1996 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 പാടാതെ പാടുന്ന രാഗം 96ലെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
2 ശ്രീരാഗം പാടും വീണേ 96ലെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
3 താമരക്കണ്ണനെ കണ്ടോ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
4 തുമ്പപ്പൂവിൽ ഉണർന്നു വാസരം അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 മന്ദാരപ്പൂവൊത്ത പെണ്ണാളേ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
6 മേലേക്കണ്ടത്തിന്നതിരും തലയ്ക്കെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
7 ശാരദചന്ദ്രികയോടെ അനന്തനും അപ്പുക്കുട്ടനും ആനയുണ്ട് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 ആരാരുമറിയാതെ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
9 കാനേത്തിൻ നാൾ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
10 കൂടൊഴിഞ്ഞ കിളിവീട് അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 നക്ഷത്രമുല്ലയ്ക്കും - D അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
12 നക്ഷത്രമുല്ലയ്ക്കും - M അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 വൈശാഖപ്പൂന്തിങ്കൾ അമ്മുവിന്റെ ആങ്ങളമാർ എസ് രമേശൻ നായർ ജയപാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
14 അയ്യനാർ കോവിൽ അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി, ബി എ ചിദംബരനാഥ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, അരുന്ധതി
15 നമ്മ ഊരുക്ക് അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി, ബി എ ചിദംബരനാഥ് മനോ
16 പൊന്നാമ്പലേ നിൻ ഹൃദയം അരമനവീടും അഞ്ഞൂറേക്കറും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബി എ ചിദംബരനാഥ്, രാജാമണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
17 ഓ ദിൽറൂബാ ഇത് അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ഹരിഹരൻ, കെ എസ് ചിത്ര
18 പ്രണയമണിത്തൂവൽ - F അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ സുജാത മോഹൻ
19 പ്രണയമണിത്തൂവൽ പൊഴിയും - M അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
20 വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം - D അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശബ്നം
21 വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം - F അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
22 സുമംഗലിക്കുരുവീ അഴകിയ രാവണൻ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
23 പാൽനുരയായ് - F ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
24 പാൽനുരയായ് - M ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
25 പൊന്നാമ്പൽപ്പൂ ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
26 മിഴികളിലഴകിന്‍ ആകാശത്തേക്കൊരു കിളിവാതിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
27 ഉണ്ണിയമ്മ ചിരുതേയി ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
28 നാഗഭൂഷണം നമാമ്യഹം ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ തുളസീവനം ജോൺസൺ അരുന്ധതി
29 തങ്കത്തിങ്കൾക്കിളിയായ് കുറുകാം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
30 ദേഖോ സിംപിൾ മാജിക് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ
31 പറയുമോ മൂകയാമമേ - F ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
32 പറയുമോ മൂകയാമമേ - M ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 മഴവില്ലിൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
34 ആരാരെന്നുള്ളിന്നുള്ളിൽ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
35 കണ്ണോരം കാണാമുത്തേ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വർണ്ണലത
36 പൊന്നും പൂവും - D ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
37 പൊന്നും പൂവും - F ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
38 പൊന്നും പൂവും - M ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്ന ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
40 മണിത്തിങ്കൾ ദീപം ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
41 മധുരിക്കും മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
42 കാക്കക്കറുമ്പൻ കണ്ടാൽ കുറുമ്പൻ ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
43 തങ്കച്ചേങ്കില നിശ്ശബ്ദമായ് ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
44 ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു - M ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 ദേവകന്യക സൂര്യതം‌ബുരു (പെൺ) ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
46 പാതിരാപ്പുള്ളുണർന്നു ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി ചാർത്തി ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - D ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
49 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - F ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
50 വൈഢൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് - M ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
51 ശ്രീലലോലയാം ഈ പുഴയും കടന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
