അപാരസുന്ദര നീലാകാശം

apaarasundara neelaakaasham
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (3 votes)

 

അപാരസുന്ദര നീലാകാശം
അനന്തതേ നിന്‍ മഹാസമുദ്രം
അപാരസുന്ദര നീലാകാശം

ഊഴിയും സൂര്യനും വാ‍ര്‍മതിയും - ഇതില്‍ 
ഉയര്‍ന്നു നീന്തും ഹംസങ്ങള്‍
ആയിരമായിരം താരാഗണങ്ങള്‍ 
അലകളിലുലയും വെണ്‍നുരകള്‍
അപാരസുന്ദര നീലാകാശം

അനാദികാലം മുതലേ ഈ
അജ്ഞാത കാമുകനകലേ
ഏകാന്തതയുടെ മൌനഗാനമായ്
ഏതോ കാമുകിയെ കാത്തിരിപ്പൂ
അപാരസുന്ദര നീലാകാശം

പൌര്‍ണമിതോറും സ്വപ്നത്തിലവള്‍ക്കായ്
സ്വര്‍ണ്ണസിംഹാസനമൊരുക്കുന്നു
കാണാതൊടുവില്‍ വര്‍ഷമുകിലിനാല്‍ 
കദനക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നൂ

അപാരസുന്ദര നീലാകാശം
അനന്തതേ നിന്‍ മഹാസമുദ്രം
അപാരസുന്ദര നീലാകാശം

Apaara Sundara Neelakasham.mpg-vithukal