1972 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ആയിരം വില്ലൊടിഞ്ഞു അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
2 ഏഴരപ്പൊന്നാന അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
3 ബംഗാൾ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
4 മനസ്സൊരു മയില്പേട അക്കരപ്പച്ച വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 ഒരു മതം ഒരു ജാതി അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
6 കണ്ണിനും കണ്ണാടിക്കും അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
7 കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു ഞാൻ കണ്ടൂ അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 ദൈവമേ കൈ തൊഴാം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
9 പൊന്നിന്റെ കൊലുസ്സുമിട്ട് അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
10 മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 മോഹത്തിന്റെ മുഖം അച്ഛനും ബാപ്പയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
12 ഉദയചന്ദ്രികേ രജതചന്ദ്രികേ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
13 ദുഃഖത്തിൻ ഗാഗുൽത്താമലയിൽ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി സുശീല
14 മാനവഹൃദയം ഭ്രാന്താലയം അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
15 മാരിവിൽ ഗോപുരവാതിൽ അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
16 സന്ധ്യാമേഘം അനന്തശയനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
17 ചന്ദ്രരശ്മി തൻ (വെർഷൻ 2) അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
18 ചന്ദ്രരശ്മിതൻ ചന്ദനനദിയില്‍ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
19 തുടക്കം ചിരിയുടെ മുഴക്കം അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
20 തുലാവർഷമേഘങ്ങൾ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
21 പഞ്ചമിചന്ദ്രിക പൂപ്പന്തൽ അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 മഞ്ഞക്കിളി പാടും അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
23 മാനത്തു നിന്നൊരു നക്ഷത്രം അന്വേഷണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
24 അരികിൽ അമൃതകുംഭം അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
25 അഴിമുഖം കണികാണും അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
26 ഓരില ഈരിലക്കാടുറങ്ങി അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
27 കറുകവരമ്പത്ത് കൈതപ്പൂ അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
28 കലിയോടു കലി കൊണ്ട കടലലകൾ അഴിമുഖം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
29 പണ്ടു പണ്ടൊരു മൂത്താപ്പാ അഴിമുഖം പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എം എസ് ബാബുരാജ് സി ഒ ആന്റോ
30 ആലുവാപ്പുഴയ്ക്കക്കരെ ഒരു പൊന്നമ്പലം ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ ലതാ രാജു
31 ഓട്ടുവളയെടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
32 ഭാമിനീ ഭാമിനീ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ശുക്രാചാര്യരുടെ സുരഭീവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
34 ഹരേ കൃഷ്ണാ ഹരേ കൃഷ്ണാ ആദ്യത്തെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
35 ആടിക്കളിക്കടാ കൊച്ചുരാമാ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രവീന്ദ്രൻ
36 ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലെ ചിത്രലേഖേ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
37 കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണിക്കണ്ണാ ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
38 പാടാം പാടാം ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
39 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം (F) ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
40 പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം (M) ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 മറിമാന്മിഴി മല്ലികത്തേന്‍‌മൊഴി ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
42 മുത്തുമണിപ്പളുങ്കു വെള്ളം ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 മുല്ല പൂത്തു മുളവിരിഞ്ഞു ആരോമലുണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
44 ആരോരുമില്ലാത്ത തെണ്ടി ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 ഇന്നലെ രാവിലൊരു കൈരവമലരിനെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
46 തുടക്കവും ഒടുക്കവും സത്യങ്ങൾ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 പതിനഞ്ചിതളുള്ള പൗർണ്ണമി പൂവിന്റെ ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
48 അത്യുന്നതങ്ങളിലിരിക്കും ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
49 അരളി തുളസി രാജമല്ലി ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
50 കന്മദം മണക്കും ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
51 മാംസപുഷ്പം വിരിഞ്ഞൂ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
52 ശബ്ദസാഗരനന്ദിനിമാരേ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്, ജയവിജയ
53 സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വപ്നസഖീ ഇനി ഒരു ജന്മം തരൂ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 തത്തമ്മേ പെണ്ണെ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
55 പാടീ തെന്നൽ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
