1996 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 താമരക്കണ്ണനെ കണ്ടോ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
2 തുമ്പപ്പൂവിൽ ഉണർന്നു വാസരം അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
3 മന്ദാരപ്പൂവൊത്ത പെണ്ണാളേ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
4 മേലേക്കണ്ടത്തിന്നതിരും തലയ്ക്കെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
5 ശാരദചന്ദ്രികയോടെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
6 പൊന്നാമ്പലേ നിൻ ഹൃദയം അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബി എ ചിദംബരനാഥ്, രാജാമണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
7 ഓ ദിൽറൂബാ ഇത് അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ ഹരിഹരൻ, കെ എസ് ചിത്ര
8 പ്രണയമണിത്തൂവൽ അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
9 വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശബ്നം
10 സുമംഗലിക്കുരുവീ അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 പാൽനുരയായ് ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
12 പൊന്നാമ്പൽപ്പൂ ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
13 ഉണ്ണിയമ്മ ചിരുതേയി ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
14 തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
15 പറയുമോ നീലവാനമേ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
16 മഴവില്ലിൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
17 കാക്കക്കറുമ്പൻ കണ്ടാൽ കുറുമ്പൻ ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
18 തങ്കച്ചേങ്കില നിശ്ശബ്ദമായ് ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
19 ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
20 ദേവകന്യക സൂര്യതം‌ബുരു (പെൺ) ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
21 പാതിരാപ്പുള്ളുണർന്നു ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി ചാർത്തി ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
23 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
24 ശ്രീലലോലയാം ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
25 ഏകാന്തരാവിൻ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 കുരുന്നു താമരക്കുരുവീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
27 പനിനീർ പൂവിതളിൽ തേങ്ങീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
28 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
29 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ (f) ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
30 അറിവിനുമരുളിനും ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ, രോഷ്നി മോഹൻ
31 ദേവികേ നിൻ മെയ്യിൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 മഴ പെയ്താൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
33 ശരപ്പൊളി മാലചാർത്തി ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
34 ആരാധനാവിഗ്രഹം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
35 കല്യാണസൌഗന്ധികം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
36 കല്യാണസൗഗന്ധികം മുടിയിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
37 കല്യാണസൗഗന്ധികം മുടിയിൽ (മെയിൽ വോയ്സ്) കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ
38 ഗോപാലഹൃദയം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 ദീപാങ്കുരം പൂത്തൊരുങ്ങുമാകാശം കളിവീട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
40 മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട് കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
41 അകലെ ശ്യാമവാനം കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
42 മന്ദാരപ്പൂമഴ കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
43 ഏഴാം ബഹറിന്റെ മാനത്തുദിക്കണ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
44 നിലാക്കായലോളം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
45 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് മോഹം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ എസ് ചിത്ര
47 മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞൂ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 തകിലടി താളവുമായ് ഇടനെഞ്ചോരം കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
49 മേലേ വിണ്ണിലെ മേയും പ്രാക്കളായ് കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് സ്വർണ്ണലത
50 ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
51 കൊട്ടും കുഴൽ വിളി കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
52 ചെമ്പൂവേ പൂവേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
53 മാരിക്കൂടിന്നുള്ളിൽ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
54 കുക്കൂ കൂകും നിന്‍ കിണ്ണം കട്ട കള്ളൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കാബൂളി ഒറീസ്സ എം ജി ശ്രീകുമാർ
55 അമ്പലനടകൾ പൂവണിഞ്ഞൂ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
56 കണ്ണാടിപ്പൂങ്കവിളിൽ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
57 വിട പറയുകയാണെൻ ജന്മം കുങ്കുമച്ചെപ്പ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
58 എനിക്ക് വേണ്ടി കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
59 ഓട്ടോ ഓട്ടോ കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
60 ഇടയകന്യക ഞാൻ പാവം പ്രണയമല്ലിക ഞാൻ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
61 ഇടയകന്യകയോ നീയെൻ പ്രണയമല്ലികയോ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാധരൻ നടേഷ് ശങ്കർ
62 ഞാനൊരു മദകര യൗവ്വനം ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിദ്യാസാഗർ സ്വർണ്ണലത
63 ആദ്യമായ് കണ്ട നാൾ തൂവൽക്കൊട്ടാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
64 തങ്കനൂപുരമോ തൂവൽക്കൊട്ടാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 പാർവതീ മനോഹരീ തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
66 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി (2) തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ രവീന്ദ്രൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്, ലേഖ ആർ നായർ
68 കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
69 ചോലക്കിളികൾ മൂളിപ്പാടും ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
70 ജിം തക ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
71 താനന താനന ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
72 നന്ദ നന്ദനാ കൃഷ്ണാ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
73 ശ്യാമയാം രാധികേ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
74 അകലേ നിഴലായ് ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ
75 നിലാത്തിങ്കള്‍ ചിരിമായും ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
76 പൂവരശിന്‍ കുടനിവര്‍ത്തി ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
77 താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി സുജാത മോഹൻ
78 യയയാ യാദവാ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
79 ശശികല ചാർത്തിയ ദീപാവലയം ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
80 ശിശിരകാല മേഘ മിഥുന രതി പരാഗമോ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
81 എങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉറക്കേണ്ടൂ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
82 എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ സുജാത മോഹൻ
83 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ മഞ്ജു മേനോൻ
84 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
85 നന്മയേറുന്നൊരു പെണ്ണിനെ ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ മഞ്ജു മേനോൻ
86 നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ദീപാങ്കുരൻ, മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
87 നീലക്കാര്‍മുകില്‍‌ വര്‍ണ്ണനന്നേരം ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ മഞ്ജു മേനോൻ, കൊച്ചനുജത്തി തമ്പുരാട്ടി
88 യാത്രയായി ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
89 വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ദേശാടനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ
90 കുഞ്ഞിക്കാറ്റിൻ കന്നിത്തേരിൽ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
91 ചെണ്ടുമല്ലി ചെമ്പകമലരേ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് മനോ, സ്വർണ്ണലത
92 മധുമഴപെയ്ത രാത്രിയായ് നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
93 ഹയ്യ ഹയ്യ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് മാൽഗുഡി ശുഭ
94 ഈ രാത്രി ലഹരി പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
95 ഒന്നു കണ്ടനേരം നീ പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
96 പകലിന്റെ നാഥന് പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
97 പകലിന്റെ നാഥന് (f) പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രാജാമണി അരുന്ധതി
98 അടവെല്ലാം പയറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ പി എ സി ലളിത, കോറസ്
99 കുച്ചിപ്പുടി കുച്ചിപ്പുടി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ജഗദീഷ്, കോറസ്
100 മസ്തി ഭരി രാത് ഹേ ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് സമീർ ആനന്ദ് മിലിന്ദ് ദലേർ മെഹന്തി , സുദേഷ് ഭോസലെ
101 അത്തം പത്തിനു മുറ്റത്തെത്തും മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
102 പൂവാംകുരുന്നില കൂടിന്നുള്ളില്‍ മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
103 സ്വര്‍ണ്ണദള കോടികള്‍ മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 സ്വര്‍ണ്ണദള കോടികള്‍ (f) മഞ്ഞുകാലവും കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
105 പാദപൂജാ മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
106 മഞ്ഞിൻ യവനിക മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
107 ശിൽപ്പി വിശ്വശിൽപ്പി മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ആകാശം കണിപ്പൂമ്പൈതലായ് (F) മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
109 കാലം കലികാലം മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
110 കുഞ്ഞിക്കുയിൽ കിളിക്കുരുന്നേ മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
111 കൂരിരുൾ മൂടിയ (F) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര
112 കൂരിരുൾ മൂടിയ (M) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ
113 നമുക്കു നല്ലൊരു മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, ഗംഗ, കെസ്റ്റർ
114 ശംഖുചക്ര മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
115 നിറവാവോ നറുപൂവോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 നിറവാവോ നറുപൂവോ നിറമേറും രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
117 മിഴിപ്പൂക്ക രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ
118 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
119 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ വിതുമ്പുന്നു സന്ധ്യേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ
120 ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ റോമിയോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
121 സ്നേഹലാളനം മൂകസാന്ത്വനം    ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
122 തോം തിത്തോം വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
123 പൊന്നും കിനാവേ വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
124 കാലത്തെ ഞാൻ കണി കണ്ടു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
125 കൂട്ടുന്നു കിഴിക്കുന്നു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 വിജനയാമിനിയിൽ വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
127 മണിവീണ മീട്ടിനേരിൻ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ഐ എസ് കുണ്ടൂർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
128 കല്യാണി കളവാണി സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ട്രഡീഷണൽ രാജാമണി കോറസ്
129 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
130 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
131 വെള്ളികിണ്ണം തുള്ളുമ്പോൾ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
132 ചന്ദനച്ചോലയിൽ സല്ലാപം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ സല്ലാപം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
134 പാദസ്മരണസുഖം സല്ലാപം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
135 പൊന്നിൽ കുളിച്ചു നിന്നു സല്ലാപം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
136 ബംഗരാ ബംഗരാ സുഖവാസം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര മോഹൻ സിത്താര
137 കളഹംസം നീന്തും രാവില്‍ .. സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ ഐ എസ് കുണ്ടൂർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി
138 ദേവാമൃതം തൂവുമീ... സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
139 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (F) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
140 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (M) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
141 തിങ്കൾക്കിടാവേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
142 മഴവിൽ ചിറകേറി (F) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
143 മഴവിൽ ചിറകേറി (M) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
144 മാരിക്കുളിരേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
145 ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ഉണ്ണി മേനോൻ
146 ആശ്രയമേകണേ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് എം ആർ ജോസ് ജെറി അമൽദേവ് പി ജയചന്ദ്രൻ
147 എന്തേ നാണം ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, കെ ജി മാർക്കോസ്, സുനന്ദ
148 മഞ്ഞക്കിളികളെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ ജെ യേശുദാസ്
149 മഞ്ഞക്കിളികളെ (F) ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ദലീമ
150 വയനാടൻ മേട്ടിൽ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
151 അക്കരെ നിക്കണ ചക്കരമാവിലൊരിത്തിരി ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
152 നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
153 മാരിവിൽപ്പൂങ്കുയിലേ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അരുന്ധതി
154 വാർത്തിങ്കളേ കാർകൊണ്ടലിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
155 സുന്ദരിമാരെ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കോറസ്