മച്ചാട്ട് വാസന്തി

Machattu Vasanthi

കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ മച്ചാട് വാസന്തിയുടെ അച്ഛൻ, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടീ പാടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണ്. ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ നിര്ദ്ദേശാനുസരണം സംഗീതാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച വാസന്തി, 1954 ഇൽ , മീനാ സുലോചനയോടൊപ്പം , ‘മിന്നാമിനുങ്ങ് ‘ എന്ന സിനിമയിലെ ‘ ആര് ചൊല്ലീടും..’ എന്ന ഗാനം പാടി സിനിമയിലെത്തി.

അവലംബം: എതിരൻ കതിരവന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന്