മൂന്നിലൊന്ന്

Moonnilonnu
കഥാസന്ദർഭം: 

മൂന്നു സഹോദരിമാരെ പ്രണയം നടിച്ച് വധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നൊരു സീരിയൽ കില്ലർ, അയാളെ നേരിടുന്ന പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ സുഹൃത്തും...

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: