വാനരസേന

Vanarasena
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 15 October, 1996
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മുക്കം