സ്വർണ്ണച്ചാമരം

Unreleased
Swarnachamaram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

പല കാരണങ്ങളാൽ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ സിനിമ ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന പേരിൽ പ്രതാപ് പോത്തന്റെ സംവിധാനത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു.