1972 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
2 ഏഴരപ്പൊന്നാന അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
3 ബംഗാൾ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
4 മനസ്സൊരു മയില്പേട അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 ഒരു മതം ഒരു ജാതി അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
6 കണ്ണിനും കണ്ണാടിക്കും അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
7 കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു ഞാൻ കണ്ടൂ അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 ദൈവമേ കൈ തൊഴാം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
9 പൊന്നിന്റെ കൊലുസ്സുമിട്ട് അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
10 മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 മോഹത്തിന്റെ മുഖം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
12 ഉദയചന്ദ്രികേ രജതചന്ദ്രികേ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
13 ദുഃഖത്തിൻ ഗാഗുൽത്താമലയിൽ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി സുശീല
14 മാനവഹൃദയം ഭ്രാന്താലയം അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
15 മാരിവിൽ ഗോപുരവാതിൽ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
16 സന്ധ്യാമേഘം അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
17 ചന്ദ്രരശ്മി തൻ (വെർഷൻ 2) അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
18 ചന്ദ്രരശ്മിതൻ ചന്ദനനദിയില്‍ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
19 തുടക്കം ചിരിയുടെ മുഴക്കം അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
20 തുലാവർഷമേഘങ്ങൾ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
21 പഞ്ചമിചന്ദ്രിക പൂപ്പന്തൽ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 മഞ്ഞക്കിളി പാടും അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
23 മാനത്തു നിന്നൊരു നക്ഷത്രം അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
24 അരികിൽ അമൃതകുംഭം അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
25 അഴിമുഖം കണികാണും അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
26 ഓരില ഈരിലക്കാടുറങ്ങി അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
27 കറുകവരമ്പത്ത് കൈതപ്പൂ അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
28 കലിയോടു കലി കൊണ്ട കടലലകൾ അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
29 പണ്ടു പണ്ടൊരു മൂത്താപ്പാ അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ
30 ആലുവാപ്പുഴയ്ക്കക്കരെ ഒരു പൊന്നമ്പലം ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ ലതാ രാജു
31 ഓട്ടുവളയെടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
32 ഭാമിനീ ഭാമിനീ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ശുക്രാചാര്യരുടെ സുരഭീവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
34 ഹരേ കൃഷ്ണാ ഹരേ കൃഷ്ണാ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
35 ആടിക്കളിക്കടാ കൊച്ചുരാമാ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രവീന്ദ്രൻ
36 ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലെ ചിത്രലേഖേ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
37 കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണിക്കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
38 പാടാം പാടാം ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
39 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം (F) ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
40 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം (M) ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 മറിമാന്മിഴി മല്ലികത്തേന്‍‌മൊഴി ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
42 മുത്തുമണിപ്പളുങ്കു വെള്ളം ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 മുല്ല പൂത്തു മുളവിരിഞ്ഞു ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
44 ആരോരുമില്ലാത്ത തെണ്ടി ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 ഇന്നലെ രാവിലൊരു കൈരവമലരിനെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
46 തുടക്കവും ഒടുക്കവും സത്യങ്ങൾ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 പതിനഞ്ചിതളുള്ള പൗർണ്ണമി പൂവിന്റെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
48 അത്യുന്നതങ്ങളിലിരിക്കും ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
49 അരളി തുളസി രാജമല്ലി ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
50 കന്മദം മണക്കും ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
51 മാംസപുഷ്പം വിരിഞ്ഞൂ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 ശബ്ദസാഗരനന്ദിനിമാരേ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്, ജയവിജയ
53 സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വപ്നസഖീ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 തത്തമ്മേ പെണ്ണെ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
55 പാടീ തെന്നൽ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
56 പിരിഞ്ഞു പോയ്‌ സഖീ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
57 മാനത്തെ രാജാവ്‌ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
58 അരയിലൊറ്റമുണ്ടുടുത്ത പെണ്ണേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 നവമീ മഹാനവമീ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
60 പാവനമധുരാനിലയേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
61 വെണ്ണ തോൽക്കുമുടലോടെ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 സീതപ്പക്ഷീ സീതപ്പക്ഷീ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
63 ജമന്തിപ്പൂക്കൾ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
64 പള്ളിമണികളും പനിനീര്‍ക്കിളികളും ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
65 മാലാഖേ മാലാഖേ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
66 ശിലായുഗത്തിൽ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 സ്വർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗം ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
68 ഉടുക്കു കൊട്ടി പാടും കാറ്റേ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
69 കണിക്കൊന്ന പോൽ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
70 പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
71 വർണ്ണശാലയിൽ വരൂ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
