പണിമുടക്ക്

Released
Panimudakku (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 5 February, 1972

panimudakk poster