1971 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അളകാപുരി അളകാപുരിയെന്നൊരു നാട് അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
2 കാർകുഴലീ കരിങ്കുഴലീ അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
3 തെന്മല വെണ്മല തേരോടും മല അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
4 പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
6 ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി രാഗിണി
7 താമര പൂമിഴിപൂട്ടിയുറങ്ങൂ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
8 മധുരം മധുമധുരം അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
9 വരുമോ നീ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
10 വാഹിനീ പ്രേമവാഹിനീ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
11 അച്ചൻ കോവിലാറ്റിലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
12 കത്താത്ത കാർത്തിക വിളക്കു പോലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
13 തീർത്ഥയാത്ര തുടങ്ങി അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
14 പാതി വിടർന്നൊരു പാരിജാതം അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
15 സന്ധ്യാരാഗം മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
16 അഗ്നിപർവതം പുകഞ്ഞൂ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
17 കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലമ്മിണി ചൊല്ല് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
18 പ്രവാചകന്മാരേ പറയൂ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
19 സർവ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിൻ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, പി ലീല, കോറസ്
20 കാട്ടരുവി കാട്ടരുവി അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
21 ജീവിതമൊരു ചുമടുവണ്ടി അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 പ്രഭാതചിത്ര രഥത്തിലിരിക്കും അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
23 വെള്ളിക്കുടക്കീഴെ അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 വർഷമേഘമേ തുലാവര്‍ഷമേഘമേ അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
25 അമൃതകുംഭങ്ങള്‍ കൈകളിലേന്തി ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
26 ഒഴുകി വരൂ ഒഴുകി വരൂ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
27 പഞ്ചവൻ കാട്ടിലെ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
28 സ്നേഹ നന്ദിനീ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല, രാധ പി വിശ്വനാഥ്
29 എങ്ങെങ്ങോ ഉല്ലാസയാത്രകള്‍ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എസ് ജാനകി
30 കണ്‍കോണിൽ കനവിന്റെ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
31 ജാം ജാം ജാമെന്ന് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
32 രാജാവിന്റെ തിരുമകന് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ പി ലീല, പി മാധുരി
33 വിരുന്നിനു വിളി കേൾക്കണ്ട ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
34 ഹയ്യ വില്ലെട് വാളെട്‌ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
35 ആറ്റിൻ മണപ്പുറത്തരയാലിൻ കൊമ്പത്ത് ആഭിജാത്യം നാടോടിപ്പാട്ട് എ ടി ഉമ്മർ ലത രാജു, അമ്പിളി
36 കല്യാണക്കുരുവിയ്ക്കു പുല്ലാനിപ്പുരകെട്ടാൻ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല
37 ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടില്‍ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
38 തള്ള് തള്ള് തള്ള് തള്ള് പന്നാസുവണ്ടീ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ അടൂർ ഭാസി, ലത രാജു, അമ്പിളി
39 മഴമുകിലൊളിവർണ്ണൻ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
40 രാസലീലയ്ക്കു വൈകിയതെന്തു നീ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
41 വൃശ്ചികരാത്രിതന്‍ അരമനമുറ്റത്തൊരു ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
42 അലകടലിൽ കിടന്നൊരു നാഗരാജാവ്‌ ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി മാധുരി
43 ആരുടെ മനസ്സിലെ ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഒ വി ഉഷ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
44 ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
45 പുഷ്യരാഗമോതിരമിട്ടൊരു ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 ആറ്റിനക്കരെ (pathos) ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ആറ്റിനക്കരെ (സന്തോഷം ) ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 ഏകാന്ത പഥികൻ ഞാൻ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
49 കല്പകത്തോപ്പന്യനൊരുവനു ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
50 കിളിയേ കിളിയേ ഉണ്ടോ സ്വാദുണ്ടോ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ബി വസന്ത
51 വീണക്കമ്പി തകർന്നാലെന്തേ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
52 അംഗനയെന്നാൽ വഞ്ചന എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
53 ഒരിക്കലെൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
54 താളം നല്ല താളം മേളം നല്ല മേളം എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
55 മുല്ലമലർ തേൻ‌കിണ്ണം എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
56 വനരോദനം കേട്ടുവോ കേട്ടുവോ എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
57 കാടേഴ് കടലേഴ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
58 പൂന്തേനരുവീ പൊന്മുടി പുഴയുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
59 വാനവും ഭൂമിയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
60 ശ്രാവണചന്ദ്രിക പൂ ചൂടിച്ചു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
61 സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 ഇല്ലാരില്ലം കാട്ടിൽ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
63 കാറ്റു വന്നൂ കള്ളനെപ്പോലെ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
64 ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴപ്പൂ‍ പോലെ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 അഭിനന്ദനം എന്റെ അഭിനന്ദനം കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
66 കാമാക്ഷീ കാതരാക്ഷീ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 നിറകുടം തുളുമ്പീ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 വല്ലഭൻ പ്രാണവല്ലഭൻ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
69 വെണ്ണക്കല്ലു കൊണ്ടല്ല കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
70 അതിഥികളേ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
71 ഇളനീർ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
72 കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി കളിത്തോഴി ചങ്ങമ്പുഴ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
73 നാഴികമണിയുടെ സൂചികളേ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
74 പ്രിയതോഴീ കളിത്തോഴീ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 സ്നേഹഗംഗയിൽ പൂത്തുവന്നൊരു കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
76 അലര്‍ശര പരിതാപം കുട്ട്യേടത്തി സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് മച്ചാട്ട് വാസന്തി, കലാമണ്ഡലം സരസ്വതി
77 ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ കുട്ട്യേടത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
78 പ്രപഞ്ച ചേതന വിടരുന്നു കുട്ട്യേടത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
79 അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
80 കൊച്ചിളം കാറ്റേ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
81 തിങ്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി പി ലീല
82 തിങ്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളെ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
83 തെയ്യാരെ തക തെയ്യാരെ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
84 സുന്ദരരാവിൽ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
85 ഉഷസ്സേ ഉഷസ്സേ ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
86 മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 മുന്തിരിക്കുടിലിൽ മുത്ത് ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
88 മോഹാലസ്യം മധുരമാമൊരു ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
89 ആദ്യരാവിൽ ആതിരരാവിൽ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
90 ആരോ ആരോ ആരാമഭൂമിയില്‍ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
91 ഏഴു കടലോടി ഏലമല തേടി ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
92 ഒന്നേ ഒന്നേ പോ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല, കോറസ്
93 വരവായീ വെള്ളിമീൻ തോണി ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 ചിന്നും വെണ്‍താരത്തിന്‍ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
95 ചിന്നും വെൺതാരത്തിൻ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
96 ഹേ മാനേ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
97 അമ്പാടിക്കുയിൽക്കുഞ്ഞേ തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി
98 കടലിനു തീ പിടിക്കുന്നു തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 പുത്രകാമേഷ്ടി തുടങ്ങി തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
100 സർപ്പസുന്ദരീ സ്വപ്നസുന്ദരീ തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 ഇണക്കം പിണക്കം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
102 കുന്നുമ്പുറത്തൊരു മിന്നലാട്ടം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
103 തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 നടന്നാൽ നീയൊരു സ്വർണ്ണഹംസം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 പള്ളിയരമന വെള്ളിയരമനയിൽ തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
106 അമ്മയും നീ അച്ഛനും നീ നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
107 ഈശ്വരന്റെ തിരുമൊഴി കേട്ടു നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 പ്രിയേ നിൻ പ്രമദവനത്തിൽ നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
109 രാത്രിയാം രംഭയ്ക്ക് നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
110 കള്ളിപ്പാലകൾ പൂത്തു പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
111 ചുവപ്പുകല്ല് മൂക്കുത്തി പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
112 മന്മഥപൗർണ്ണമി മംഗല്യം ചാർത്തിയ പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
113 രാജശില്പീ നീയെനിക്കൊരു പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
114 ശൃംഗാരരൂപിണീ ശ്രീപാർവതീ പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
115 എല്ലാ പൂക്കളും ചിരിക്കട്ടെ പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
116 കാറ്റിൽ ചുഴലി കാറ്റിൽ പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
117 കൈയ്യിൽ മല്ലീശരമില്ലാത്തൊരു പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
118 നീലവയലിന് പൂത്തിരുനാള് പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
119 അരിമുല്ലച്ചെടി പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ രേണുക
120 പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
121 മനതാരിലെപ്പൊഴും ഗുരുവായൂരപ്പാ പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, രേണുക
122 ശിബിയെന്നു പേരായ് പണ്ടുപണ്ടൊരു പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
123 കൗമാരം കഴിഞ്ഞു പ്രതിസന്ധി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
124 യക്ഷിക്കഥയുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
125 ഇന്ദുലേഖ ഇന്നു രാത്രിയിൽ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
126 കണ്ണിണകൾ നീരണിഞ്ഞതെന്തിനോ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
127 നീ കണ്ടുവോ മനോഹരീ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
128 പോയ് വരൂ തോഴി പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
129 മൊട്ടു വിരിഞ്ഞില്ല സഖി നിൻ കടക്കണ്ണിൽ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 അച്ഛൻ കൊമ്പത്ത് അമ്മ വരമ്പത്ത് ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി സുശീല
131 ഇറ്റലി ജർമ്മനി ബോംബേ മൈസൂർ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പട്ടം സദൻ
132 കിലുകിലുക്കാൻ ചെപ്പുകളേ വാ വാ വാ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ എൽ ആർ ഈശ്വരി
133 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ ബി വസന്ത, രേണുക
134 മനോരമേ നിൻ പഞ്ചവടിയിൽ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ കെ ജെ യേശുദാസ്
135 മാലാഖമാരുടെ വളർത്തുകിളികൾ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി സുശീല
136 വിദ്യാപീഠം ഇവിടം ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി ജയചന്ദ്രൻ
137 ഇരുന്നൂറു പൗർണ്ണമിചന്ദ്രികകൾ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
138 പൊന്മാനേ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ പൊന്മാനേ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
139 ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, രേണുക
140 മാലാഖമാർ വന്നു പൂ വിടർത്തുന്നത് മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
141 സ്നേഹം വിരുന്നു വിളിച്ചു മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
142 അശോകപൂർണ്ണിമ വിടരും വാനം മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
143 കാളീ ഭദ്രകാളീ മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
144 ഗോവർദ്ധനഗിരി മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
145 മനസ്സിലുണരൂ ഉഷസന്ധ്യയായ് മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
146 സ്വർഗ്ഗവാതിലേകാദശി വന്നു മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
147 ഉദയം കിഴക്കുതന്നെ മാപ്പുസാക്ഷി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
148 പകലുകൾ വീണു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
149 വൃശ്ചികക്കാർത്തിക പൂവിരിഞ്ഞു മാപ്പുസാക്ഷി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
150 ഉഷസ്സിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ മാൻപേട ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് രവീന്ദ്രൻ, കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം
151 നീലത്താമരപ്പൂവേ മാൻപേട ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് രവീന്ദ്രൻ
152 പമ്പയാറിൻ പനിനീർക്കടവിൽ മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
153 പ്രേമകൗമുദി മലർമഴ ചൊരിഞ്ഞു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
154 മീശക്കാരൻ കേശവനു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കൗസല്യ, എൽ ആർ അഞ്ജലി, അരുണ
155 മുല്ലകളിന്നലെ ആരാമലക്ഷ്മിയ്ക്കു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
156 ഹർഷബാഷ്പം തൂകി മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
157 ഒന്നാനാം പൂമരത്തിൽ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
158 കണ്മുനയാലേ ചീട്ടുകൾ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
159 തിരിയൊ തിരി പൂത്തിരി മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
160 വിണ്ണിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന ദൈവമോ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
161 സഖീ കുങ്കുമമോ നവയൗവനമോ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
162 ഓമനത്താമര പൂത്തതാണോ യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
163 കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനൊരു യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
164 നീലസാഗര തീരം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
165 പടർന്നു പടർന്നു കയറീ പ്രേമം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
166 അനുവാദമില്ലാതെയകത്തു വരും ഞാൻ രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
167 പൂവുകൾ ചിരിച്ചു കാവുകൾ ചിരിച്ചു രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
168 വാർമഴവില്ലിന്റെ വനമാല വിൽക്കുന്ന രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
169 വിജനതീരമേ കണ്ടുവോ രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
170 അമ്മേ മഹാകാളിയമ്മേ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
171 ഈശ്വരനൊരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
172 കിലുകിലെ ചിരിക്കുമെൻ ചിലങ്കകളേ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
173 തിരുവാഭരണം ചാർത്തി വിടർന്നു ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
174 നക്ഷത്രരാജ്യത്തെ നർത്തനശാലയിൽ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
175 പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
176 സൂര്യനെന്നൊരു നക്ഷത്രം ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
177 സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ സ്വപ്നവിഹാരിണീ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 അദ്വൈതം ജനിച്ച നാട്ടിൽ ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
179 തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ് ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
180 മിന്നും പൊന്നും കിരീടം ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
181 വില്ലു കെട്ടിയ കടുക്കനിട്ടൊരു ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, ലത രാജു, കോറസ്
182 കാലം ഒരു പ്രവാഹം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
183 കിഴക്കേ മലയിലെ ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, ബി വസന്ത
184 കർപ്പൂരനക്ഷത്ര ദീപം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