72 സ്വാഗതം സ്വാഗതം കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
73 ഓളം കുഞ്ഞോളം കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
74 കടലും മലയും കടന്ന് കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
75 താമരപ്പൂവേ താരാട്ടാം കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
76 നീലനീല വാനമതാ കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബാലമുരളീകൃഷ്ണ, എസ് ജാനകി
77 ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 കൂഹൂ കൂഹൂ കുയിലുകൾ പാടും ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
79 ഗന്ധമാദന വനത്തിൽ വാഴും ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
80 യക്ഷിയമ്പലമടച്ചൂ ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
81 വസുമതീ ഋതുമതീ ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
82 അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
83 കുണുക്കിട്ട കോഴി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
84 ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു (f) ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
85 ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു [ബിറ്റ്] ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
86 ചക്രവർത്തിനീ ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 പൂവേ പൊലി പൂവേ ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
88 ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
89 കല്പനകൾ തൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ സുധാ വർമ്മ, സദാനന്ദൻ
90 താമരപ്പൂ നാണിച്ചു ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
91 പ്രാസാദചന്ദ്രിക ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
92 സങ്കല്പവൃന്ദാവനത്തിൽ പൂക്കും ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 സ്വപ്നത്തിൽ വന്നവൾ ഞാൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി മാധുരി
94 അംബികേ ജഗദംബികേ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ ബി വസന്ത, പി മാധുരി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ
95 അനുവദിക്കൂ ദേവീ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 കൊല്ലൂരിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
97 ചന്ദ്രക്കലാധരനു കൺകുളിർക്കാൻ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
98 തീര്‍ത്ഥയാത്ര - bit തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
99 തീർത്ഥയാത്ര തീർത്ഥയാത്ര തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല
100 മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 ആകാശത്തൊട്ടിലിൽ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
102 ഓമർഖയാമിന്റെ നാട്ടുകാരി തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
103 നിൻ നടയിലന്നനട കണ്ടൂ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
104 കറുത്ത സൂര്യനുദിച്ചു ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 ചന്ദ്രകിരണം ചാലിച്ചെടുത്തൊരു ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 പുനർജ്ജന്മം ഇതു പുനർജ്ജന്മം ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
107 സാമ്യമകന്നോരുദ്യാ‍നമേ ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ഉണ്ടനെന്നൊരു രാജാവിനു നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
109 കന്നിനിലാവ് ഇന്നലെ നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
110 ചെപ്പും പന്തും നിരത്തി നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
111 പഞ്ചാരക്കുന്നിനെ പാവാട നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പാരിൽ സ്നേഹം നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
113 മയങ്ങാത്ത രാവുകളിൽ നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി
114 ഉദയസൂര്യൻ നമ്മെയുറക്കുന്നു നൃത്തശാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
115 ചിരിച്ചതു ചിലങ്കയല്ല നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, ബി വസന്ത
116 ദേവവാഹിനീ തീരഭൂമിയിൽ നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
117 പൊൻ‌വെയിൽ മണിക്കച്ച നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
118 മഞ്ഞണിഞ്ഞ മധുമാസനഭസ്സിൽ നൃത്തശാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
119 മദനരാജന്‍ വന്നൂ നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
120 സൂര്യബിംബം നാളെയുമുദിക്കും നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
121 മാനസസരസ്സിൻ കരയിൽ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
122 വിജയദശമി വിടരുമീ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, പി സുശീലാദേവി
123 വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
124 കണ്ടാൽ കൊതി തോന്നും പാവക്കുട്ടി രാജൻ ടി പത്മൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി
125 നാളു കുറിക്കാൻ പാവക്കുട്ടി രാജൻ ടി പത്മൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
126 പൊട്ടിക്കരയും അമ്മയെ പാവക്കുട്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ ടി പത്മൻ എസ് ജാനകി
127 ലഹരീ മദലഹരീ പാവക്കുട്ടി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ ടി പത്മൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
128 വേലിയെ വഞ്ചിച്ചു പാവക്കുട്ടി പാർത്ഥസാരഥി ടി പത്മൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല, എസ് റ്റി ശശിധരൻ
129 എനിക്കു മേലമ്മേ പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
130 ഓർമ്മകളേ ഒഴുകിയൊഴുകി പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
131 ചന്ദ്രികാചർച്ചിതമാം രാത്രിയോടോ പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
132 തോറ്റു മരണമേ തോറ്റു പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
133 മാസം മധുമാസം പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
134 ഉണ്ണിക്കൈ വളര് വളര് പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
135 കാക്കേം കാക്കേടെ കുഞ്ഞും പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
136 കാമശാസ്ത്രമെഴുതിയ മുനിയുടെ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
137 കാമിനീ കാവ്യമോഹിനീ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
138 പ്രേമഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
139 മദനപഞ്ചമി പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
140 വെളിച്ചമസ്തമിച്ചൂ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
141 സൂര്യകാന്ത കല്പടവിൽ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
