ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ

Released
Oru penninte katha
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 January, 1971

oru penninte kadha poster m3db