56 പിരിഞ്ഞു പോയ്‌ സഖീ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
57 മാനത്തെ രാജാവ്‌ ഉപഹാരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
58 അരയിലൊറ്റമുണ്ടുടുത്ത പെണ്ണേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 നവമീ മഹാനവമീ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
60 പാവനമധുരാനിലയേ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
61 വെണ്ണ തോൽക്കുമുടലോടെ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 സീതപ്പക്ഷീ സീതപ്പക്ഷീ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
63 ജമന്തിപ്പൂക്കൾ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
64 പള്ളിമണികളും പനിനീര്‍ക്കിളികളും ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
65 മാലാഖേ മാലാഖേ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
66 ശിലായുഗത്തിൽ ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 സ്വർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗം ഓമന വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
68 ഉടുക്കു കൊട്ടി പാടും കാറ്റേ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
69 കണിക്കൊന്ന പോൽ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
70 പ്രിയേ നിനക്കു വേണ്ടി കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
71 വർണ്ണശാലയിൽ വരൂ കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
72 സ്വാഗതം സ്വാഗതം കണ്ടവരുണ്ടോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
73 ഓളം കുഞ്ഞോളം കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
74 കടലും മലയും കടന്ന് കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
75 താമരപ്പൂവേ താരാട്ടാം കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
76 നീലനീല വാനമതാ കളിപ്പാവ സുഗതകുമാരി ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബാലമുരളീകൃഷ്ണ, എസ് ജാനകി
77 ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 കൂഹൂ കൂഹൂ കുയിലുകൾ പാടും ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
79 ഗന്ധമാദന വനത്തിൽ വാഴും ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
80 യക്ഷിയമ്പലമടച്ചൂ ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
81 വസുമതീ ഋതുമതീ ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
82 അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
83 കുണുക്കിട്ട കോഴി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
84 ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു (f) ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
85 ചക്രവര്‍ത്തിനീ നിനക്കു [ബിറ്റ്] ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
86 ചക്രവർത്തിനീ ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 പൂവേ പൊലി പൂവേ ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
88 ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ചെമ്പരത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
89 കല്പനകൾ തൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ സുധാ വർമ്മ, സദാനന്ദൻ
90 താമരപ്പൂ നാണിച്ചു ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
91 പ്രാസാദചന്ദ്രിക ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
92 സങ്കല്പവൃന്ദാവനത്തിൽ പൂക്കും ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 സ്വപ്നത്തിൽ വന്നവൾ ഞാൻ ടാക്സി കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി മാധുരി
94 അംബികേ ജഗദംബികേ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ ബി വസന്ത, പി മാധുരി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ
95 അനുവദിക്കൂ ദേവീ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 കൊല്ലൂരിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
97 ചന്ദ്രക്കലാധരനു കൺകുളിർക്കാൻ തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി സുശീല
98 തീര്‍ത്ഥയാത്ര - bit തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
99 തീർത്ഥയാത്ര തീർത്ഥയാത്ര തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല
100 മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട തീർത്ഥയാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 ആകാശത്തൊട്ടിലിൽ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
102 ഓമർഖയാമിന്റെ നാട്ടുകാരി തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
103 നിൻ നടയിലന്നനട കണ്ടൂ തോറ്റില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ
104 കറുത്ത സൂര്യനുദിച്ചു ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 ചന്ദ്രകിരണം ചാലിച്ചെടുത്തൊരു ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 പുനർജ്ജന്മം ഇതു പുനർജ്ജന്മം ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി, കോറസ്
107 സാമ്യമകന്നോരുദ്യാ‍നമേ ദേവി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ഉണ്ടനെന്നൊരു രാജാവിനു നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
109 കന്നിനിലാവ് ഇന്നലെ നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, കോറസ്
110 ചെപ്പും പന്തും നിരത്തി നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
111 പഞ്ചാരക്കുന്നിനെ പാവാട നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പാരിൽ സ്നേഹം നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
113 മയങ്ങാത്ത രാവുകളിൽ നാടൻ പ്രേമം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി
114 ഉദയസൂര്യൻ നമ്മെയുറക്കുന്നു നൃത്തശാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
115 ചിരിച്ചതു ചിലങ്കയല്ല നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, ബി വസന്ത
116 ദേവവാഹിനീ തീരഭൂമിയിൽ നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
117 പൊൻ‌വെയിൽ മണിക്കച്ച നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
118 മഞ്ഞണിഞ്ഞ മധുമാസനഭസ്സിൽ നൃത്തശാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
119 മദനരാജന്‍ വന്നൂ നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
120 സൂര്യബിംബം നാളെയുമുദിക്കും നൃത്തശാല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
121 മാനസസരസ്സിൻ കരയിൽ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
122 വിജയദശമി വിടരുമീ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, പി സുശീലാദേവി
123 വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ പണിമുടക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
124 എനിക്കു മേലമ്മേ പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
125 ഓർമ്മകളേ ഒഴുകിയൊഴുകി പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
126 ചന്ദ്രികാചർച്ചിതമാം രാത്രിയോടോ പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
127 തോറ്റു മരണമേ തോറ്റു പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
128 മാസം മധുമാസം പുത്രകാമേഷ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
129 ഉണ്ണിക്കൈ വളര് വളര് പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
130 കാക്കേം കാക്കേടെ കുഞ്ഞും പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
131 കാമശാസ്ത്രമെഴുതിയ മുനിയുടെ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
132 കാമിനീ കാവ്യമോഹിനീ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 പ്രേമഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
134 മദനപഞ്ചമി പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
135 വെളിച്ചമസ്തമിച്ചൂ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
136 സൂര്യകാന്ത കല്പടവിൽ പുനർജന്മം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
137 ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ വിടരും പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
138 കാവേരി കാവേരി പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
139 ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
140 വീരജവാന്മാർ പിറന്ന നാട് പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
141 വൈഡൂര്യ രത്നമാല പുള്ളിമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
142 ദുഃഖമേ നിനക്കു പുലർകാലവന്ദനം പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
143 നക്ഷത്രകിന്നരന്മാർ വിരുന്നു വന്നൂ പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
144 നീലരാവിനു ലഹരി പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
145 പവിഴം കൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
146 പ്രിയതമേ പ്രഭാതമേ പുഷ്പാഞ്ജലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
147 ചിരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അരുണ
148 മധുരം മധുരം തിരുമധുരം പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
149 സ്വപ്നം കാണുകയോ പ്രതികാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
150 അധരം മധുചഷകം പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
151 ഉമ്മ തരുമോ ഉമ്മ തരുമോ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, ലതാ രാജു, കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
152 കണ്ണാ കാര്‍വര്‍ണ്ണാ (തൂവെണ്ണ കണ്ടാൽ) പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
153 കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
154 കിഴക്ക് പൊന്മലയിൽ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
155 നാഥാ വരൂ പ്രാണനാഥാ വരൂ പ്രീതി ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
156 ആരാധനാ വിഗ്രഹമേ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
157 കന്യാകുമാരി കടപ്പുറത്ത് പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
158 ക്ഷേത്രപാലകാ ക്ഷമിക്കൂ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
159 പ്രീതിയായോ പ്രിയമുള്ളവനെ പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
160 സ്വയംവരം സ്വയംവരം പ്രൊഫസ്സർ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
161 ഇന്നലെ നീ കുബേരന്‍ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്
162 കിട്ടി കിട്ടി നറുക്കെടുപ്പിൽ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി സി ഒ ആന്റോ, പി ആർ നിർമല
163 ജീവിതം ഒരു വന്‍ നദി ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി എസ് ജാനകി
164 പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവുകൾ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി സി ഒ ആന്റോ, ജെ എം രാജു
165 ഭരതവംശജര്‍ യുദ്ധം ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി എസ് ജാനകി
166 മരതക പട്ടുടുത്ത ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല, ജെ എം രാജു, പി ആർ നിർമല
167 മലരൊളി തിരളുന്ന ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