142 ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ വിടരും പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
143 കാവേരി കാവേരി പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
144 ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
145 വീരജവാന്മാർ പിറന്ന നാട് പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
146 വൈഡൂര്യ രത്നമാല പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
147 ദുഃഖമേ നിനക്കു പുലർകാലവന്ദനം പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
148 നക്ഷത്രകിന്നരന്മാർ വിരുന്നു വന്നൂ പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
149 നീലരാവിനു ലഹരി പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
150 പവിഴം കൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
151 പ്രിയതമേ പ്രഭാതമേ പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
152 ചിരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുണ
153 മധുരം മധുരം തിരുമധുരം പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
154 സ്വപ്നം കാണുകയോ പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
155 അധരം മധുചഷകം പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
156 ഉമ്മ തരുമോ ഉമ്മ തരുമോ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, ലതാ രാജു, കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
157 കണ്ണാ കാര്‍വര്‍ണ്ണാ (തൂവെണ്ണ കണ്ടാൽ) പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
158 കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
159 കിഴക്ക് പൊന്മലയിൽ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
160 നാഥാ വരൂ പ്രാണനാഥാ വരൂ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
161 ആരാധനാ വിഗ്രഹമേ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
162 കന്യാകുമാരി കടപ്പുറത്ത് പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
163 ക്ഷേത്രപാലകാ ക്ഷമിക്കൂ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
164 പ്രീതിയായോ പ്രിയമുള്ളവനെ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
165 സ്വയംവരം സ്വയംവരം പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
166 ഇന്നലെ നീ കുബേരന്‍ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്
167 കിട്ടി കിട്ടി നറുക്കെടുപ്പിൽ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി സി ഒ ആന്റോ, പി ആർ നിർമല
168 ജീവിതം ഒരു വന്‍ നദി ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി എസ് ജാനകി
169 പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവുകൾ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി സി ഒ ആന്റോ, ജെ എം രാജു
170 ഭരതവംശജര്‍ യുദ്ധം ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി എസ് ജാനകി
171 മരതക പട്ടുടുത്ത ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, ജെ എം രാജു, പി ആർ നിർമല
172 മലരൊളി തിരളുന്ന ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
173 സുരവന രമണികള്‍തന്‍ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
174 ഇന്നലത്തെ വെണ്ണിലാവിൻ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
175 കരയൂ നീ കരയൂ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
176 ചിത്രശിലാപാളികൾ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
177 ഞാൻ ഞാൻ ഞാനെന്ന ഭാവങ്ങളേ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
178 പതിനേഴു തികയാത്ത യുവതി ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
179 ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭജഗോവിന്ദം ബിച്ചു തിരുമല ജയൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 അനുരാഗലോല നീ അരികിലെല്ലെങ്കിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
181 ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
182 കദനത്തിൻ കാട്ടിലെങ്ങോ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
183 കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
184 കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
185 പണ്ടു പാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
186 പമ്പാനദിയുടെ പനിനീർനദിയുടെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ടി കെ ആർ ഭദ്രൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
187 പ്രഭാതരശ്മികളെ പ്രഭാതരശ്മികളെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ടി കെ ആർ ഭദ്രൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
188 മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
189 മാലേയമണിയും മാറിൻ രാവിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
190 രാവിൻ ചുണ്ടിലുണർന്നൂ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
191 സ്വർണ്ണത്തിനു സുഗന്ധം പോലെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
192 ഏഴു സുന്ദരകന്യകമാർ എഴുന്നള്ളി മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
193 കനകസ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചാർത്തുന്ന മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
194 മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ കടംകഥകൾ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
195 മാസം പൂവണിമാസം മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
196 മിഴിയില്ലെങ്കിലും കമലാകാന്തന്റെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
197 അറബിക്കടലിളകി വരുന്നൂ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
198 ആടി വരുന്നൂ ആടി വരുന്നൂ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
199 കതിർമണ്ഡപമൊരുക്കീ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
200 കിലുക്കാതെ കിലുങ്ങുന്ന കിലുക്കാമ്പെട്ടി മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
201 മലരമ്പനെഴുതിയ മലയാളകവിതേ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
202 ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ മയിലാടുംകുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
203 താലിക്കുരുത്തോല പീലിക്കുരുത്തോല മയിലാടുംകുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
204 പാപ്പീ അപ്പച്ചാ മയിലാടുംകുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, ലതാ രാജു
205 മണിച്ചിക്കാറ്റേ നുണച്ചിക്കാറ്റേ മയിലാടുംകുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി
206 സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം മയിലാടുംകുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
