അനുരാധ ശ്രീറാം
176 വാവയ്ക്കും പാവയ്ക്കും മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ശബ്നം
177 സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന നാട് മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഔസേപ്പച്ചൻ
178 പാദപൂജാ മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
179 മഞ്ഞിൻ യവനിക മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 ശിൽപ്പി വിശ്വശിൽപ്പി മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 ആകാശം കണിപ്പൂമ്പന്തലായ് - M മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജി മാർക്കോസ്
182 ആകാശം കണിപ്പൂമ്പൈതലായ് (F) മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
183 ആരോ തങ്കത്തിടമ്പോ - D മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധുദേവി
184 ആരോ തങ്കത്തിടമ്പോ - M മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
185 കാലം കലികാലം മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
186 കുഞ്ഞിക്കുയിൽ കിളിക്കുരുന്നേ മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
187 വിലോലയായ് വിമൂകയായ് മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 ഓഹൊഹൊഹോ ബ്രഹ്മ മഹാത്മ ഇലക്കിയൻ രാജാമണി സ്വർണ്ണലത
189 ധ്യായേ നിത്യം മഹേശം മഹാത്മ ട്രഡീഷണൽ സതീഷ് ബാബു
190 പുള്ളോർക്കുടവും മൺവീണയും മഹാത്മ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
191 രാവിരുളും പകൽ ശാപവുമായ് മഹാത്മ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
192 തുമ്പപ്പൂ മുണ്ട് മാന്ത്രികക്കുതിര ഷിബു ചക്രവർത്തി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ബിജു നാരായണൻ
193 കതിരും കൊത്തി പതിരും കൊത്തി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
194 നല്ലകാലം വന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
195 പൊന്നാവണിപ്പൂമുത്തേ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
196 വിരഹമായ് വിഫലമായ് - F മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
197 വിരഹമായ് വിഫലമായ് - M മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 കണ്മണിയെ നിൻ ചിരിയിൽ മിമിക്സ് സൂപ്പർ 1000 കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
199 ജീവിതമിനിയൊരു മിമിക്സ് സൂപ്പർ 1000 കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ
200 ഇടനെഞ്ചിൽ തുടികൊട്ടുന്നൊരു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ വിനയൻ വിനയൻ പി ആർ പ്രകാശ്
201 എൻ സ്വർണ്ണമാനേ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
202 ഏഴുനിലമാളിക മേലെ - F മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് രോഷ്നി മോഹൻ
203 ഏഴുനിലമാളിക മേലെ - M മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
204 കാറ്റിനുപോലും മധുരസംഗീതം മിസ്സിസ്സ് സൂസന്ന വർമ്മ ലുലു കിഷോർ ജയപ്രകാശ് കെ എസ് ചിത്ര
205 മാനത്തുനിന്നും പാറി വന്നൊരു മിസ്സിസ്സ് സൂസന്ന വർമ്മ ലുലു കിഷോർ ജയപ്രകാശ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
206 കൂരിരുൾ മൂടിയ (F) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര
207 കൂരിരുൾ മൂടിയ (M) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ
208 നമുക്കു നല്ലൊരു മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, ഗംഗ, കെസ്റ്റർ
209 ശംഖുചക്രപങ്കജങ്ങൾ മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
210 അലൈപായുതേ കണ്ണാ മൂന്നിലൊന്ന് ട്രഡീഷണൽ സുജാത മോഹൻ
211 നിറവാവോ നറുപൂവോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
212 നിറവാവോ നറുപൂവോ നിറമേറും രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
213 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ
214 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
215 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ വിതുമ്പുന്നു സന്ധ്യേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ
216 ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ റോമിയോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
217 മഞ്ഞക്കിളിയേ കുഞ്ഞിക്കുരുന്നേ ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
218 മന്ത്രവടിയാല്‍ ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
219 സ്നേഹലാളനം മൂകസാന്ത്വനം    ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
220 തോം തിത്തോം വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
221 പൊന്നും കിനാവേ വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
222 കാലത്തെ ഞാൻ കണി കണ്ടു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
223 കൂട്ടുന്നു കിഴിക്കുന്നു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
224 വിജനയാമിനിയിൽ വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
225 മണിവീണ മീട്ടിനേരിൻ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ഐ എസ് കുണ്ടൂർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
226 കല്യാണി കളവാണി സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ട്രഡീഷണൽ രാജാമണി കോറസ്
227 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
228 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
229 വെള്ളികിണ്ണം തുള്ളുമ്പോൾ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
230 ചന്ദനച്ചോലയിൽ സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
231 പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
232 പാദസ്മരണസുഖം സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
233 പൊന്നിൽ കുളിച്ചു നിന്നു സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
234 അയാം മാൻ വിത്ത് ദി ഗോൾഡൻ ഗൺ സാമൂഹ്യപാഠം ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ
235 കാവളംകിളിയേ - F സാമൂഹ്യപാഠം ബാലചന്ദ്രൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
236 കാവളംകിളിയേ - M സാമൂഹ്യപാഠം ബാലചന്ദ്രൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
237 തിരുവോണക്കിളിപ്പെണ്ണ് സാമൂഹ്യപാഠം ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
238 പഴയ തുടിയും സുഖവാസം കെ ജയകുമാർ എൻ പി പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
239 ബംഗരാ ബംഗരാ സുഖവാസം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര മോഹൻ സിത്താര
240 മനയ്ക്കലെ കിളിമരച്ചോട്ടിൽ സുഖവാസം പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ സുജാത മോഹൻ
241 മഴവിൽക്കുടന്ന മിഴിയിൽ സുഖവാസം പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
242 പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിക്ക് സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി ഉണ്ണി മേനോൻ, സ്വർണ്ണലത
243 സദാ നിൻ മൃദുഹാസം - D സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സുജാത മോഹൻ
244 സദാ നിൻ മൃദുഹാസം - F സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
245 അരികിൽ കാമ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
246 കരയരുതോമന മോനേ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
247 തൈമാസ സുധ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
248 ദേവയോഗമോ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
249 മുത്തമിടു സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
250 അലങ്കാരസൗധം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
251 ഇന്ദ്രനീല മിഴികളിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
252 ഉണരൂ ഉണരൂ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
253 ഏകാന്തരാവിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ കോറസ്
254 കിന്നാരം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, ആശാലത
255 ചെമ്പകപ്പൂവിൻ കാതിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
256 വന്ദനം എൻ വന്ദനം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
257 കളഹംസം നീന്തും രാവില്‍ .. സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ ഐ എസ് കുണ്ടൂർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി
258 ദേവാമൃതം തൂവുമീ... സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
259 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (F) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
260 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (M) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
261 ഈറൻനിലാവായ് - F സ്വർണ്ണകിരീടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
262 ഈറൻനിലാവായ് - M സ്വർണ്ണകിരീടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
263 ഉദയകാന്തിയിൽ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
264 ഒരു പോക്കുവെയിലേറ്റ - F സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
265 ഒരു പോക്കുവെയിലേറ്റ - M സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി ബിജു നാരായണൻ
266 നാം പാടുമ്പോൾ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
267 പണ്ടേ മനസ്സിന്റെ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
268 മേളം ഈ മന്മഥമേളം സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
269 സംഗീതരത്നാകരം എന്നും സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എം ജി ശ്രീകുമാർ
270 തിങ്കൾക്കിടാവേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
271 മഴവിൽ ചിറകേറി (F) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
272 മഴവിൽ ചിറകേറി (M) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
273 മാരിക്കുളിരേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
274 ചുട്ടിക്കര ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ സുജാത മോഹൻ
275 രാഗം പാടി ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
276 ശംഖൊലി ദൂരെ ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
277 സാമഭാവം ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
278 ഉണ്ണി പുൽക്കൂട് ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് കെ എസ് ചിത്ര
279 കന്നിപ്പെണ്ണേ നീരാടി വാ ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധുദേവി
280 മാനം വിളക്കു വെച്ചെടാ ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മേനോൻ, സിന്ധുദേവി
281 ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ഉണ്ണി മേനോൻ
282 ആശ്രയമേകണേ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് എം ആർ ജോസ് ജെറി അമൽദേവ് പി ജയചന്ദ്രൻ
283 എന്തേ നാണം ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, കെ ജി മാർക്കോസ്, സുനന്ദ
284 മഞ്ഞക്കിളികളെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ ജെ യേശുദാസ്
285 മഞ്ഞക്കിളികളെ (F) ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ദലീമ
286 വയനാടൻ മേട്ടിൽ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
287 അക്കരെ നിക്കണ ചക്കരമാവിലൊരിത്തിരി ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
288 നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ - F ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
289 നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ - M ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
290 മാരിവിൽപ്പൂങ്കുയിലേ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് അരുന്ധതി
291 വാർത്തിങ്കളേ കാർകൊണ്ടലിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
292 സുന്ദരിമാരെ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കോറസ്