നാടൻ പ്രേമം

Released
Nadan Premam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 May, 1972