മാന്ത്രികക്കുതിര

Released
Manthrikakkuthira
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1996