52 ഏകാന്തരാവിൻ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 കുരുന്നു താമരക്കുരുവീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
54 പനിനീർ പൂവിതളിൽ തേങ്ങീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
55 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
56 മയ്യഴിപ്പുഴയൊഴുകീ (f) ഉദ്യാനപാലകൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
57 പാർവണചന്ദ്രിക വിടരുന്നു - F എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
58 പാർവണചന്ദ്രിക വിടരുന്നു - M എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ
59 ശങ്കരാ ശങ്കരാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏതു കോളേജിലാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
60 അറിവിനുമരുളിനും ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ, രോഷ്നി മോഹൻ
61 ദേവികേ നിൻ മെയ്യിൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 മഴ പെയ്താൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
63 മഴപെയ്താൽ ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
64 ശരപ്പൊളി മാലചാർത്തി ഏപ്രിൽ 19 എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
65 താമില്ല തില്ല ഏലം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
66 മാനത്തും മണ്ണിലും ഏലം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
67 കാതോരം കവിത മൂളും ഓണപ്പാട്ടുകൾ - 1996 എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
68 ആരാധനാവിഗ്രഹം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ, കെ എസ് ചിത്ര
69 കല്യാണസൌഗന്ധികം മുടിയിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
70 കല്യാണസൗഗന്ധികം മുടിയിൽ (M) കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ
71 ഗോപാലഹൃദയം കല്യാണസൗഗന്ധികം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
72 ദീപാങ്കുരം പൂത്തൊരുങ്ങുമാകാശം കളിവീട് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
73 മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട് കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
74 മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട് കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
75 സീമന്തയാമിനിയില്‍ കളിവീട് എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
76 അകലെ ശ്യാമവാനം കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
77 മന്ദാരപ്പൂമഴ കാഞ്ചനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
78 ഉള്ളിൽ കുറുകുന്ന കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ എസ് ചിത്ര
79 ഏഴാം ബഹറിന്റെ മാനത്തുദിക്കണ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
80 ഓമലേ നിൻ കണ്ണിൽ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ ബിജു നാരായണൻ
81 നിലാക്കായലോളം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
82 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
83 നെഞ്ചിൽ നിറമിഴിനീരുമായ് മോഹം കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ എസ് ചിത്ര
84 മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞൂ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
85 വര്‍ഷമേഘമേ വര്‍ഷമേഘമേ കാണാക്കിനാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രഘു കുമാർ ബിജു നാരായണൻ
86 തകിലടി താളവുമായ് ഇടനെഞ്ചോരം കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
87 മേലേ വിണ്ണിലെ മേയും പ്രാക്കളായ് കാതിൽ ഒരു കിന്നാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സ്വർണ്ണലത
88 ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
89 കൊട്ടും കുഴൽ വിളി കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
90 ചെമ്പൂവേ പൂവേ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
91 മാരിക്കൂടിന്നുള്ളിൽ കാലാപാനി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
92 ജിക്കുജില്ലു ജിങ്കാമണി കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 തുടിതുടി തുടിച്ചു കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര, സ്വർണ്ണലത
94 മലർമഞ്ചലിൽ പറന്നിറങ്ങി - F കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
95 മലർമഞ്ചലിൽ പറന്നിറങ്ങി - M കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 മൗനം നിൻ സ്നേഹ മൗനം - F കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
97 മൗനം നിൻ സ്നേഹ മൗനം - M കിംഗ് സോളമൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ ജെ യേശുദാസ്
98 കുക്കൂ കൂകും നിന്‍ കിണ്ണം കട്ട കള്ളൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി കാബൂളി ഒറീസ്സ എം ജി ശ്രീകുമാർ
99 തീപ്പൊരി പമ്പരങ്ങൾ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
100 മിഴിദീപനാളം - F കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
101 മിഴിദീപനാളം - M കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
102 മുകിൽ തുടികൊട്ടി കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
103 മുകിൽ തുടികൊട്ടി കിരീടമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
104 അമ്പലനടകൾ പൂവണിഞ്ഞൂ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
105 കണ്ണാടിപ്പൂങ്കവിളിൽ കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
106 പട്ടണവിളയാട്ടം കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
107 വിട പറയുകയാണെൻ ജന്മം - M കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
108 വിട പറയുകയാണെൻ ജന്മം -F കുങ്കുമച്ചെപ്പ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
109 ഡുംഡും തിരുമുഖം കുടുംബ കോടതി എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
110 മൂളിയലങ്കാരി കുടുംബ കോടതി എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
111 എനിക്ക് വേണ്ടി കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
112 ഓട്ടോ ഓട്ടോ കെ എൽ 7 / 95 എറണാകുളം നോർത്ത് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
113 ഇടയകന്യക ഞാൻ പാവം പ്രണയമല്ലിക ഞാൻ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
114 ഇടയകന്യകയോ നീയെൻ പ്രണയമല്ലികയോ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ നടേഷ് ശങ്കർ
115 ഞാനൊരു മദകര യൗവ്വനം ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൈതപ്രം വിദ്യാധരൻ സ്വർണ്ണലത
116 കരിമഷി കണ്ണാളേ തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി അഷ്‌റഫ് മനോ
117 നീരാടുന്നേ തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് സ്വർണ്ണലത
118 പാടാം പ്രിയരാഗം - F തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് അരുന്ധതി
119 പാടാം പ്രിയരാഗം - M തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ പി കെ ഗോപി നൗഷാദ് മനോജ് കൃഷ്ണൻ
120 ആദ്യമായ് കണ്ട നാൾ തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
121 തങ്കനൂപുരമോ തൂവൽക്കൊട്ടാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
122 പാർവതീ മനോഹരീ തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
123 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി (2) തൂവൽക്കൊട്ടാരം കൈതപ്രം ജോൺസൺ രവീന്ദ്രൻ, കെ ജെ യേശുദാസ്, ലേഖ ആർ നായർ
125 കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
126 ചോലക്കിളികൾ മൂളിപ്പാടും ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
127 ജിം തക ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
128 താനന താനന ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
129 നന്ദ നന്ദനാ കൃഷ്ണാ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
130 ശ്യാമയാം രാധികേ ദി പ്രിൻസ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ദേവ കെ എസ് ചിത്ര
131 അകലേ നിഴലായ് ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ
132 കലഹപ്രിയേ നിൻ മിഴികളിൽ ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
133 നിലാത്തിങ്കള്‍ ചിരിമായും - F ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
134 നിലാത്തിങ്കള്‍ ചിരിമായും - M ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ
135 പൂവരശിന്‍ കുടനിവര്‍ത്തി ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
136 പ്രണവത്തിൻ സ്വരൂപമാം ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ അരുന്ധതി, സിന്ധുദേവി
137 കരിവരിവണ്ടുകൾ കുറുനിരകൾ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ജയചന്ദ്രൻ
138 താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി സുജാത മോഹൻ, സിന്ധുദേവി
139 ദേവപാദം തേടിടും ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
140 യയയാ യാദവാ ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
141 ശശികല ചാർത്തിയ ദീപാവലയം ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
142 ശിശിരകാല മേഘമിഥുന ദേവരാഗം എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കീരവാണി പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
143 എങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉറക്കേണ്ടൂ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
144 എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറക്കേണ്ടൂ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ
145 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - F ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ
146 കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ - M ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
147 നന്മയേറുന്നൊരു പെണ്ണിനെ ദേശാടനം ട്രഡീഷണൽ കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ
148 നാവാമുകുന്ദ ഹരേ ഗോപാലക ദേശാടനം കൈതപ്രം ദീപാങ്കുരൻ, മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
149 നീലക്കാര്‍മുകില്‍‌ വര്‍ണ്ണനന്നേരം ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം മഞ്ജു മേനോൻ, കൊച്ചനുജത്തി തമ്പുരാട്ടി
150 യാത്രയായി ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
151 വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ദേശാടനം കൈതപ്രം കൈതപ്രം
152 *എങ്ങും ചന്ദ്രിക ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
153 *ചന്ദാമാമാ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
154 *ചെല്ലപ്പൂ പൊൻപൂ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
155 ഹേ മിസ്റ്റർ ദ്രാവിഡം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഭാനുചന്ദർ സുജാത മോഹൻ, ഗംഗ
156 ഒരു മഞ്ഞുപൂവിൻ നന്ദഗോപാലന്റെ കുസൃതികൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