185 ഭ്രാന്താലയം ഇതു ഭ്രാന്താലയം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
186 ശില്പമേ പ്രേമകലാശില്പമേ ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
187 അപാരസുന്ദര നീലാകാശം വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
188 ഇങ്ങു സൂക്ഷിക്കുന്നു വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
189 ഗോപുരമുകളിൽ വാസന്തചന്ദ്രൻ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
190 മരണദേവനൊരു വരം കൊടുത്താൽ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
191 യാത്രയാക്കുന്നു സഖി നിന്നെ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
192 അമൃതകിരണൻ ദീപം കെടുത്തി വിമോചനസമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
193 ഈ നല്ല നാട്ടിലെല്ലാം വിമോചനസമരം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
194 കാട്ടിലിരുന്ന് വിരുന്നു വിളിക്കും വിമോചനസമരം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
195 നീലനിലാവിൻ പാൽക്കടലിൽ വിമോചനസമരം പി എൻ ദേവ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, രംഗരാജൻ
196 പ്രപഞ്ച ഹൃദയവിപഞ്ചിയിലുണരും വിമോചനസമരം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, പി ലീല
197 സമരം വിമോചനസമരം വിമോചനസമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 അവൾ ചിരിച്ചാൽ മുത്തുചിതറും വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
199 ഇനിയുറങ്ങൂ ഇനിയുറങ്ങൂ (pathos) വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
200 ഇനിയുറങ്ങൂ..... ഇനിയുറങ്ങൂ....... വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
201 ഇന്നത്തെ രാത്രി ശിവരാത്രി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
202 ഇഴനൊന്തുതകർന്നൊരു മണിവീണ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
203 ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
204 കളിയും ചിരിയും മാറി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
205 കാട്ടിലെ പാഴ്‌മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
206 ദേവഗായകനെ ദൈവം വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
207 സുഖമെവിടെ ദുഃഖമെവിടെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
208 അമ്പരത്തീ ചെമ്പരത്തി വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
209 കാലം ശരത്കാലം വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, കോറസ്
210 മോഹഭംഗങ്ങൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
211 വീണേടം വിഷ്ണുലോകം വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
212 വെളുത്ത വാവിനേക്കാൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
213 ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രതാ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി മാധുരി
214 ചൂഡാരത്നം ശിരസ്സിൽ ചാർത്തി ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
215 ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
216 നീലാംബരമേ താരാപഥമേ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
217 മാഹേന്ദ്രനീല മണിമലയിൽ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
218 മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 പ്രണയകലഹമോ പരിഭവമോ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
220 മല്ലികേ മല്ലികേ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
221 രഹസ്യം ഇതു രഹസ്യം ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
222 വെള്ളിയാഴ്ച നാൾ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
223 സ്വപ്നമെന്നൊരു ചിത്രലേഖ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
224 ഒരു കാലിയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് എൻ ത്രിപാഠി കെ ജെ യേശുദാസ്
225 കണ്ണാ പോവുകയായ് ശ്രീകൃഷ്ണ ലീല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് എൻ ത്രിപാഠി കെ ജെ യേശുദാസ്
226 തെന്നലേ തെന്നലേ പൂന്തെന്നലേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
227 ദുര്‍ഗ്ഗേ വനദുര്‍ഗ്ഗേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
228 പൂവല്ലിക്കുടിലിൽ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, രേണുക
229 വണ്ടത്താനേ വണ്ടത്താനേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
230 ചന്ദ്രലേഖ കിന്നരി തുന്നിയ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
231 തെന്മല പോയ് വരുമ്പം സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, പി ലീല
232 നിൻ മണിയറയിലെ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
233 നീലനിശീഥിനി നിൻ മണിമേടയിൽ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
234 പ്രണയസരോവരമേ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
235 സങ്കല്പത്തിൻ തങ്കരഥത്തിൽ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സുധാ വർമ്മ
236 ഓമലാളെ കണ്ടു ഞാൻ പൂങ്കിനാവിൽ സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 തണ്ണീരിൽ വിരിയും സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
238 തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തത് മലരമ്പ് സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
239 പൊന്നിൽ കുളിച്ച രാത്രി സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 മണ്ടച്ചാരേ മൊട്ടത്തലയാ സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീലാദേവി, പി മാധുരി
241 ഉഷസ്സോ സന്ധ്യയോ സുന്ദരി സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
242 നിശാഗീതമായ് ഒഴുകി ഒഴുകി വരൂ‍ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
243 നീലക്കരിമ്പിന്റെ നാട്ടിൽ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
244 പുളകമുന്തിരിപ്പൂവനമോ നീ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
245 മാൻ മിഴികളിടഞ്ഞൂ തേൻ ചൊടികളുണർന്നൂ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