മീശമാധവൻ

Released
Meesa madhavan (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാരബ്ധം കാരണം കള്ളനാകേണ്ടി വന്ന മാധവന്‍, തന്റെ ബദ്ധവൈരിയായ  ഭഗീരഥന്‍ പിള്ളയുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് തന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്  മീശമാധവനിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
151മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 4 July, 2002