168 സുരവന രമണികള്‍തന്‍ ബാല്യപ്രതിജ്ഞ പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ കെ ആന്റണി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
169 ഇന്നലത്തെ വെണ്ണിലാവിൻ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 കരയൂ നീ കരയൂ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
171 ചിത്രശിലാപാളികൾ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
172 ഞാൻ ഞാൻ ഞാനെന്ന ഭാവങ്ങളേ ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
173 പതിനേഴു തികയാത്ത യുവതി ബ്രഹ്മചാരി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
174 ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭജഗോവിന്ദം ബിച്ചു തിരുമല ജയൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
175 അനുരാഗലോല നീ അരികിലെല്ലെങ്കിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
176 ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
177 ഒരു നുള്ളു കാക്കപ്പൂ കടം തരുമോ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രവീന്ദ്രൻ
178 കദനത്തിൻ കാട്ടിലെങ്ങോ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
179 കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
180 കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
181 പണ്ടു പാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
182 പമ്പാനദിയുടെ പനിനീർനദിയുടെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 റ്റി കെ ഭദ്രൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
183 പ്രഭാതരശ്മികളെ പ്രഭാതരശ്മികളെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 റ്റി കെ ഭദ്രൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
184 മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
185 മാലേയമണിയും മാറിൻ രാവിൽ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
186 രാവിൻ ചുണ്ടിലുണർന്നൂ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
187 സ്വർണ്ണത്തിനു സുഗന്ധം പോലെ മധുരഗീതങ്ങൾ - വോളിയം 2 ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
188 ഏഴു സുന്ദരകന്യകമാർ എഴുന്നള്ളി മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
189 കനകസ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചാർത്തുന്ന മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
190 മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ കടംകഥകൾ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
191 മാസം പൂവണിമാസം മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
192 മിഴിയില്ലെങ്കിലും കമലാകാന്തന്റെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
193 അറബിക്കടലിളകി വരുന്നൂ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
194 ആടി വരുന്നൂ ആടി വരുന്നൂ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
195 കതിർമണ്ഡപമൊരുക്കീ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
196 കിലുക്കാതെ കിലുങ്ങുന്ന കിലുക്കാമ്പെട്ടി മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
197 മലരമ്പനെഴുതിയ മലയാളകവിതേ മന്ത്രകോടി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
198 ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ മയിലാടും കുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
199 താലിക്കുരുത്തോല പീലിക്കുരുത്തോല മയിലാടും കുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
200 പാപ്പീ അപ്പച്ചാ മയിലാടും കുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, ലതാ രാജു
201 മണിച്ചിക്കാറ്റേ നുണച്ചിക്കാറ്റേ മയിലാടും കുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി
202 സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം മയിലാടും കുന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
203 കടുന്തുടി കൈയ്യിൽ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്, പി മാധുരി
204 കടുവ കള്ള ബടുവ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, കെ ജെ യേശുദാസ്
205 കാടുകൾ കളിവീടുകൾ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
206 നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
207 മൂളിയലങ്കാരീ മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, രാധ പി വിശ്വനാഥ്
208 സഹ്യാദ്രിസാനുക്കളെനിക്കു മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
209 സൂര്യന്റെ തേരിനു മറവിൽ തിരിവ് സൂക്ഷിക്കുക വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
210 ഉദയം കിഴക്കുതന്നെ മാപ്പുസാക്ഷി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
211 പകലുകൾ വീണു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
212 വൃശ്ചികക്കാർത്തിക പൂവിരിഞ്ഞു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
213 അമ്മതൻ കണ്ണിനമൃതം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
214 കാട്ടിലെ പൂമരമാദ്യം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി മാധുരി
215 ചെന്തെങ്ങു കുലച്ച പോലെ മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
216 ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
217 വലംപിരി ശംഖിൽ മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
218 സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം മായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
219 ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
220 ഗന്ധർവഗായകാ സ്വീകരിക്കൂ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
221 നീയെന്റെ വെളിച്ചം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
222 പൊന്നമ്പിളിയുടെ പൂമുഖവാതിൽ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
223 മണിവർണ്ണനില്ലാത്ത വൃന്ദാവനം മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
224 സംഗീതമേ മിസ്സ് മേരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി, അമ്പിളി
225 ഇന്നു ഞാന്‍ കാണുന്ന ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
226 ഞെട്ടറ്റു മണ്ണിൽ വീഴുവാനെന്തിനു ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
227 ദാഹം ഈ മോഹം ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
228 പാപത്തിന്‍ കുരിശേന്തീ ലക്ഷ്യം ജിപ്സൺ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
229 മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ലക്ഷ്യം ഷേർളി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ
230 ചിഞ്ചില്ലം ചിലും ചിലും വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ അടൂർ ഭാസി, മനോരമ
231 നളന്ദ തക്ഷശില (F) വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
232 നളന്ദാ തക്ഷശിലാ (M) വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
233 വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
234 കുളിരോ കുളിര് ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
235 നീലാരണ്യമേ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
236 പൂക്കളെനിക്കിഷ്ടമാണ് പൂക്കള്‍ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
237 മാന്യൻമാരേ മഹതികളേ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അടൂർ ഭാസി
238 മിഴിയോ മഴവിൽക്കൊടിയോ ശക്തി വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
239 അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
240 ആദിയില്‍ മത്സ്യമായി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
241 ഇന്ദീവര ദളനയനാ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
242 ഇന്നലേയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞീല ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
243 ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനായ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
244 ഒരുവരം തേടിവന്നു ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
245 കറയറ്റ ഭക്തിതന്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
246 ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുവമൃതേത്തിന് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി
247 ചിത്രശലഭങ്ങളാം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
248 തങ്കമകുടം ചൂടി നില്പൂ (1) ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
249 തങ്കമകുടം ചൂടി നില്പൂ (2) ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
250 താപങ്ങളകറ്റുക ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
251 തിരവലിക്കും തേരിലേറി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
252 തിരുമിഴി മുനയാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
253 പീലിപ്പൂമുടി ചാര്‍ത്തി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
254 പൊന്നമ്പല നടവാതിലടഞ്ഞു ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
255 യദാ യദാഹി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രഡീഷണൽ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
256 രാധികേ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി, ബി വസന്ത
257 രാധികേ മമ ഹൃദയ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി സുശീല
258 വിണ്ണില്‍ തിങ്കളുദിച്ചപ്പോള്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
259 അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
260 എല്ലാം മായാജാലം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
261 തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു ഹൃദയം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, ബി വസന്ത
262 നാടോടിമന്നന്റെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, പി ജയചന്ദ്രൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്
263 ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പാടി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
264 മൂക്കില്ലാരാജ്യത്തെ രാജാവിന് സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീലാദേവി
265 ഉലകമീരേഴും പ്രളയസാഗര സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
266 പ്രത്യൂഷ പുഷ്പമേ സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
267 മദകരമംഗള നിദ്രയിൽ സതി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
268 ചൈത്രമാസത്തിലെ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
269 നാടകം തീർന്നു ശൂന്യമീ വേദിയിൽ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
270 നിന്റെ മിഴികൾ നീലമിഴികൾ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
271 നിന്റെ ശരീരം കാരാഗൃഹം സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
272 രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം വന്നാൽ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
273 ലോകം മുഴുവന്‍ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
274 ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, രവീന്ദ്രൻ, ബി വസന്ത