207 കടുന്തുടി കൈയ്യിൽ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്, പി മാധുരി
208 കടുവ കള്ള ബടുവ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, കെ ജെ യേശുദാസ്
209 കാടുകൾ കളിവീടുകൾ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
210 നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
211 മൂളിയലങ്കാരീ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, രാധ പി വിശ്വനാഥ്
212 സഹ്യാദ്രിസാനുക്കളെനിക്കു മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
213 സൂര്യന്റെ തേരിനു മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
214 ഉദയം കിഴക്കുതന്നെ മാപ്പുസാക്ഷി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
215 പകലുകൾ വീണു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
216 വൃശ്ചികക്കാർത്തിക പൂവിരിഞ്ഞു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
217 അമ്മതൻ കണ്ണിനമൃതം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
218 കാട്ടിലെ പൂമരമാദ്യം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി മാധുരി
219 ചെന്തെങ്ങു കുലച്ച പോലെ മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
220 ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
221 വലംപിരി ശംഖിൽ മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
222 സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
223 ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
224 ഗന്ധർവഗായകാ സ്വീകരിക്കൂ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
225 നീയെന്റെ വെളിച്ചം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
226 പൊന്നമ്പിളിയുടെ പൂമുഖവാതിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
227 മണിവർണ്ണനില്ലാത്ത വൃന്ദാവനം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
228 സംഗീതമേ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി, അമ്പിളി
229 ഇന്നു ഞാന്‍ കാണുന്ന ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
230 ഞെട്ടറ്റു മണ്ണിൽ വീഴുവാനെന്തിനു ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
231 ദാഹം ഈ മോഹം ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
232 പാപത്തിന്‍ കുരിശേന്തീ ലക്ഷ്യം ജിപ്സൺ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
233 മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ
234 ചിഞ്ചില്ലം ചിലും ചിലും വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ അടൂർ ഭാസി, മനോരമ
235 നളന്ദ തക്ഷശില (F) വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
236 നളന്ദാ തക്ഷശിലാ (M) വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
238 കുളിരോ കുളിര് ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
239 നീലാരണ്യമേ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
240 പൂക്കളെനിക്കിഷ്ടമാണ് പൂക്കള്‍ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
241 മാന്യൻമാരേ മഹതികളേ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അടൂർ ഭാസി
242 മിഴിയോ മഴവിൽക്കൊടിയോ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
243 അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
244 ആദിയില്‍ മത്സ്യമായി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
245 ഇന്ദീവര ദളനയനാ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
246 ഇന്നലേയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞീല ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
247 ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനായ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
248 ഒരുവരം തേടിവന്നു ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
249 കറയറ്റ ഭക്തിതന്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
250 ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുവമൃതേത്തിന് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി
251 ചിത്രശലഭങ്ങളാം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
252 തങ്കമകുടം ചൂടി നില്പൂ (1) ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
253 തങ്കമകുടം ചൂടി നില്പൂ (2) ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
254 താപങ്ങളകറ്റുക ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
255 തിരവലിക്കും തേരിലേറി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
256 തിരുമിഴി മുനയാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
257 പീലിപ്പൂമുടി ചാര്‍ത്തി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
258 പൊന്നമ്പല നടവാതിലടഞ്ഞു ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
259 യദാ യദാഹി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
260 രാധികേ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി, ബി വസന്ത
261 രാധികേ മമ ഹൃദയ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി സുശീല
262 വിണ്ണില്‍ തിങ്കളുദിച്ചപ്പോള്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
263 അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
264 എല്ലാം മായാജാലം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
265 തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ബി വസന്ത
266 നാടോടിമന്നന്റെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, പി ജയചന്ദ്രൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്
267 ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
268 മൂക്കില്ലാരാജ്യത്തെ രാജാവിന് സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീലാദേവി
269 ഉലകമീരേഴും പ്രളയസാഗര സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
270 പ്രത്യുഷപുഷ്പമേ സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
271 മദകരമംഗള നിദ്രയിൽ സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
272 ചൈത്രമാസത്തിലെ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
273 നാടകം തീർന്നു ശൂന്യമീ വേദിയിൽ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
274 നിന്റെ മിഴികൾ നീലമിഴികൾ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
275 നിന്റെ ശരീരം കാരാഗൃഹം സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
276 രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം വന്നാൽ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
277 ലോകം മുഴുവന്‍ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
278 ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, രവീന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത