1971 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അളകാപുരി അളകാപുരിയെന്നൊരു നാട് അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
2 കാർകുഴലീ കരിങ്കുഴലീ അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത
3 തെന്മല വെണ്മല തേരോടും മല അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
4 പ്രേമം സ്ത്രീപുരുഷ പ്രേമം അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 മരുന്നോ നല്ല മരുന്ന് അഗ്നിമൃഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
6 ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി രാഗിണി
7 താമര പൂമിഴിപൂട്ടിയുറങ്ങൂ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
8 മധുരം മധുമധുരം അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
9 വരുമോ നീ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
10 വാഹിനീ പ്രേമവാഹിനീ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
11 അച്ചൻ കോവിലാറ്റിലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
12 കത്താത്ത കാർത്തിക വിളക്കു പോലെ അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി സുശീല
13 തീർത്ഥയാത്ര തുടങ്ങി അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
14 പാതി വിടർന്നൊരു പാരിജാതം അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
15 സന്ധ്യാരാഗം മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനാഥ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
16 അഗ്നിപർവതം പുകഞ്ഞൂ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
17 കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലമ്മിണി ചൊല്ല് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
18 പ്രവാചകന്മാരേ പറയൂ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
19 സർവ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിൻ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, പി ലീല, കോറസ്
20 കാട്ടരുവി കാട്ടരുവി അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
21 ജീവിതമൊരു ചുമടുവണ്ടി അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 പ്രഭാതചിത്ര രഥത്തിലിരിക്കും അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
23 വെള്ളിക്കുടക്കീഴെ അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 വർഷമേഘമേ തുലാവര്‍ഷമേഘമേ അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
25 അമൃതകുംഭങ്ങള്‍ കൈകളിലേന്തി ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
26 ഒഴുകി വരൂ ഒഴുകി വരൂ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
27 പഞ്ചവൻ കാട്ടിലെ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല
28 സ്നേഹ നന്ദിനീ ആകാശ ഗംഗ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ലീല, രാധ പി വിശ്വനാഥ്
29 എങ്ങെങ്ങോ ഉല്ലാസയാത്രകള്‍ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എസ് ജാനകി
30 കണ്‍കോണിൽ കനവിന്റെ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
31 ജാം ജാം ജാമെന്ന് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
32 രാജാവിന്റെ തിരുമകന് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ പി ലീല, പി മാധുരി
33 വിരുന്നിനു വിളി കേൾക്കണ്ട ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
34 ഹയ്യ വില്ലെട് വാളെട്‌ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ വി മഹാദേവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
35 ആറ്റിൻ മണപ്പുറത്തരയാലിൻ കൊമ്പത്ത് ആഭിജാത്യം നാടോടിപ്പാട്ട് എ ടി ഉമ്മർ ലതാ രാജു, അമ്പിളി
36 കല്യാണക്കുരുവിയ്ക്കു പുല്ലാനിപ്പുരകെട്ടാൻ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല
37 ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടില്‍ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
38 തള്ള് തള്ള് തള്ള് തള്ള് പന്നാസുവണ്ടീ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ അടൂർ ഭാസി, ലതാ രാജു, അമ്പിളി
39 മഴമുകിലൊളിവർണ്ണൻ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
40 രാസലീലയ്ക്കു വൈകിയതെന്തു നീ ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
41 വൃശ്ചികരാത്രിതന്‍ അരമനമുറ്റത്തൊരു ആഭിജാത്യം പി ഭാസ്ക്കരൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
42 അലകടലിൽ കിടന്നൊരു നാഗരാജാവ്‌ ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പി മാധുരി
43 ആരുടെ മനസ്സിലെ ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഒ വി ഉഷ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
44 ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, കോറസ്
45 പുഷ്യരാഗമോതിരമിട്ടൊരു ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
46 ആറ്റിനക്കരെ (pathos) ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
47 ആറ്റിനക്കരെ (സന്തോഷം ) ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 ഏകാന്ത പഥികൻ ഞാൻ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
49 കല്പകത്തോപ്പന്യനൊരുവനു ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
50 കിളിയേ കിളിയേ ഉണ്ടോ സ്വാദുണ്ടോ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ബി വസന്ത
51 വീണക്കമ്പി തകർന്നാലെന്തേ ഉമ്മാച്ചു പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
52 അംഗനയെന്നാൽ വഞ്ചന എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
53 ഒരിക്കലെൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
54 താളം നല്ല താളം മേളം നല്ല മേളം എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
55 മുല്ലമലർ തേൻ‌കിണ്ണം എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
56 വനരോദനം കേട്ടുവോ കേട്ടുവോ എറണാകുളം ജംഗ്‌ഷൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
57 കാടേഴ് കടലേഴ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
58 പൂന്തേനരുവീ പൊന്മുടി പുഴയുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
59 വാനവും ഭൂമിയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
60 ശ്രാവണചന്ദ്രിക പൂ ചൂടിച്ചു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
61 സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 ഇല്ലാരില്ലം കാട്ടിൽ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
63 കാറ്റു വന്നൂ കള്ളനെപ്പോലെ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
64 ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴപ്പൂ‍ പോലെ കരകാണാക്കടൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 അഭിനന്ദനം എന്റെ അഭിനന്ദനം കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
66 കാമാക്ഷീ കാതരാക്ഷീ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 നിറകുടം തുളുമ്പീ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 വല്ലഭൻ പ്രാണവല്ലഭൻ കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
69 വെണ്ണക്കല്ലു കൊണ്ടല്ല കരിനിഴൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
70 അതിഥികളേ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
71 ഇളനീർ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
72 കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി കളിത്തോഴി ചങ്ങമ്പുഴ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
73 നാഴികമണിയുടെ സൂചികളേ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
74 പ്രിയതോഴീ കളിത്തോഴീ കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 സ്നേഹഗംഗയിൽ പൂത്തുവന്നൊരു കളിത്തോഴി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
76 ഏഴര വെളുപ്പിനുണർന്നു കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ എസ് ജാനകി
77 കണ്ണിന്റെ കണ്ണേ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ വി കെ ശശിധരൻ, പി കെ ശിവദാസ് സി ഒ ആന്റോ
78 ജീവനിൽ ജീവന്റെ ജീവനിൽ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു മധുമാസഭംഗികൾ കാമുകി ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ പി കെ ശിവദാസ്, വി കെ ശശിധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
80 അലര്‍ശര പരിതാപം കുട്ട്യേടത്തി സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് മച്ചാട്ട് വാസന്തി, കലാമണ്ഡലം സരസ്വതി
81 ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ കുട്ട്യേടത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, മച്ചാട്ട് വാസന്തി
82 പ്രപഞ്ച ചേതന വിടരുന്നു കുട്ട്യേടത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
83 അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
84 കൊച്ചിളം കാറ്റേ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
85 തിങ്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി പി ലീല
86 തിങ്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളെ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
87 തെയ്യാരെ തക തെയ്യാരെ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
88 സുന്ദരരാവിൽ കൊച്ചനിയത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
89 ഉഷസ്സേ ഉഷസ്സേ ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
90 മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
91 മുന്തിരിക്കുടിലിൽ മുത്ത് ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
92 മോഹാലസ്യം മധുരമാമൊരു ഗംഗാ സംഗമം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
93 ആദ്യരാവിൽ ആതിരരാവിൽ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
94 ആരോ ആരോ ആരാമഭൂമിയില്‍ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
95 ഏഴു കടലോടി ഏലമല തേടി ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
96 ഒന്നേ ഒന്നേ പോ ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ലീല, കോറസ്
97 വരവായീ വെള്ളിമീൻ തോണി ജലകന്യക ഡോ പവിത്രൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