157 മധുമയസ്വരഭരിതം നന്ദഗോപാലന്റെ കുസൃതികൾ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
158 കുഞ്ഞിക്കാറ്റിൻ കന്നിത്തേരിൽ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, ബിജു നാരായണൻ, ചിത്ര അയ്യർ
159 ചെണ്ടുമല്ലി ചെമ്പകമലരേ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ, സ്വർണ്ണലത
160 മധുമഴപെയ്ത രാത്രിയായ് നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
161 ഹയ്യ ഹയ്യ നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മാൽഗുഡി ശുഭ
162 കരിമുകിൽക്കാടിളക്കി പടനായകൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, നടേഷ് ശങ്കർ
163 കുളിരോളമായി നെഞ്ചിൽ - F പടനായകൻ രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി രാജാമണി അരുന്ധതി
164 കുളിരോളമായി നെഞ്ചിൽ - M പടനായകൻ രഞ്ജിത് മട്ടാഞ്ചേരി രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
165 ഇനിയും പാടാം പത്തേമാരി വയലാർ മാധവൻ‌കുട്ടി ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
166 കാവ്യശലഭം പോലെ പത്തേമാരി പ്രിയൻ ചിറ്റേഴം ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
167 പാരിജാതം പൂത്തതോ പത്തേമാരി ഡോ അഗ്നിവേശ് ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്
168 മഴവില്ലിന്‍ മയില്‍പ്പേടയോ പത്തേമാരി വയലാർ മാധവൻ‌കുട്ടി ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശബ്നം
169 മാലാഖയായ് നീ വരുമോ പത്തേമാരി ഡോ അഗ്നിവേശ് ടി കെ ലായന്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്, ജയ ഈശ്വർ
170 ഈ രാത്രി ലഹരി പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
171 ഒന്നു കണ്ടനേരം നീ പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
172 പകലിന്റെ നാഥന് പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
173 പകലിന്റെ നാഥന് (f) പള്ളിവാതുക്കൽ തൊമ്മിച്ചൻ കൈതപ്രം രാജാമണി അരുന്ധതി
174 അടവെല്ലാം പയറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ പി എ സി ലളിത, കോറസ്
175 കുച്ചിപ്പുടി കുച്ചിപ്പുടി ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ജഗദീഷ്, കോറസ്
176 മസ്തി ഭരി രാത് ഹേ ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് സമീർ ആനന്ദ് മിലിന്ദ് ദലേർ മെഹന്തി , സുദേഷ് ഭോസലെ
177 കംതീൽ പാസ് മദാമ്മ ഔസേപ്പച്ചൻ അനുപമ
178 കടലറിയില്ല മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഉണ്ണി മേനോൻ, അനുരാധ ശ്രീറാം
179 വാവയ്ക്കും പാവയ്ക്കും മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ശബ്നം
180 സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന നാട് മദാമ്മ എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഔസേപ്പച്ചൻ
181 പാദപൂജാ മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
182 മഞ്ഞിൻ യവനിക മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 ശിൽപ്പി വിശ്വശിൽപ്പി മയൂരനൃത്തം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
184 ആകാശം കണിപ്പൂമ്പന്തലായ് - M മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജി മാർക്കോസ്
185 ആകാശം കണിപ്പൂമ്പൈതലായ് (F) മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
186 ആരോ തങ്കത്തിടമ്പോ - D മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധുദേവി
187 ആരോ തങ്കത്തിടമ്പോ - M മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കാലം കലികാലം മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
189 കുഞ്ഞിക്കുയിൽ കിളിക്കുരുന്നേ മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
190 വിലോലയായ് വിമൂകയായ് മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
191 ഒരാളിന്നൊരാളിന്റെ മഴമുകിൽ പോലെ കൂത്താട്ടുകുളം ശശി നൂറനാട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ ജെ യേശുദാസ്
192 ഒരാളിന്നൊരാളിന്റെ - F മഴമുകിൽ പോലെ കൂത്താട്ടുകുളം ശശി നൂറനാട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ എസ് ചിത്ര
193 ഒരു ദർശനത്തിനായ് മഴമുകിൽ പോലെ കൂത്താട്ടുകുളം ശശി നൂറനാട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എം ജി ശ്രീകുമാർ, പന്തളം ബാലൻ
194 താളം താളം താളം മഴമുകിൽ പോലെ കൂത്താട്ടുകുളം ശശി നൂറനാട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ ജെ യേശുദാസ്
195 പൂക്കളാവുക നമ്മൾ മഴമുകിൽ പോലെ കൂത്താട്ടുകുളം ശശി നൂറനാട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പന്തളം ബാലൻ
196 ഓഹൊഹൊഹോ ബ്രഹ്മ മഹാത്മ ഇലക്കിയൻ രാജാമണി സ്വർണ്ണലത
197 ധ്യായേ നിത്യം മഹേശം മഹാത്മ ട്രഡീഷണൽ സതീഷ് ബാബു
198 പുള്ളോർക്കുടവും മൺവീണയും മഹാത്മ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
199 രാവിരുളും പകൽ ശാപവുമായ് മഹാത്മ കൈതപ്രം വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
200 എന്നെത്തേടി മാഞ്ചിയം സുകു മരുതത്തൂർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി നാദിർഷാ, ഷൈമ
201 മണ്ണിൽ വിണ്ണിൽ മാഞ്ചിയം സുകു മരുതത്തൂർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ഷൈമ , ബിജു നാരായണൻ
202 മൗനം മൂളിപ്പാടും മാഞ്ചിയം സുകു മരുതത്തൂർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി കെ എസ് ചിത്ര
203 തുമ്പപ്പൂ മുണ്ട് മാന്ത്രികക്കുതിര ഷിബു ചക്രവർത്തി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ബിജു നാരായണൻ
204 കതിരും കൊത്തി പതിരും കൊത്തി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
205 നല്ലകാലം വന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
206 പൊന്നാവണിപ്പൂമുത്തേ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
207 വിരഹമായ് വിഫലമായ് - F മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
208 വിരഹമായ് വിഫലമായ് - M മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
209 കണ്മണിയെ നിൻ ചിരിയിൽ മിമിക്സ് സൂപ്പർ 1000 കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
210 ജീവിതമിനിയൊരു മിമിക്സ് സൂപ്പർ 1000 കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ
211 ഇടനെഞ്ചിൽ തുടികൊട്ടുന്നൊരു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ വിനയൻ വിനയൻ പി ആർ പ്രകാശ്
212 എൻ സ്വർണ്ണമാനേ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
213 ഏഴുനിലമാളിക മേലെ - F മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് രോഷ്നി മോഹൻ
214 ഏഴുനിലമാളിക മേലെ - M മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
215 കാറ്റിനുപോലും മധുരസംഗീതം മിസ്സിസ്സ് സൂസന്ന വർമ്മ ലുലു കിഷോർ ജയപ്രകാശ് കെ എസ് ചിത്ര
216 മാനത്തുനിന്നും പാറി വന്നൊരു മിസ്സിസ്സ് സൂസന്ന വർമ്മ ലുലു കിഷോർ ജയപ്രകാശ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
217 കൂരിരുൾ മൂടിയ (F) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര
218 കൂരിരുൾ മൂടിയ (M) മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ
219 നമുക്കു നല്ലൊരു മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, ഗംഗ, കെസ്റ്റർ
220 ശംഖുചക്രപങ്കജങ്ങൾ മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അപ്പൻ തച്ചേത്ത് ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ
221 അലൈപായുതേ കണ്ണാ മൂന്നിലൊന്ന് ട്രഡീഷണൽ സുജാത മോഹൻ
222 നിറവാവോ നറുപൂവോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
223 നിറവാവോ നറുപൂവോ നിറമേറും രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
224 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ
225 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
226 മിഴിപ്പൂക്കളെന്തേ വിതുമ്പുന്നു സന്ധ്യേ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ
227 ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ റോമിയോ രജപുത്രൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
228 മഞ്ഞക്കിളിയേ കുഞ്ഞിക്കുരുന്നേ ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
229 മന്ത്രവടിയാല്‍ ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
230 സ്നേഹലാളനം മൂകസാന്ത്വനം    ലാളനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
231 തോം തിത്തോം വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
232 പൊന്നും കിനാവേ വാനരസേന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
233 കാലത്തെ ഞാൻ കണി കണ്ടു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
234 കൂട്ടുന്നു കിഴിക്കുന്നു വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
235 വിജനയാമിനിയിൽ വെറുതെ നുണ പറയരുത് പി ഭാസ്ക്കരൻ വിദ്യാധരൻ കെ എസ് ചിത്ര
236 മണിവീണ മീട്ടിനേരിൻ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ഐ എസ് കുണ്ടൂർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
237 കല്യാണി കളവാണി സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം ട്രഡീഷണൽ രാജാമണി കോറസ്
238 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ ജെ യേശുദാസ്
239 നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
240 വെള്ളികിണ്ണം തുള്ളുമ്പോൾ സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എസ് രമേശൻ നായർ രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
241 ചന്ദനച്ചോലയിൽ സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
242 പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
243 പാദസ്മരണസുഖം സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
244 പൊന്നിൽ കുളിച്ചു നിന്നു സല്ലാപം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
245 അയാം മാൻ വിത്ത് ദി ഗോൾഡൻ ഗൺ സാമൂഹ്യപാഠം ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ
246 കാവളംകിളിയേ - F സാമൂഹ്യപാഠം ബാലചന്ദ്രൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
247 കാവളംകിളിയേ - M സാമൂഹ്യപാഠം ബാലചന്ദ്രൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
248 തിരുവോണക്കിളിപ്പെണ്ണ് സാമൂഹ്യപാഠം ഷിബു ചക്രവർത്തി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
249 ഒരു കോടിപ്പൂക്കൾ വിടർത്തി സുഖവാസം കെ ജയകുമാർ എൻ പി പ്രഭാകരൻ അശോകൻ
250 പഴയ തുടിയും സുഖവാസം കെ ജയകുമാർ എൻ പി പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
251 ബംഗരാ ബംഗരാ സുഖവാസം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ മോഹൻ സിത്താര മോഹൻ സിത്താര
252 മനയ്ക്കലെ കിളിമരച്ചോട്ടിൽ സുഖവാസം പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ സുജാത മോഹൻ
253 മഴവിൽക്കുടന്ന മിഴിയിൽ സുഖവാസം പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
254 പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിക്ക് സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി ഉണ്ണി മേനോൻ, സ്വർണ്ണലത
255 സദാ നിൻ മൃദുഹാസം - D സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സുജാത മോഹൻ
256 സദാ നിൻ മൃദുഹാസം - F സുൽത്താൻ ഹൈദരാലി കൈതപ്രം രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
257 ആരെന്നിൽ കാമബാണമയച്ചു സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
258 കരയരുതോമന മോനേ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
259 തൈമാസ സുധ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
260 ദേവയോഗമോ സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
261 മുത്തമിടു സൂപ്പർ ഹീറോ എസ് പി പരശുറാം - ഡബ്ബിംഗ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
262 അലങ്കാരസൗധം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
263 ഇന്ദ്രനീല മിഴികളിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
264 ഉണരൂ ഉണരൂ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
265 ഏകാന്തരാവിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ കോറസ്
266 കിന്നാരം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ സുജാത മോഹൻ, ആശാലത
267 ചെമ്പകപ്പൂവിൻ കാതിൽ സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
268 വന്ദനം എൻ വന്ദനം സൂര്യപുത്രികൾ കൈതപ്രം വി എസ് നരസിംഹൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
269 കളഹംസം നീന്തും രാവില്‍ .. സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ ഐ എസ് കുണ്ടൂർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി
270 ദേവാമൃതം തൂവുമീ... സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
271 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (F) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
272 സ്വരം സ്വയം മറന്നോ.. (M) സ്വപ്നലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
273 ഈറൻനിലാവായ് - F സ്വർണ്ണകിരീടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
274 ഈറൻനിലാവായ് - M സ്വർണ്ണകിരീടം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
275 ഉദയകാന്തിയിൽ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
276 ഒരു പോക്കുവെയിലേറ്റ - F സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
277 ഒരു പോക്കുവെയിലേറ്റ - M സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി ബിജു നാരായണൻ
278 നാം പാടുമ്പോൾ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി കെ എസ് ചിത്ര
279 പണ്ടേ മനസ്സിന്റെ സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
280 മേളം ഈ മന്മഥമേളം സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
281 സംഗീതരത്നാകരം എന്നും സ്വർണ്ണച്ചാമരം കെ ജയകുമാർ കീരവാണി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എം ജി ശ്രീകുമാർ
282 തിങ്കൾക്കിടാവേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
283 മഴവിൽ ചിറകേറി (F) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ
284 മഴവിൽ ചിറകേറി (M) സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
285 മാരിക്കുളിരേ സൗരയൂഥം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
286 ചുട്ടിക്കര ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ സുജാത മോഹൻ
287 രാഗം പാടി ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
288 ശംഖൊലി ദൂരെ ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
289 സാമഭാവം ഹംസഗീതം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രാജൻ കരിവള്ളൂർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
290 ഉണ്ണി പുൽക്കൂട് ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് കെ എസ് ചിത്ര
291 കന്നിപ്പെണ്ണേ നീരാടി വാ ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സിന്ധുദേവി
292 മാനം വിളക്കു വെച്ചെടാ ഹാർബർ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആദിത്യൻ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മേനോൻ, സിന്ധുദേവി
293 ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ഉണ്ണി മേനോൻ
294 ആശ്രയമേകണേ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് എം ആർ ജോസ് ജെറി അമൽദേവ് പി ജയചന്ദ്രൻ
295 എന്തേ നാണം ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ബിജു നാരായണൻ, കെ ജി മാർക്കോസ്, സുനന്ദ
296 മഞ്ഞക്കിളികളെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ ജെ യേശുദാസ്
297 മഞ്ഞക്കിളികളെ (F) ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് ദലീമ
298 വയനാടൻ മേട്ടിൽ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജെറി അമൽദേവ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
299 അക്കരെ നിക്കണ ചക്കരമാവിലൊരിത്തിരി ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
300 നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ - F ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
301 നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ - M ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
302 മാരിവിൽപ്പൂങ്കുയിലേ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് അരുന്ധതി
303 വാർത്തിങ്കളേ കാർകൊണ്ടലിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
304 സുന്ദരിമാരെ ഹിറ്റ്ലർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കോറസ്