98 ചിന്നും വെണ്‍താരത്തിന്‍ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
99 ചിന്നും വെൺതാരത്തിൻ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
100 ഹേ മാനേ ജീവിത സമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എസ് ജാനകി
101 അമ്പാടിക്കുയിൽക്കുഞ്ഞേ തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി
102 കടലിനു തീ പിടിക്കുന്നു തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 പുത്രകാമേഷ്ടി തുടങ്ങി തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
104 സർപ്പസുന്ദരീ സ്വപ്നസുന്ദരീ തപസ്വിനി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 ഇണക്കം പിണക്കം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
106 കുന്നുമ്പുറത്തൊരു മിന്നലാട്ടം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
107 തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 നടന്നാൽ നീയൊരു സ്വർണ്ണഹംസം തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
109 പള്ളിയരമന വെള്ളിയരമനയിൽ തെറ്റ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
110 അമ്മയും നീ അച്ഛനും നീ നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
111 ഈശ്വരന്റെ തിരുമൊഴി കേട്ടു നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പ്രിയേ നിൻ പ്രമദവനത്തിൽ നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
113 രാത്രിയാം രംഭയ്ക്ക് നവവധു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
114 കള്ളിപ്പാലകൾ പൂത്തു പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 ചുവപ്പുകല്ല് മൂക്കുത്തി പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
116 മന്മഥപൗർണ്ണമി മംഗല്യം ചാർത്തിയ പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
117 രാജശില്പീ നീയെനിക്കൊരു പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
118 ശൃംഗാരരൂപിണീ ശ്രീപാർവതീ പഞ്ചവൻ കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
119 എല്ലാ പൂക്കളും ചിരിക്കട്ടെ പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
120 കാറ്റിൽ ചുഴലി കാറ്റിൽ പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
121 കൈയ്യിൽ മല്ലീശരമില്ലാത്തൊരു പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
122 നീലവയലിന് പൂത്തിരുനാള് പുത്തൻ വീട് വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
123 അരിമുല്ലച്ചെടി പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ രേണുക
124 പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
125 മനതാരിലെപ്പൊഴും ഗുരുവായൂരപ്പാ പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, രേണുക
126 ശിബിയെന്നു പേരായ് പണ്ടുപണ്ടൊരു പൂമ്പാറ്റ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
127 ഇന്ദുലേഖ ഇന്നു രാത്രിയിൽ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
128 കണ്ണിണകൾ നീരണിഞ്ഞതെന്തിനോ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 നീ കണ്ടുവോ മനോഹരീ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
130 പോയ് വരൂ തോഴി പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
131 മൊട്ടു വിരിഞ്ഞില്ല സഖി നിൻ കടക്കണ്ണിൽ പ്രപഞ്ചം പി ഭാസ്ക്കരൻ ദുലാൽ സെൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
132 അച്ഛൻ കൊമ്പത്ത് അമ്മ വരമ്പത്ത് ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി സുശീല
133 ഇറ്റലി ജർമ്മനി ബോംബേ മൈസൂർ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പട്ടം സദൻ
134 കിലുകിലുക്കാൻ ചെപ്പുകളേ വാ വാ വാ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ എൽ ആർ ഈശ്വരി
135 നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ ബി വസന്ത, രേണുക
136 മനോരമേ നിൻ പഞ്ചവടിയിൽ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ കെ ജെ യേശുദാസ്
137 മാലാഖമാരുടെ വളർത്തുകിളികൾ ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി സുശീല
138 വിദ്യാപീഠം ഇവിടം ബോബനും മോളിയും വയലാർ രാമവർമ്മ ജോസഫ് കൃഷ്ണ പി ജയചന്ദ്രൻ
139 ഇരുന്നൂറു പൗർണ്ണമിചന്ദ്രികകൾ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
140 പൊന്മാനേ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ പൊന്മാനേ മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
141 ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, രേണുക
142 മാലാഖമാർ വന്നു പൂ വിടർത്തുന്നത് മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
143 സ്നേഹം വിരുന്നു വിളിച്ചു മകനേ നിനക്കു വേണ്ടി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
144 അശോകപൂർണ്ണിമ വിടരും വാനം മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
145 കാളീ ഭദ്രകാളീ മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ലീല
146 ഗോവർദ്ധനഗിരി മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
147 മനസ്സിലുണരൂ ഉഷസന്ധ്യയായ് മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
148 സ്വർഗ്ഗവാതിലേകാദശി വന്നു മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
149 ഉഷസ്സിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ മാൻപേട ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് രവീന്ദ്രൻ, കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം
150 നീലത്താമരപ്പൂവേ മാൻപേട ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് രവീന്ദ്രൻ
151 പമ്പയാറിൻ പനിനീർക്കടവിൽ മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
152 പ്രേമകൗമുദി മലർമഴ ചൊരിഞ്ഞു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
153 മീശക്കാരൻ കേശവനു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കൗസല്ല്യ , എൽ ആർ അഞ്ജലി, അരുണ
154 മുല്ലകളിന്നലെ ആരാമലക്ഷ്മിയ്ക്കു മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
155 ഹർഷബാഷ്പം തൂകി മുത്തശ്ശി പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
156 ഒന്നാനാം പൂമരത്തിൽ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
157 കണ്മുനയാലേ ചീട്ടുകൾ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
158 തിരിയൊ തിരി പൂത്തിരി മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി, കോറസ്
159 വിണ്ണിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന ദൈവമോ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
160 സഖീ കുങ്കുമമോ നവയൗവനമോ മൂന്നു പൂക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
161 ഓമനത്താമര പൂത്തതാണോ യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
162 കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനൊരു യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
163 നീലസാഗര തീരം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
164 പടർന്നു പടർന്നു കയറീ പ്രേമം യോഗമുള്ളവൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
165 അനുവാദമില്ലാതെയകത്തു വരും ഞാൻ രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
166 പൂവുകൾ ചിരിച്ചു കാവുകൾ ചിരിച്ചു രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
167 വാർമഴവില്ലിന്റെ വനമാല വിൽക്കുന്ന രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
168 വിജനതീരമേ കണ്ടുവോ രാത്രിവണ്ടി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
169 അമ്മേ മഹാകാളിയമ്മേ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
170 ഈശ്വരനൊരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
171 കിലുകിലെ ചിരിക്കുമെൻ ചിലങ്കകളേ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
172 തിരുവാഭരണം ചാർത്തി വിടർന്നു ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
173 നക്ഷത്രരാജ്യത്തെ നർത്തനശാലയിൽ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
174 പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
175 സൂര്യനെന്നൊരു നക്ഷത്രം ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
176 സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ സ്വപ്നവിഹാരിണീ ലങ്കാദഹനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
177 അദ്വൈതം ജനിച്ച നാട്ടിൽ ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ് ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
179 മിന്നും പൊന്നും കിരീടം ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
180 വില്ലു കെട്ടിയ കടുക്കനിട്ടൊരു ലൈൻ ബസ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, ലതാ രാജു, കോറസ്
181 കാലം ഒരു പ്രവാഹം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
182 കിഴക്കേ മലയിലെ ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, ബി വസന്ത
183 കർപ്പൂരനക്ഷത്ര ദീപം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
184 ഭ്രാന്താലയം ഇതു ഭ്രാന്താലയം ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
185 ശില്പമേ പ്രേമകലാശില്പമേ ലോറാ നീ എവിടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
186 അപാരസുന്ദര നീലാകാശം വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
187 ഇങ്ങു സൂക്ഷിക്കുന്നു വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
188 ഗോപുരമുകളിൽ വാസന്തചന്ദ്രൻ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
189 മരണദേവനൊരു വരം കൊടുത്താൽ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
190 യാത്രയാക്കുന്നു സഖി നിന്നെ വിത്തുകൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
191 അമൃതകിരണൻ ദീപം കെടുത്തി വിമോചനസമരം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
192 ഈ നല്ല നാട്ടിലെല്ലാം വിമോചനസമരം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
193 കാട്ടിലിരുന്ന് വിരുന്നു വിളിക്കും വിമോചനസമരം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
194 നീലനിലാവിൻ പാൽക്കടലിൽ വിമോചനസമരം എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, രംഗരാജൻ
195 പ്രപഞ്ച ഹൃദയവിപഞ്ചിയിലുണരും വിമോചനസമരം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി, പി ലീല
196 സമരം വിമോചനസമരം വിമോചനസമരം വയലാർ രാമവർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
197 അവൾ ചിരിച്ചാൽ മുത്തുചിതറും വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
198 ഇനിയുറങ്ങൂ ഇനിയുറങ്ങൂ (pathos) വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
199 ഇനിയുറങ്ങൂ..... ഇനിയുറങ്ങൂ....... വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
200 ഇന്നത്തെ രാത്രി ശിവരാത്രി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബി വസന്ത
201 ഇഴനൊന്തുതകർന്നൊരു മണിവീണ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
202 ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
203 കളിയും ചിരിയും മാറി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ
204 കാട്ടിലെ പാഴ്‌മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
205 ദേവഗായകനെ ദൈവം വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
206 സുഖമെവിടെ ദുഃഖമെവിടെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
207 അമ്പരത്തീ ചെമ്പരത്തി വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
208 കാലം ശരത്കാലം വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, കോറസ്
209 മോഹഭംഗങ്ങൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
210 വീണേടം വിഷ്ണുലോകം വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
211 വെളുത്ത വാവിനേക്കാൾ വിവാഹസമ്മാനം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
212 ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രതാ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി മാധുരി
213 ചൂഡാരത്നം ശിരസ്സിൽ ചാർത്തി ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
214 ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 നീലാംബരമേ താരാപഥമേ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
216 മാഹേന്ദ്രനീല മണിമലയിൽ ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
217 മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി ശരശയ്യ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
218 പ്രണയകലഹമോ പരിഭവമോ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 മല്ലികേ മല്ലികേ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
220 രഹസ്യം ഇതു രഹസ്യം ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
221 വെള്ളിയാഴ്ച നാൾ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
222 സ്വപ്നമെന്നൊരു ചിത്രലേഖ ശിക്ഷ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
223 ഒരു കാലിയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് എൻ ത്രിപാഠി കെ ജെ യേശുദാസ്
224 കണ്ണാ പോവുകയായ് ശ്രീകൃഷ്ണ ലീല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് എൻ ത്രിപാഠി കെ ജെ യേശുദാസ്
225 തെന്നലേ തെന്നലേ പൂന്തെന്നലേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
226 ദുര്‍ഗ്ഗേ വനദുര്‍ഗ്ഗേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
227 പൂവല്ലിക്കുടിലിൽ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, രേണുക
228 വണ്ടത്താനേ വണ്ടത്താനേ സി ഐ ഡി ഇൻ ജംഗിൾ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ ഭാഗ്യനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
229 ചന്ദ്രലേഖ കിന്നരി തുന്നിയ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
230 തെന്മല പോയ് വരുമ്പം സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, പി ലീല
231 നിൻ മണിയറയിലെ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
232 നീലനിശീഥിനി നിൻ മണിമേടയിൽ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
233 പ്രണയസരോവരമേ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
234 സങ്കല്പത്തിൻ തങ്കരഥത്തിൽ സി ഐ ഡി നസീർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സുധാ വർമ്മ
235 ഓമലാളെ കണ്ടു ഞാൻ പൂങ്കിനാവിൽ സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
236 തണ്ണീരിൽ വിരിയും സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
237 തമ്പ്രാൻ തൊടുത്തത് മലരമ്പ് സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
238 പൊന്നിൽ കുളിച്ച രാത്രി സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
239 മണ്ടച്ചാരേ മൊട്ടത്തലയാ സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീലാദേവി, പി മാധുരി
240 ഉഷസ്സോ സന്ധ്യയോ സുന്ദരി സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
241 നിശാഗീതമായ് ഒഴുകി ഒഴുകി വരൂ‍ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ എസ് ജാനകി
242 നീലക്കരിമ്പിന്റെ നാട്ടിൽ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
243 പുളകമുന്തിരിപ്പൂവനമോ നീ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
244 മാൻ മിഴികളിടഞ്ഞൂ തേൻ ചൊടികളുണർന്നൂ സുമംഗലി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